Slava Ukraine

Lehenumber 15. jaanuar 2003 Nr 2 Archives - Eesti Kirik

Mis toimus Kaana pulmas?

Jh 2:1–11 See küsimus on üllataval kombel huvitanud ka neid inimesi, kes paljudest teistest ja hoopis olulisematest Piibli õndsusloolistest sündmustest suurt midagi ei pea ega tahagi teada. Iga pastor on kindlasti kohanud mõnda napsimeest, kes on leidnud enda jaoks kaaluka argumendi: «Näe, Jeesuski tegi vee viinaks ja sina tuled ütlema, et ma ei tohi juua.» Samal ajal on alates Ristija Johannese karsketest ja askeetlikest ...

Käsk on teenäitaja

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17 Soome ja meie kiriku ühisväljaandel ilmunud Martin Lutheri «Väike katekismus ja usuõpetus» (1992) lk 106 loeme kristlikust käsust: «Jumala käsu mõte ja eesmärgid on järgmised: 1. käsu esimene rakendus. Käsu ähvardus ja karistuse hirm aitavad teatud määral takistada patu pidurdamatut vallandumist ...

Kristlasena piirile teenima

Kolmekuningapäeva õhtul ristiti Narva Aleksandri suurkirikus 47 piirivalve ajateenijat. Möödunud aasta sügisest on piirivalve õppekeskuses Narva-Jõesuus kaplaniametis nooremleitnant õpetaja Gustav Kutsar. Õppekeskuses on praegu 161 ajateenijat, kes 6 kuu jooksul saavad vajaliku ettevalmistuse, et siis minna kaheks kuuks piirile. Esimesel advendil õppekeskuses alanud leerikursusele registreerus 72 noormeest, neist osa ...

Mereäärse pühakoja aastapäev

Pühapäeval tähistas Kunda kogudus pühakoja 75. aastapäeva. Koguduse diakoni Tõnu Taremaa sõnul oli pool tuhat inimest mahutavas pühakojas kirikulisi üle poolesaja. Jumalateenistusel teenisid Viru praost Avo Kiir ning diakonid Tõnu Taremaa ja Enn Salveste. Laulis muusikakooli vilistlaste koor, tervitusi tõid Kunda linnapea ja volikogu esimees. Orelil mängis koguduse organist Indrek Vilumets. Arhitekt Ernst ...

Tartu Jaani kirik pikendas sisekujunduse konkurssi

Sihtasutus Tartu Jaani Kirik pikendas Jaani kiriku sisekujunduse ideekonkursi tähtaega 10. veebruarini, sest eelmiseks tärminiks laekus vaid kolm tööd. Sihtasutuse juhatuse esimees Roman Levin ütles Eesti Kirikule, et kolm tööd on liiga vähe ja need vaadatakse läbi alles siis, kui konkursi žürii 12. veebruaril kokku tuleb. Koostöös Eesti Sisearhitektide Liiduga korraldatava konkursi eesmärk on saada Jaani ...

Inimene ei ole asjade mõõt

«Inimene on kõigi asjade mõõt,» ütles vana-kreeka filosoof Protagoras. Tänapäeva liberaal-demokraatlikus turumajanduslikus ühiskonnas, millest parema ühiskondliku korra mudeli loomine pole Francis Fukuyama sõnul enam võimalik, on samuti dogmaks, et inimese materiaalne heaolu on ta enda teha, materiaalse viletsuse põhjus on inimeses endas.Hiljuti näidati Eesti Televisioonis Aadu Hindi ...

Mida tähendab pühakirjapärasus? 2. osa

On peetud aksioomiks, et iga Piibli kirjutus ja kõik selle sõnad on ühtlasi autoriteetsed. Piibli üksteisest lahkuminevad teated ja väljendused on vaid näilised. Piibli iga sõna on samal viisil kohustav. Vahemaa Piibli raamatute tekke ja tänapäeva vahel ei oma seetõttu mingit tähtsust. Seda seisukohta esindasid reformatsiooni ajal Andreas Karlstadt, spritualistid ja Thomas Münzer. Šveitsi reformaatorid ...

Riigi ja kiriku suhted paranevad

Edasiminek riigi ja kiriku suhetes 2002. aastal on ilmne mitmes küsimuses, millega varem oli tegeldud juba aastaid. Uut kirikute ja koguduste seadust valmistati ette aastast 1996. «See käis läbi kahe Riigikogu koosseisu ning samas on kaks presidenti jätnud selle välja kuulutamata,» ütleb siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au, kelle hinnangul on uus seadus 1993. aasta kirikute ja koguduste seadusega võrreldes oma ...

Vaikivad vaimulikud

Möödunud laupäevases Eesti Päevalehes mõtiskleb Eerik-Niiles Kross advokaatide tulevasest võimalikust eetikakriisist.Ta nimelt kardab, et Eestis võidakse nõuda advokaatidelt nende klientide saladuse väljarääkimist. Ta kirjutab: «Hiljuti võeti Euroopa Liidus vastu rahapesu-vastane direktiiv, millega nähakse ette võimalus advokaatide vaikimiskohustuse rikkumiseks, kui ta saab kliendilt teavet, ...

Heli Jürgenson: üks pisut rahulikum aasta kuluks ära

2002. aasta tegevuse eest pälvis koorijuht Heli Jürgenson Eesti Kultuurkapitali sihtkapitali aastapreemia.Eesti Kultuurkapital jagas aasta kultuuri tippsündmusel Rüütelkonna hoones välja aastapreemiad kaheksas eri kultuurivaldkonnas. Lisaks kaheksale peapreemiale andis Eesti Kultuurkapital välja sihtkapitalide aastapreemiad, mille pälvis teiste seas koorijuht Heli Jürgenson väljapaistva kontserttegevuse eest. ...