Slava Ukraine

Lehenumber 8. jaanuar 2003 Nr 1 Archives - Eesti Kirik

Jõelähtme kirik sai sooja põranda

Eelmise aasta augustis kirjutasin Jõelähtme kirikust, kus kiriku vana põranda ülesvõtmisel leiti hulganisti muinsusväärtusi. Läinud pühapäeva jumalateenistusel pühitses peapiiskop emeeritus Kuno Pajula kiriku uue põranda, kirikut köetakse nüüd maaküttega.Kiriku endine puupõrand asendati paekividega, ametlikeks tööde teostajateks olid ettevõtted Viru Restauraator ja ...

Keisrile ja Jumalale

Jõulud ja aastavahetus jäävad kalendriliselt lähestikku ning kujunevad reaalses elus sageli ühtseks pikaks pühadeajaks.Kuna jõulud on kommertsi jõulisest pealetungist hoolimata ikkagi veel Jumalaga seotud, siis tundub paljudele, et Jumal on oma osa kätte saanud ning tasakaalu mõttes peaks aastavahetusel usulisi asju vältima. Tahtmatult meenub Jeesuse vastus meestele, kes teda küsimusega keisrile ...

Mida tähendab pühakirjapärasus? 1. osa

Autorist: Teoloogiadoktor Martti Simojoki (1908–1999) oli Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop aastail 1964–1978. Teda on nimetatud mõjukaimaks kirikujuhiks ja silmapaistvaks vaimseks juhiks nii Soome kui ka Euroopa kirikuelus. Tema tegevus oli oikumeeniliselt aktiivne ning suunatud sellele, et kirik võiks avaneda ühiskonna poole. Alljärgnev ajalooline ettekanne on peetud Martti Simojoki promotsiooni puhul EELK Usuteaduse Instituudi doktoriks h.c. ...

Evangeelium arvudes

Vana aja inimesed tegelesid kabalistikaga. Piiblist võib leida mitmesuguseid arve, millel on vaimulik sisu, mis midagi tähendavad või ette kuulutavad. Paraku on usk arvude mõjust tegelikkusele vähenenud kasvõi mitmekordsete valearvestuste tõttu viimsepäeva ennustamisel.Tänast maailma iseloomustab arvudemaagia, millega tegelevad sotsioloogid ja poliitikud, et tulevikku ette näha ja seda natukene mõjutada. ...

Mati Maanas: kiriku tulevik on kinnisvaraarendus

Viimased kaks aastat juhib Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku majanduselu konsistooriumi haldusdirektor Mati Maanas. Selle aja jooksul on tema sõnul jõutud käesoleva hetke tunnetamiseni, oma olukorra ja võimaluste teadvustamiseni. Milline on kiriku hetkeolukord? Tänaseks oleme «põhjas»: viimase nelja aasta eelarve on järjest vähenenud, nüüd oleme saavutanud kriitilise miinimumi. Kui tuleks allapoole minna, siis ...

Meie abi tuleb Jumala käest

Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Abi tuleb mulle Issanda käest, kes on teinud taeva ja maa. Ps 121:1–2 Oleme lõpetanud jälle ühe lehekülje oma eluraamatus. Meie ei saa sellel leheküljel enam midagi muuta, mis me oleme teinud, head või halba oma kodus, perekonnas või oma ühiskonnas. Lahkunud aasta on viinud selle eluraamatu lehekülje taevase peremehe, igavese Jumala juurde. Oleme alustanud uut ...

Uskudes kasvab mõistmine

Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14 See on väga tore, et meid ei ole maailma üksi jäetud, et meid juhib Jumala Vaim. Vanal ajal Jumal juhtis oma rahva läbi kõrbe. Jeesus juhtis oma jüngreid. Ja nüüd juhib meid Jumala Vaim. Vaim on Issand. Ta hoolitseb meie eest. See Vaim ise tunnistab meie vaimule: meie oleme Jumala lapsed. Vaim juhib meid uude suhtesse Jumalaga kui laste suhtesse isaga. Inimesed võivad ...

Uuel aastal Eesti Kirikuga

Eesti Kirik astub uue aasta radadele uute lootuste ja soovidega. Möödunud aasta 1. juulist jõustunud uus kirikute ja koguduste seadus tingis muudatusi ka toimetuse staatuses. Läinud aasta 10. oktoobril asutati Tallinnas notaribüroos sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik, asutajaiks Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Perioodikaosakond «Ajaleht». Sihtasutus Ajaleht Eesti Kirik kanti 28. oktoobril ...

Õpetajad on kutsutud aru pidama

Taas kord on jaanuar ja peagi kogunevad kirikuõpetajad pidama oma iga-aastast Õpetajate Konverentsi korralist istungjärku. Sel aastal toimub see 21.–22. jaanuarini Läänemaal Roosta puhkekeskuses. Kuni 13. jaanuarini on asjaosalistel võimalik end osalejaks registreerida. Selle aasta üldteemaks on üks ihu, palju liikmeid – kirik kui organism ja organisatsioon. Keskne küsimus on seega kiriku olemust ja rolli puudutav. Sama teema oli ...