Slava Ukraine

Lehenumber 18. detsember 2002 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

Tahtmine ja saamine

On jõulud ja on kiire. Nagu igal aastal. Huvitav, millal me, inimesed, õpime, et jõuluaeg ei ole kiirustamiseks.Aastast aastasse räägivad targad mehed, et advendi aegu tuleks enesesse vaadata ja meelt parandada, mitte muretseda piparkookide ja kodukaunistamise pärast.Aga ikkagi muretseme jõulude eel just selle pärast, mille pärast muretsema ei peaks, sest seda kõike antakse meile pealekauba.Jõuluaegne priiskamine ja ...

Uuest aastast uued pitsatid

Konsistoorium tuletab kogudustele meelde, et uuest aastast peavad kogudused ja praostkonnad kasutusele võtma uued pitsatid. Kogudused ja praostkonnad on hiljemalt 1. jaanuarist 2003 kohustatud võtma kasutusele vastavalt EELK koguduse ja praostkonna pitsatite seadlusele (KT 2001, 9, 227) koguduse ja praostkonna uue pitsati. Vastavalt nimetatud seadlusele, mis võeti vastu aasta tagasi (4. detsembril 2001) on pitsat kogudusel ja (varem koguduse juhatusel), ...

Vaikus on Valgus

Jõulueelne kiirus ja poodides trampimine on jõudmas haripunkti. Üha enam ja enam pööratakse küll ajaleheveergudel, küll teles tähelepanu jõulude liigsele kommertslikkusele, kuid need jäävad vaid üksikute snoobide intellektuaalseteks hüüeteks üldise jõulubuumi taustal. Kuid jõulude tegelik mõte pole ju vaid jõuluvanas, vaid kahe erineva – igavikulise ja ajalise maailmavaate ...

Palamusel tähistatakse jõulusid värvilõhnalises majas

Täna õnnistatakse Palamusel renoveeritud rahvamaja.Külmal jõulukuul võib Palamuse ja ümbruskonna rahvas tunda heameelt, sest võib taas kasutama hakata kiriku kõrval paiknevat hoonet, kus algselt asus koguduse pastoraat. Kuna sõja ajal oli seal lähedal paiknenud rahvamaja pommitatud puruks, tuli muutunud oludes loovutada pastoraat rahvamajaks.Saatus otsustamiselOletatavalt 1955. aastast on rahvamaja ...

Kirik kui luksus

Tänapäeval algavad jõulud mõnes mõttes juba advendiajaga. See neutraliseerib jõule, sest hajub nende erilisus. Muiste aga hajusid jõulud seeläbi, et advendi- ehk tulemisaeg kestis kuni Kristuse ilmumispüha ehk kolmekuningapäevani. Pidulikult tähistatakse siiamaani seda püha – epiphanias, mis tähendab ilmutust. Muiste kõneldi ka Jumala kahesugusest ilmutusest: üldisest ehk loomulikust, ja erilisest ehk ...

Rebecca St. James propageerib noorte seas süütust

Ilmselt leidub Eestis tänapäevase kristliku muusika austajaid, sest miks muidu võttis kaks bussitäit noori eestlasi möödunud nädalal ette reisi Riiga Rebecca St. Jamesi kontserdile.25aastane Austraaliast pärit ja praegu USAs elav lauljanna on välja andnud kümme laserplaati. Rebecca St. James võitis kolm aastat tagasi kogumikuga «Pray» Grammy auhinna gospelroki valdkonnas. Tänavu nimetasid ...

Kust õppis Maarja laulu loomist?

Lk 1,46–55 Need sõnad on luuletus, mille on loonud üks lihtne tüdruk. Võime küsida, kust õppis Maarja luuletama. Polnud ta ju nende hulgast, kellelt taolise kõrge kunsti valdamist oodati, ta polnud preester ega tark, ta polnud üldse meessoost. Vaadates Maarja inspiratsiooniallikaid, võime leida nende hulgast midagi, mis ka meid võiks aidata. Esiteks: millest ta laulab? Oma elust. Ta on jäänud rasedaks, kusjuures ...

Rõõm Jeesusest Kristusest

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: olge rõõmsad! Issand on ligidal! (Fl 4:4,5b) Mõni aasta tagasi nägin telerist jõulueelset tänavaküsitlust. Inimestelt küsiti, mis on rõõmustavat saabuvate jõulupühade ajal. Vastajad aga ütlesid, et ei ole midagi rõõmustavat. Hoopis kurvastavad kallid hinnad, väikesed pensionid ja palgad. Käesolevaks aastaks on paljude arvates meie elu ...

Süüdakem reedel rahuküünal

Heategevusühing Caritas ja diakooniakeskus kutsuvad eeloleval reedel inimesi jumalateenistustele ja süütama rahuküünalt kodudes ja kirikutes. «Kutsume süütama küünlaid koduakendel ja õuedel või muudes meile tähtsates paikades ja korraldama sel ajal jumalateenistusi rahu nimel,» öeldakse diakooniakeskuse päevakohases üleskutses. Küünlaleegi süütamisega mõeldakse ...