Slava Ukraine

Lehenumber 11. detsember 2002 Nr 49 Archives - Eesti Kirik

Kirikust kui projektist

Viimasel ajal on rohkesti olnud juttu kiriku ja rahataotlusprojektide omavahelistest seostest. Klassikalised mõtlejad argumenteerivad täpse keelekasutuse üle ega nõustu väitega, et kirik on projekt. Ja ei olegi! Juhul kui leidub lohaka keelekasutusega isikuid, kes kõik algatused projektideks nimetavad ega tee kiriku ajatu rolli ja lühiajaliste projektide vahel vahet, siis häbi neile! Samas on projektidest rääkimine täna ...

Hallistes peeti laulupäeva

Külma trotsides ja tuult tõrjudes astusid Viljandi praostkonna lauljad ja mängijad 30. novembri hommikul Halliste kirikusse südameid soojaks laulma. Toimus vaimulik laulupäev. Kahjuks ei saanud tervise tõttu tervitama tulla koguduse endine õpetaja Kalev Raave, kuid loeti ette tema läkitus. Teisiti planeeritust läks ka Kolga-Jaani koguduse segakoori ja lastekoori saabumine: buss läks rikki ja neile teatati, et pole ...

Ilmus Toomas Pauli esseekogumik «Põuapäikese paistel.»

Möödunud nädalal esitles kirjastus «Kunst» kultuuriministeeriumi saalis Toomas Pauli esseekogumikku «Põuapäikese paistel. Teoloog ja esseist Toomas Paul on teoses püüdnud siduda maailma mõistmist ja tajumist tervikuks. «See on nagu ühe inimese lugu sellel planeedil - mida see inimene endast kujutab, kuidas on tema vahekord loodusega ja loodust hingestava vaimuga, kuidas inimene moodustab kooslusi ja kuidas need ...

Vajame inimese väärtustamist

Ellujäämine, võitjate hulka kuulumine on tähendanud alati kohanemist valitsevate olude ja suundumustega. Nii oli see nõukogude ajal, nii on see praeguses maailmas. Mugandumine aga tähendab alati endas millegi mahasalgamist ja omaksvõtmist, et me ei püüagi tulevikku mõjutada, vaid lõigata üksnes võimalikku omakasu. Hind, mida selle eest maksame, on teiste asi. Ei taha mõelda, et võib-olla ka meie laste ...

Issanda käest on see tulnud

30. novembrist alates on Saaremaa ühe uue pühakoja võrra rikkam - Sõmera hooldekodu sai kiriku. Pühitsemistalituse viis läbi Saarte praosti kt Veiko Vihuri, kaasa teenisid praost emer. Kirsti-Maija Paananen, praost emer. Elmar Reinsoo, Kihelkonna ja Kärla koguduste õpetaja Rene Reinsoo ja Sõmera hooldekodu vaimulik Mehis Pupart. Vähem kui kaks aastat tagasi ei oleks keegi julgenud uskuda, et selline asi üldse ...

Miks kõik ei usu?

Mt 11:2-6 (7-10) Evangeelium esitab küsimuse: kui Jumal on kõikvõimas, miks ei usu siis mitte kõik inimesed Jumalasse. Siin on ka üks kahtleja oma murega, see on Ristija Johannes. Seda julget kuulutajat on tabanud nõrkusehetk. Kas ta usub veel Jumalasse? Jah, usub, kuid asi on keerulisem. Usk nimelt toob endaga kaasa uskliku inimese teod. Ja otsustamine, mida ma nüüd teen, mille peale võin loota, võib panna pead murdma. Siin ...

Issanda jõuline ligiolek

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 30:3a,10a «Valmistage Issanda teed.» Piiblis on sõnal «tee» mitu tähendust. Praktilises, materiaalses mõttes tähendab tee rada, millel liigume, käime ja sõidame. Tee võib olla ka linnatänav. Jõulupühade tulekuks kaunistame tänavaid innukalt jõululaternakestega ja ehime sätendava karraga. Moosese käsuõpetuse kohta ...

Peaminister toetab religiooniõpetuse edendamist

5. detsembril arutasid riigi, kõrgkoolide ja usuühenduste esindajad religiooniõpetuse vajalikkust Eesti üldhariduskoolides. Lisaks luteri kiriku esindajatele osalesid ümarlaual «Religiooniõpetus üldhariduskoolides» peaminister Siim Kallas, haridusministeeriumi ja siseministeeriumi ning usuteaduslike õppeasutuste esindajad, lisaks Tartu ülikooli usuteaduskonna ja haridusteaduskonna, Eesti Kirikute Nõukogu esindajad ...

Narva Aleksandri kiriku toetuseks loodi sihtasutus

4. detsembril kirjutasid kuus asutajat alla otsusele luua sihtasutus Narva Aleksandri Kirik, mis hakkab toetama kirikuhoone korrastamist ja kultuuriürituste korraldamist kirikus. Kultuuriminister Margus Allikmaa on öelnud, et Narva Aleksandri kirik on oluline sakraalhoone, mis tuleb korda teha. Sihtasutus ei toeta kiriku kordategemist mitte ainult jumalateenistusteks, vaid ka kontsertide korraldamiseks, et kirik oleks ka ühiskondlikult kasutatav. ...