Slava Ukraine

Lehenumber 27. novemeber 2002 Nr 46/47 Archives - Eesti Kirik

Õiglast kuningat oodates

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. (Sk 9:9). Õiglusest me tunneme siin maailmas ikka puudust. Näiteks meie, eestlased, oleme kannatanud palju ülekohut. Meie maa on pikkade sajandite vältel olnud võõraste armeede tallermaa. Meie rahvas on elanud võõraste valitsejate orjuses. Meil pole olnud enesemääramise õigust ega sõnaõigust maailma riikide seas. Nüüd on Eesti vaba, aga ikka ...

EKN premeeris tegijaid

Eelmisel teisipäeval otsustati Eesti Kirikute Nõukogu aastapreemiad anda tele- ja raadioasaadete tegijatele ning usuõpetuse silmapaistvamatele edendajatele. EKNi aastapreemiaid anti tänavu välja kahes kategoorias: preemia oikumeenilise töö eest said saatesarja «Ajalik ja ajatu» tegijad Katrin Seppel ja Aile Elman ning Raadio 7; usuõpetuse aastapreemia jagati 3 kandidaadi vahel: Toomas Jürgenstein, Usuõpetajate Liit ...

Kirik aitab ennetada aidsi

Esmaspäeval, 25. novembril sõlmisid EELK ja sotsiaalministeerium pikemaajalise koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse tegema koostööd aidsi ennetamiseks ja aidsiohvrite toetamiseks. Lepingule kirjutasid esmaspäeva ennelõunal konsistooriumis alla piiskop Einar Soone ja sotsiaalminister Siiri Oviir. Koostööleppe järgi võtab luterlik kirik rahvusvahelisel aidsiennetuspäeval 1. detsembril eestpalvesse HI-viiruse ...

Kirjastuspreemia Laine Villenthalile

EELK kirjastusnõukogu otsustas 2002. aasta preemia anda emeriitõpetaja Laine Villenthalile tema luulekogu «Kimp luuletusi» eest. Kirjastusnõukogu aukirja andis traditsiooniliselt üle peapiiskop Jaan Kiivit eilsel Kirikukogu istungjärgul. Luuleraamat on trükitud Võrus, illustreerinud on kohalik kristlik kunstnik Liive Koppel. Selle aasta juunis tähistati Pindi kirikus armastatud õpetaja Laine Villenthali 80. ...

Vaba ja kristlik kõlbeline inimene

Kristliku kasvatuse eesmärgiks on õpilane, kes sisemiselt omaksvõetud põhimõtteid järgides teeb autonoomseid kõlbelisi otsuseid. Lapsest kasvaks nii isemõtlev ja vastutustundlik inimene, kelle veendumused põhinevad kristlusel. Siiani ei ole aga veel leitud autoriteetset ja ainukehtivat meetodit, kuidas neid kahte elementi lapse kasvatamisel täiuslikult ühendada.Georg Wilhelm Friedrich Hegel vastandas ...

Ma laulan suust ja südamest

Laupäeval, 30. novembril on kõik kutsutud Tallinna toomkirikusse koraalipühale «Ma laulan suust ja südamest». Kell 12 algaval lauluraamatuaasta lõpetamise jumalateenistusel kõlab lisaks koguduse laulule ka Laudate Dominum-koori laul Veljo Reieri juhatusel, organist on Ene Salumäe, päevakohane sõnavõtt assessor praost Tiit Salumäelt. Möödunud aasta 30. novembril peeti lauluraamatupäeva, sest sel ...

Ootame Kuninga sündi

Pühapäeval, 1. detsembril, on esimene advent, mil me tähistame kirikuaasta ja Kristuse tuleku ootuse algust. Advent (lad adventus Domini – Issanda tulek) on ootamise ja ettevalmistuse aeg enne Kristuse sündi, mida kirik oma liturgias iga-aastaselt vaimselt läbi elab. Sel ajal ootame kuningas Kristuse tulekut ning valmistame end ette Issanda ihulise maailma tuleku aastapäevaks, et nii valmistuda ka Issanda viimseks tulekuks kohtunikuna maailma ...

Kirikuhooned ja kogudused

Paljudel puhkudel on koguduseelu tähtsamaks sündmuseks oma kirikuhoone rajamine. Vahel jääb selline mulje, et kogudus ongi selleks, et kirikut ehitada. Seda enam, et sageli kulub kõige suurem osa koguduse rahast kiriu ehitamiseks, remondiks, valvamiseks, kütteks, koristamiseks jne. Kas oleme teatud kultuurinähtuse orjad? Kas meie inimesed tajuvad Jumala tööd väljaspool kirikuhooneid? Kas Jumala Sõnal on ...

Seemnest on saanud kaunis puu

Tänavu on esimene advent Karula kogudusele eriti pidulik aeg. Täpselt 10 aastat tagasi, esimesel advendil 1992 pidas Karula kogudus oma esimese jumalateenistuse pärast 20aastast vaheaega.Seoses sellega toimuvad tänavu koguduses pidulikud sündmused, kus meenutatakse olnut ja tänatakse tublisid koguduse liikmeid, kes nõu ja jõuga on aidanud koguduse elu edendada.Mõte taasluua Karula kogudus oli õhus juba aasta varem, mil ...

Püha Vaim saadab meid tõesti

Mt 21, 1–9Jeesus teeb enne oma surma Jeruusalemma minnes ühe silmatorkava prohvetiteo. Ta palub oma jüngreil tuua talle lasipuu küljest eeslisälg.Keegi on ehk turule minnes looma ootama jätnud, kui nüüd jüngrid seda tooma lähevad, küsivad inimesed, kes see küll võõrast looma puutub. Jüngrid vastavad Jeesuse sõnaga: «Issandal on seda vaja.» Kas tunneb eesli omanik Jeesust kui Issandat ...