Slava Ukraine

Lehenumber 20. november 2002 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Häda noortega

Tavaliselt ühiskonda juhtivale keskealiste ja vanemate generatsioonile on noorte kasvatamine aegade jooksul probleemiks olnud. Samas on just noored oma kompromissituse ja vastuvõtlikkusega justkui lakmuspaberiks, keda mõjutavad kõige kiiremini ühiskonna silmakirjalikkus ja pahed.Piiblis esinevates manitsustes nimetatakse noori sageli esimesena: «Seepärast ei tunne Issand rõõmu ta noortest meestest..» (Js 9:16), ...

LAULU LUGU – See aeg on tõesti ukse ees

Kiriku Laulu- ja Palveraamatu laul number 172 «See aeg on tõesti ukse ees» on kirjutanud Bartholomäus Ringwaldt sekventsi «Dies Irae, Dies Illa» ainetel ning see ilmus kogumikus «Zwey schöne Lieder» nime all aastal 1565, uues redaktsioonis «Handbuchlein: gestliche Lieder und Gebetlein, Auff der Reiss» Oderi-äärses Fankfurtis aastal 1586. Laulu saksakeelne pealkiri on «Es ist gewisslich an der Zeit». ...

Ammendamatu Püha Vaimu kirik

Reedel, 15. novembril toimus Usuteaduse Instituudis konverents «Tallinna Püha Vaimu kirik ja kogudus aegade voolus». 16. jaanuaril tähistas Tallinna Püha Vaimu kogudus pidulikult eestikeelse koguduse 125. aastapäeva, sellele järgnesid terve kevade ja sügise vältel keskpäevatunnid – ühtekokku 13 korral – , mis tipnesid konverentsiga. Pika ajalooga, ulatudes 13. saj I poolde, pakub Püha Vaimu kirik huvitavat ...

Kommunistid ja usundiõpetus

SL Õhtulehest võis hiljuti lugeda artiklit «Kommunism Toompeal» (3.10), kus kirjutati, et riigikogulased olevat juba kommunismi jõudnud. Seda näitavat nende soodustused ja sissetulekud. Meedias kõmisevad põrgujutlused on pannud riigikogujad juba ka värisema ning ennast korrigeerima.Äkki tulevadki kommunistid tagasi ning asuvad taas võõrandama? Järsku osutubki viimaks tõeks, et tõde ...

Sina, hea ja ustav sulane…

24. novembril saab emeriitpraost professor dr h.c. Evald Saag 90 aastaseks.Ta on teoloog, kes sõjajärgsetel aastakümnetel on kõige enam vorminud meie vaimulikkonda ja koos sellega kujundanud kogu Eesti kirikuelu. Neid isikuid, kes pole ise kunagi päris tipus, kuid juhivad siiski protsesse, nimetatakse sageli hallideks kardinalideks.Evald Saagi puhul ei kehti see väide juba selletõttu, et kunagi pole ta tahtnud olla kardinal ja ammugi ei ole ...

Valmistugem Issanda päevaks

2Pe 3:3–13 Üks kirikuaasta saab kohe läbi, varsti astume uude. Surnutepüha teeb tavaliselt nukraks, sest mõtleme neile armsatele, kes läinud igavikku. Meenuvad nii need, kes hiljuti lahkunud, kui ka need, kes aastate eest. Aeg öeldakse ravivat kõik haavad ja küllap nii ongi, et kõige suurem kaotusvalu läheb ajapikku üle. See aga ei tähenda, et me peame kalli inimese unustama. Miks unustada inimene, kes oli nii ...

Päev Jumalaga

Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35 Kord nägin ühes kloostrikirikus Saksamaal kummalist sümbioosi voodist ja tugitoolist. Giidi seletuse järgi magasid neil lamamistoole meenutavail moodustistel mungad, kes tahtsid ööpäev läbi valmis olla Issanda tulekuks. Taoline poollamamisasend pidi hõlbustama kiiret tõusmist. Nõnda üritasid Issanda sulased keskajal oma lampe põlevana hoida. ...

Balti luterlike kirikute juhid kohtusid Riias

Balti maade luterlike kirikute probleemid on üldiselt küllalt sarnased, tõdesid Eesti, Läti ja Leedu kirikujuhid 10. ja 11. novembril kohtumisel Läti pealinnas Riias. Naabermaade kirikute juhid tutvusid vastuvõtjamaa kiriku eluga ja arutasid kirikute aktuaalseid küsimusi. Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut esindasid peapiiskop Jaan Kiivit, piiskop Einar Soone ja assessor Tiit Salumäe, Läti Evangeelset Luterlikku Kirikut ...

Kirikukogu sügisistungjärk kestab vaid päeva

Järgmisel teisipäeval, 26. novembril koguneb Tallinnas EELK XXVI Kirikukogu 3. istungjärk. Kirikukogu sügisistungjärk algab hommikul kell 9 jumalateenistusega Tallinna Jaani kirikus, mille korraldavad Järva praostkonna saadikud. Jumalateenistusele järgneb tihe 8-tunnine tööpäev Usuteaduse Instituudi ruumes. Esimene istung algab kell 10. Esialgse kava kohaselt peaks kell 18 lõppeva koosolekupäeva sisse mahtuma ...