Slava Ukraine

Lehenumber 30. oktoober 2002 Nr 41 Archives - Eesti Kirik

Homme, 485 aastat hiljem

Homme tähistame oma kirikus reformatsioonipüha. Üks munk, kes oli leidnud armulise Jumala ja taibanud tõe, ei suutnud vaikida. Vaidlustes sünnib vähemalt kaks tõde ja luterlik kirik. 10 aastat hiljem külastades Wittenbergi ümbruses Saksimaa kogudusi on Luther tõelises hämmingus: «Oi, hea Jumal, seda armetust, mida olen saanud näha! Tavalised inimesed ei tea ristiusu õpetusest mitte midagi ja kahjuks ka ...

Usupuhastuspüha pikk traditsioon

Küllap on isegi need inimesed, kes kirikusse ei kuulu ja ka luterlusest kuigi palju ei tea, kuulnud midagi teesidest, mis Martin Luther 31. oktoobril 1517. aastal Wittenbergi lossikiriku uksele naelutas. Paljud kriitilised ajaloolased kahtlevad tänapäeval küll sündmuse ajaloolisuses, aga on fakt, et Luther tol aastal oma teesid avaldas ning nüüdseks on need ka kättesaadavad eesti keeles (vt Usuteaduslik ajakiri. Akadeemilise Teoloogia ...

Issand, heida armu!

Ms 18:20–21, 22b–33Kolm meest, kelles Aabraham tundis ära Jumala saadikud, ilmusid talle Mamre tammikus. Ta palus neid enda juures peatuda ja teenis ning kostitas neid. Mõned piibliuurijad usuvad, et üks neist meestest oli Jeesus.Samas annab Issand Aabrahamile tõotuse, et tema naine Saara sünnitab aasta pärast talle poja, sest varem on ta tõotanud teha Aabrahami suureks rahvaks, kelle nimel õnnistavad endid kõik maailma ...

Kõigeväelise suurus

Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus! 1Tm 6:15,16 Mõni aeg tagasi küsis üks ametivend, miks kirjutatakse aina laiemalt Jumal väikese algustähega. Arvan, et selle põhjuseks on inimeste lähenemise muutus. Jumalat vaadatakse täna pisut teise nurga alt. Põhjuseks vast pole ainult jumalatus, vaid jumalat ei käsitleta enam kõigeväelisena. ...

Eesti Kirikute Nõukogul nüüd kümme liiget

24. oktoobril võeti Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) töökoosolekul vastu nõukogu kümnes liige – Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik.Samal koosolekul võeti Eesti Kirikute Nõukogu vaatlejaliikmeks Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik. Vaatlejaliikmeks saamine on tavaline liitumisprotseduur, ütles EKNi täitevsekretär Eerik Jõks. Ükski kirik pole tema sõnul kunagi saanud kohe täisliikmeks, ...

Credo quia absurdum

«Usun, sest see on absurdne!» – just nii kõlasid Tertullianuse sõnad varakristlikul perioodil; nüüdisajal ei julge seda nähtavasti korrata ka kõige tõsiusklikum vaimulike seast. Kuid sõnad, mida see kirikuisa kuuldavale tõi, on vabastuse sõnum, mis haakub nii usupuhastuspüha kui traagilise pantvangidraamaga Moskvas, neid kahte omavahel seostamata. Absurdist on kirjutatud tõsiseid filosoofilisi töid ja ...

LAULU LUGU – Üks kindel linn ja varjupaik

Meie praeguses lauluraamatus on usuisa Martin Lutheri nimega seotud laule 18, eelmises oli 29, uues saksa lauluraamatus on 37. Tegelikult on võimalik saada üsna erinevaid numbreid, olenevalt sellest, millist rolli Lutherile mingi laulu sünni juures omistatakse.Möödunud nädala «Laulu loos» Gustav Piir viitas Lutheri psalmilauludele ja käsitles 130. psalmist võrsunud sügavtõsist «Su poole, Issand, ...

Lõppes heategevuskorjandus

EAÕK Tallinna Püha Siimeoni ja naisprohvet Hanna kirikus peeti oikumeeniline palvus ja EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduses Püünsis tänuõhtu.22. oktoobril toimunud tänuüritused olid pühendatud soomlaste algatatud ja aasta aega kestnud oikumeenilise heategevuskorjanduse lõpetamisele. Korjandusega koguti 350 000 krooni, mis on mõeldud jagamiseks ühe õigeusu ja ühe luteri kiriku koguduse ...