Slava Ukraine

Lehenumber 23. oktoober 2002 Nr 40 Archives - Eesti Kirik

Pärnus algab misjonifestival

31. oktoobrist 3. novembrini toimub Pärnus misjonifestival «Minu missioon», kus lisaks gospelõhtutele on kavas mitu konverentsi ja huvitavaid ettekandeid. Pärnu praosti Andres Põderi sõnul on tegemist tagasivaatava üritusega: esimene sarnase nimega üritus korraldati Pärnumaal 1991. aasta suvel, mil palvetati vabanemise ja vaimse ärkamise eest. «Nüüd on kindlasti aeg asendada küsimus «Mida mina ...

Vabad ja vallatud Madalmaad

Olen Hollandis Leidenis küll eesmärgiga töötada raamatukogus ja suhelda ülikooli politoloogiaosakonnaga, kuid silm kipub nägema ja mõte liikuma ka muid radu pidi. Istusime läinud teisipäeval politoloogidega kohvikus ning üks kohalik doktorant tegi ettepaneku olla minuti vait populaarse printsi Clausi mälestuseks (parasjagu toimus Amsterdamis prints Clausi matus, millest võtsid osa peaaegu kõik Euroopa kroonitud ...

LAULU LUGU – Su poole, Issand, südamest

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul nr. 329 «Su poole, Issand, südamest» (saksa keeles «Aus tiefer Not schrei ich zu dir») on kirjutanud Martin Luther, laul on üles ehitatud 130. psalmile. Lutherile oli koguduselaul väga oluline osa jumalateenistusest. Laulev rahvas liitus kiituse ning usutunnistamisega ja väljendas niiviisi kõigi usklike preesterkonda kuuluvust. Lutheri loodud laulude algmaterjalideks olid Gregoriaani viisid, ...

Vabariigi Valitsus ja Eesti Kirikute Nõukogu sõlmisid koostööleppe

Neljapäeval, 17. oktoobril allkirjastasid peaminister Siim Kallas ja EKN-i president piiskop Einar Soone Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühiste huvide protokolli.Taolise koostööleppe sõlmisid kirik ja riik Eestis esmakordselt. Vabariigi Valitsusel on selliseid kokkuleppeid varem sõlmitud näiteks ettevõtjate ja ametiühingutega. Lepingu sõlmimise on tinginud vajadus ühistelt ...

Kutsumus ja pühendumine

Need ajad on olnud erinevad, millal kellegi kätte on antud käsk ja kutse saada Jumala tööpõllul külvajaks. Meie hulgas on kõrges eas ametivendi, kes alustasid vaimuliku teed vabas Eestis, kuid pidid oma elutöö tegema hoopis teistes oludes, jumala- ja kirikuvastase riigikorra tingimustes. Usun, et minuvanustel ja noorematel oli otsuse langetamine mõnes mõttes lihtsam. Küsimus oli lõpuks ju üksnes selles, ...

Oodatud otsekui oma koju

18. oktoobril andis Tartu Peetri kirikus ja 21. oktoobril Tallinna Püha Vaimu kirikus heategevuskontserdi organist Johannes Põld Saksamaalt. Need tartlased, kes reedel lobjakat trotsides Peetri kirikusse tulid, said kuulda kõrgetasemelist kontserti, mille andis Saksamaal elav Johannes Põld. Kontserdi avasõnad lausus koguduse õpetaja Kalle Mesila, kes nimetas organisti Peetri kiriku oreli suureks sõbraks ja väljendas tänu selle ...

Vajame Jumala armu

1Jh 2:12–17 Johannese kirja autor on lepitussõnumi kuulutaja, armastussõnumi kuulutaja. Ta kuulutab kõigile: lastele, noortele, vanadele – «Teile on patud andeks antud Jeesuse Kristuse nime pärast!» Johannes kirjutab pöördunutele, neile, kes tema sõnumit mõistavad. Veelgi enam on seda vaja teha neile, kes kaugel viibivad, Jumala haardeulatusest väljaspool olijatele. Kuidas teha seda olukorras, kus sõnad on sageli ...

Hirmus ja armus

Sinu käes on andeksand, et sind kardetaks. Ps 130:4 Tänapäeva inimesele on ette heidetud liigset ratsionaalsust. Me suhtlevat maailmaga eelkõige mõistuslikult, kõike läbi mõeldes, ära põhjendades. Mis seob meid aga Jumalaga – kas intellekt või intuitsioon? Küsimus on sisuliselt sama rumal kui igivana vaidlus munast ja kanast. Iga indiviid on selleks liiga ise, iga kontakt maailmaga liiga individuaalne. On sel vahet, ...

Diakonieksam sooritatud kuuel inimesel

Neljapäeval, 17. oktoobril sooritati Konsistooriumis komisjoni ees diakoniameti eksamit. Taotlus eksamiks oli laekunud 11 inimeselt, neist üks võttis avalduse tagasi. Teadmata põhjustel ei tulnud kohale üks registreerunu. Eksamit sooritama asus üheksa inimest, kellest viis olid mehed ja neli naised. Peapiiskop Jaan Kiivit ütles Eesti Kirikule, et eksamil kontrolliti kandidaatide teadmisi nii suuliselt kui kirjalikult. Suulises osas pidid ...