Slava Ukraine

Lehenumber 14. august 2002 Nr 29 Archives - Eesti Kirik

LAULU LUGU – Jumala käes on meie elu

Anna meile rahu Sa (KLPR 226) esindab uut vaimulikku noortemuusikat, mis murdis esile 1960ndail aastail nii Soomes kui mujalgi. Nimetatud laul tuleb Saksamaalt, kus neid noortelaule sündis rohkesti. Saksa noortelaul Laulu viisi looja ja esimese salmi kirjutaja Rüdeger Lüders (s 1936) on elukutselt insener, kelle vaba aja harrastuseks on muusika, eriti jazz. Juba varakult liitus ta kiriku noorsootööga oma kodulinnas Stuttgardis. Ta oli tegev, kui ...

Piiblipäevadel kõneldi igavikust

Pühapäevakooliühenduse (PÜ) X piiblipäevad teemal «Ühel päeval läheme» toimusid 8.–10. augustini kaunis Aa rannas Eesti metodisti kiriku laagrikeskuses. Eestimaa nurkadest kohale saabunud pühapäevakooli õpetajad kuulasid loenguid surmast ja leinast. Sel teemal rääkimist on peetud raskeks, kuna see on seotud suure valuga inimestes, kes on kaotanud lähedase. Lein jätab jälje On palju ...

Misjonist ja õunapuust

Reedel algavad Jõhvis kiriku misjoni- ja diakooniapäevad. Misjonimõtet kannab sellel korral päevade teema «Täna ma istutan õunapuu». Lugu jutustab sellest, et Martin Luther öelnud kord: kui ma tean, et homme on viimnepäev, siis täna ma istutaksin õunapuu. Pilt kõneleb õunapuu istutamisest kui lootuse märgist. Õunapuu vajab kasvamiseks palju aastaid enne, kui temalt vilja saab. See on vihje meie ...

Kirik elab misjonist

Misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru algatusel on Misjonikeskus juba seitsme aasta jooksul korraldanud Eesti eri paikades suveseminari, mis mõeldud koguduse töötajatele. Suveseminari idee sündis 1995. aastal kontaktist Missouri Sinodiga Sant Louisist USAst. Toona käis USAs grupp pastoreid, kes otsis võimalust koolituse pidamiseks Eestis. Juttu tehti professor Robert Kolbiga, kellest tänaseks on kujunenud seminaride lahutamatu ...

Otsekui läbi tule

1Kr 3:9–15 Elame kõik mingis majas. Sellel majal on mingi väärtus vastavalt kvaliteedile ja materjalile. Kas see elumaja meile meeldib või mitte, aga hea on olla rahul. Sellised on hetkel meie võimalused, rohkemat tahta ei saa. Materiaalne olukord sunnib meid raamidesse. Selline paratamatus kurvastab inimesi tihtipeale, sest tahaks ikka paremat. Tahame paremat maist eluaset, aga millist igavest eluaset me igatseme? Paulus räägib palju ...

Kandja tarkus on mõistmisest suurem

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3 Kord seisis rabi oma õpilastega kõrgel mäel, kui nad järsku märkasid võõrvägesid ründamas nende kodulinna. Tänu heale vaatele oli neil võimalus jälgida kogu rünnaku ajal toime pandud õudusi ja vägivalda. Rabi vaatas taevasse ja hüüdis ahastavalt: «Oh, kui ma oleksin Jumal!» Üks ...

35 aastat vaimuliku ametis

Eesti Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Tõnis Nõmmikul täitus 6. augustil 35 aastat ordinatsioonist.Kui Nõmmik 1967. aastal ordineeriti, teenis ta Sao Paulo kogudust Brasiilias. 27 aasta jooksul on hingekarjase ametit tulnud pidada ka Argentiinas ning Kanadas, kus ta oli Hamiltoni Esimese Eesti koguduse õpetaja ning Kanada praostkonna abipraost.Nõmmikul on tulnud täita Konsistooriumi assessori ülesandeid ning lisaks on ...

Uus aastaring pastoraalseminaris

Usuteaduse Instituudi juures tegutsev pastoraalseminar alustab kaheksandat õppeaastat. Seminari juhataja mag Ove Sanderi kinnitusel esitasid kevadel sooviavalduse pastoraalseminari õppima asumiseks 13 kandidaati. Laekunud avalduste arv ületas kõik ootused, kuna tänavu oli planeeritud vastu võtta vaid 10, neist kaheksa kiriku ja kaks Eesti Kaitsejõudude tarvis. Ove Sander märkis, et pastoraalseminari astujad on tulnud Usuteaduse ...

Misjonist kui Noa laevast mässaval merel

Mis on misjoniga asja üle keskmise enesega hakkama saaval inimesel? Palk jookseb, ühiskondlik staatus on kinnistunud, perekonna kõrval jääb aega hobidekski.Kipume ennast täna uinutama sotsioloogilistest uuringutest inimeste suhtumisest kirikusse ning rõõmustame, et kirik on presidendi kõrval enim usaldatud institutsioon. Kuid nii on eestlasel kombeks öelda, kuna kõik teavad, et on olemas eetika ja moraal ...