Slava Ukraine

Lehenumber 7. august 2002 Nr 28 Archives - Eesti Kirik

Kirikute taassünd

Äsja see oli, kui õigeusu kirikutest räägiti vaid läbi konfliktiprisma ja poliitilises kontekstis. Ühel pool Moskva ja teisel pool Konstantinoopol. Tänaseks on juriidilised põhiküsimused lahendatud, võibolla küll valusate kompromisside näol, kus keegi on solvunud ja keegi tunnetab, et ta pole veel saavutanud oma ajaloolist õigust. Kuid vähemalt kaks suurt kirikut enam ei vaidle. ...

LAULU LUGU – Lootus tungib pilvedest läbi

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 266 Ma tõstan taeva poole silma on Uue Lauluraamatu (1899) laulu number 417 kompaktsem ja kohandatud versioon. Kui KLPRis on 7 salmi, siis Uues Lauluraamatus on 14 salmi. Eesti Maa rahva Koddo ja Kirriko-Raamat (1869) toob samuti ära 14 salmi. Võrreldes Uut Lauluraamatut ja Eesti Maa rahva Koddo ja Kirriko-Raamatut, on näha, et teksti on uuendatud. See on arvatavasti Carl Peter Ludwig Maurachi (1824—1900) ...

Olevipäev täitis Vormsi saare lauluga

Vormsi rahvaarv kasvas kümnekordseks kui olevipäeval, 29. juulil peeti saarel ka Lääne praostkonna laulupäeva. «Oleme laulupäeva korraldamisel ammu Vormsile mõelnud ja millal siia ikka tulla kui olevipäeval,» põhjendas praost Tiit Salumäe Vormsi valimist praostkonna laulupäeva paigaks. Alustati keskööl Praostkonna laulupäeva tõttu oli tänavune olevipäev viimase aja rahvarohkemaid ...

Uued õpetajad

2. augusti keskpäeval ordineeris peapiiskop Jaan Kiivit meie kirikus ametisse viis uut õpetajat. See on märk elu ja töö jätkumisest kirikus. Juuni algul määrati emerituuri Avinurme koguduse õpetaja Edgar Serm. Paar nädalat tagasi sai igavikukutse, praegu küll juba emerituuris olnud kauaaegne Pärnu koguduse õpetaja praost Richard Võlli. Siiski on viimastel aastatel töötegijate arv kirikus ...

Koraalimaraton tõi värskust kirikulaulude laulmisesse

10. ja 11. juulil toimus Viljandi Pauluse kirikus koraalimaraton «Ma laulan suust ja südamest». Käisin koraalimaratonil ja sain sealt väga positiivse elamuse. Üritus kestis järjest 33 tundi ning selle aja jooksul lauldi läbi kõik 484 koraali mitmel erineval viisil. Laulud kõlasid solistide, ansamblite, kooride ning kogudustest tulnud lauljate esituses. Lauldi saatega ning a capella. Pillidest olid kasutusel orel, ...

Armu kahetsejale

2Sm 12:1–10, 13–15a Inimesed arvavad, et oskavad selget vahet teha õige ja vale vahel. Kõige paremini õnnestub vale üle otsustada veel siis, kui hinnata teist inimest. Ennast kaitsma on kõik üsna varmad. Oma vigadele on kerge põhjendusi leida ja kinnitada, et ma ei ole eksinud.Kes on õige ja kes ülekohtune. Prohvet õpetab kuningat. Suur julgus! Üldiselt püütakse ilmaliku võimu ees, ...

Alandlikkus on armu astjaks

Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu! 1Pt 5:5b Alandlikkus ja alandlik. Millal kuulsin neid sõnu viimati? Ehk iseeneselt, võibolla kelleltki teiselt. Aga kas oli neil mingi mõte või kõlasid need õõnsalt ja tühjalt nagu anumad, milles pikka aega ei ole miskit hoitud ning mis jõudnud juba unustada oma otstarbe? Kas pole need sõnad muutunud «kaananlikeks», mida võib küll leida ...

Keila Miikaeli kogudus palub abi tormikahjustuste likvideerimisel

4. juuli õhtul Keilat tabanud äikesetorm ja sellega kaasnenud tromb kahjustasid tugevalt 14. sajandil rajatud Keila Miikaeli kirikut ja kirikuaeda. Torm kahjustas 1860. aastatest pärinevat Austria päritolu kiltkivikatust (üks vähestest säilinud kiltkivikatustest Eestis). Hävinud on katusehari ja umbes 10 ruutmeetrit altariruumi katust, kokku on kahjustatud või hävinud 225 ruutmeetrit katust. Selle tõttu on ohtu sattunud ...

EELK Konsistooriumi täiskogu istungil

Juulikuu istungil otsustas konsistoorium kutseeksami pro ministerio tulemuste alusel ordineerida järgmised õpetajaameti kandidaadid: Andres Aaste (Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks), Kalle Gaston (Viljandi praostkonna vikaarõpetajaks), Tauno Kibur (Pärnu praostkonna vikaarõpetajaks), Igor Miller (vanglakaplaniks piiskopi alluvuses) ja Annika Sipos (Tartu praostkonna vikaarõpetajaks). Reedel, 2. augustil toimus Tallinna Piiskoplikus ...