Slava Ukraine

Lehenumber 19. juuni 2002 Nr 26 Archives - Eesti Kirik

Kas jalgpall või kirik?

Erinevalt Karl Marxist ei usu ma, et aja ja (majanduslike) elutingimuste muutudes muutuks inimese loomus. Meie igapäevane elu erineb palju vanavanemate elust, rääkimata mitu sajandit tagasi mõisatööd teinud eestlastest. Muutuvad teadmised ja elutunnetus, kuid mitte inimloomus. Vajadus usu järele inimese loomuses oli, on ja jääb. Ka siis, kui ühel päeval telesaade «Reisile sinuga» saadab noored nädalaks ...

LAULU LUGU – Kiidulaulud kostku nüüd

Kiriku laulu- ja palveraamatu laul number 142 «Püha, püha, püha oled, meie Looja» eestikeelsed sõnad on EELK lauluraamatukomisjoni Tallinnas ja E.E.L.K. lauluraamatukomitee Torontos koostöö tulemus. Esimese salmi on tõlkinud Kanadas elav Ivar Rammo (sünd 1928), E.E.L.K. Hamiltoni Esimese koguduse esimees. Tema loodud sõnu kasutas oma laululehtedel samuti Hamiltonis elav õpetaja Tõnis Nõmmik, kelle kaudu ...

Raido Rüütel läheb palverännakule

Neljapäeval, 20. juunil kell 18 peetakse Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus maailmasõidu Rolling Estonians (veerevad eestlased) teelesaatmise kontsert-palvus, teenib õpetaja Jaak Salumäe, kontserdi annavad Uku Ratas (metsasarv) ja Tiia Tenno (orel). 22. juunil alustab kolme Mercedes-Benz maastikuautoga Kloostrimetsa ringrajalt poolteist aastat kestvat ümbermaailmareisi «veerevate eestlaste» seltskond eesotsas kapten Raido Rüütliga, ...

Ülikooli lõpetamine ei tähenda õppimise lõppemist

Juunikuu on eksamite ja koolilõpetamise aeg. Edukalt lõpueksamid sooritanud jätavad maha oma kooli ja võivad minna uuele elu- ja tegevusringile. Õpiaastatel omandatud teadmised aitavad valitud ametis tulemuslikult oma ülesandeid ja kohustusi täita.Vaimuliku ameti valinud noored peavad arvestama lisaks omandatud haridusele kirikupoolse kutsega. Kutse esitamisele eelneb teadmiste kontrollimine ja õpetajaametisse astuja ...

Jumalasõnaga lasteaeda

«Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.» Ps 119:105 Orava valla lastepäevakodus on lastele jumalasõna jagatud juba viis aastat. Laste õpetajaks on Vastseliina koguduse õpetaja Toivo Hollo. Lisaks lasteaiatundidele annab õpetaja Hollo usuõpetust Orava põhikoolis ja Misso keskkoolis. Rahul on nii lapsed kui ka nende vanemad. Toivo Hollo ise arvab, et selline töö on väga vajalik ja meeldib ...

Võida kuri heaga?

Rm 12:17–21Tänase jutluse teemaks on nõuanded, kuidas võita kurja. Kurjuse, viha ja kättemaksuga oleme kokku puutunud kõik. Igaüks teab olukordi, kus on tehtud suurt ülekohut ja käitutud põhimõttel «kellel jõud, sellel õigus». Paljud on seda tunda saanud omal nahal. Tasub meenutada, milliseid tundeid see meis tekitas. On täiesti mõistetav, kui reaktsiooniks oli suur viha ja soov kätte ...

Koormaks saavate koormate kandmisest

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl 6:2 Kristus on kandnud meie patukoorma ja õpetanud meidki jagama üksteisega koormate raskust. Jumalast lähtunud armastus inimese vastu ei saa jääda üksnes meie endi hingeliseks elamuseks, vaid see peab vastu ja edasi peegelduma. Jumala armastus kutsub esile meiepoolse jumalaarmastuse ja ligimesearmastuse. Nõnda toimib Kristuse seadus. Selle viimase lehekülje ...

Kasutusele võeti pasunakooride koraaliraamat

Pühapäeval leidis Tallinna Jaani kirikus aset tähelepanuväärne sündmus – kasutusele võeti spetsiaalselt puhkpillimängijaile mõeldud koraaliraamat. Pasunakooride kontserdil mängisid pillimehed paljudest Eesti kogudustest ja Westfaleni kiriku seenioride pasunakoor Saksamaalt. Lauluraamatuaastal valminud uue koraaliraamatu õnnistas peapiiskop Jaan Kiivit. Oma kõnes tänas ta kõiki raamatu koostajaid ja ...

Konsistoorium määras ametisse

Konsistooriumi juunikuu istungil otsustati kiita heaks EELK ja Põhja-Elbe koostöölepingu projekt ning volitada peapiiskop Jaan Kiivitit seda allkirjastama. Jörn Schneider otsustati nimetada EELK esindajaks Saksamaal humanitaarabi osutamisel. Pärnu vangla kaplan diakon Ants Kivilo määrati tagasiulatuvalt alates 20. märtsist peakaplani kt Igor Milleri alluvusse. Diakon Urmo Saks vabastati Mustjala koguduse teenimisest ja õp Rene ...

Usuteaduse Instituudi uus rektor on Allan Kährik

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi nõukogu valis instituudi uueks rektoriks mag Allan Kähriku. Allan Kährik (34) on sündinud Viljandis, õppinud Suure-Jaani keskkoolis, Tallinna Polütehnilises Instituudis raadiotehnikat. Usuteaduse Instituuti asus õppima 1991. aastal, 1992–96 õppis Rootsis Uppsala ülikoolis rootsi keelt ja Johannenlundi Teoloogilises Instituudis teoloogiat.Bakalaureuse kraadi omandas Uppsala ...