Slava Ukraine

Lehenumber 5. juuni 2002 Nr 23 Archives - Eesti Kirik

Meie ohustatud kirikud

Usun, et enamiku inimeste jaoks on kirikutornidel pilkupüüdev ja rahustav mõju. Olen seda tunnetanud meritsi Tallinnale lähenedes, Tallinn-Tartu maantee oluliseks verstapostiks on kujunenud tuttavlikult viipav Põltsamaa punane kirikutorn ja üsna tee äärde jääv Anna kirik. Aastaid Hiiumaal Saarnaki laiu pärnasalus istumas käies olen Suuremõisa poole vaadates kiriku torniga sõbraks saanud. Kindlasti on igal ...

LAULU LUGU – Eestikeelse kirikulaulu algus

Eestikeelse kirikulaulu algus ulatub XVI sajandisse. 1540. a sai Tallinna Püha Vaimu kiriku õpetajaks Reinhold Beseler. 1546. a võttis ta oma kostile eestlasest koolipoisi Hansken Sussy. Raad tasunud paberi eest Noormehe ülalpidamisarvetest nähtub, et Beseler on talle sageli ostnud tinti, paberit ja raamatuid «ühe eestikeelse evangeeliumi- ja laulu­raamatu» tõlkimiseks ning koostamiseks. Et Hans Susi 1549 katku suri, on ...

Töö, mida tehakse armastusega

Asjad, mis jutustavad minevikust, on valmistatud kätega, mis ehitasid tulevikku. Teedy Tüür Tallinna Toomkirikus asub väike töökoda, mille olemasolust ja tegemistest ei tea kuigi paljud. Tegemist on Toomkiriku vappide konserveerimistöökojaga. Nagu nimestki aru saada, tegeletakse seal kirikus leiduvate vappide konserveerimisega. Töökoja organiseerimist alustati 1992. aasta veebruaris. Hiljem kirjutati alla kolmepoolne leping. ...

Maailm on kaldu

Eestimaa vanim kirikukell on kukkunud kildudeks. Torn, milles oli ta kodu, jäi ilma kiivrita. Tallinn ja kogu Eestimaa on kaotanud ilusa killu oma ajaloost, ühe hindamatu vana aja sümboli. Kas oleme mõelnud sellele, mis oli ka nõukogude ajal linna tähistavatel siltidel? Ainsa selgelt äratuntava hoonena oli ja on seal tänagi sihvaka torniga kirik. Mäletan seda imelist ja võimsat tunnet, kui Tartu raekoja platsi poole minnes ...

Sinu tahtmine sündigu… ka maa peal

Intervjuu Eesti Kristliku Rahvapartei esimehe Andres Mäeverega Eesti rahvusliku liikumise ajajärk tunneb poliitikas ja ühiskonnaelus aktiivseid vaimulikke, näiteks Willem Reiman, Jakob Hurt ja Johan Kõpp. Ka taasiseseisvunud Eestis ei ole olnud aega, mil poleks leidunud Riigikokku kandideerivaid või kohalikus omavalitsuses osalevaid vaimulikke. Miks oli vaja 1998. a luua just kristlik partei? Täpsema ülevaate saab programmist ja ...

Rõõmusõnum kõigile

1Kr 9:16-23 Selle pühapäeva teema on Jumala kutse pidulauda. Seda näeme kõigist tekstidest. Aga näeme ka, et inimesed ei taha Jumala juurde tulla. Enamik inimesi tunneb Jumalat halvasti. Ühed tunnevad Jumala ees hirmu ja püüavad seetõttu Teda vältida. Teised arvavad, et Jumal polegi püha ja lepib peaaegu kõigega, mida inimesed arvavad või teevad. Kolmandad kujutlevad Jumalat äärmiselt range isandana, ...

Kristuse juurde

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! Mt 11:28 Jeesus kutsub enda juurde väärsammude ja tegematajätmistega koormatud inimesi, täiust taotledes üle püüdnuid, elu rataste vahele jäänuid, otsimistes tüdinuid, teiste hoolimatuse all vaevatuid, solvatuid, allasurutuid ja lihtsalt hingelt väsinuid. Ka need, kes arvavad olevat õitsval ja turvalisel ...

Tuli hävitas Tallinna vanima kirikutorni

Suures tulekahjus kannatada saanud Tallinna Püha Vaimu kirik võib saada uue tornikiivri aasta lõpuks, võib minna kuid, enne kui eksperdid saavad kindlaks määrata taastamiseks vajamineva töö suuruse ja hinna. Möödunud kolmapäeva varahommikul Püha Vaimu kirikus puhkenud põlengus sai korvamatult kannatada tornikiiver, mis sama päeva hilisõhtuks maha võeti ja ootab nüüd oma saatust Rocca ...