Slava Ukraine

Lehenumber 22. mai 2002 Nr 20/21 Archives - Eesti Kirik

Peterburis taaspühitseti ingerisoomlaste kirik

Pühapäeval, 19. mail paljude kõrgete külaliste ning sadade koguduseliikmete ja lugematute ajakirjanike silme all pidulikult taaspühitsetud Peterburi Püha Maria kirikust peaks piiskop Aarre Kuukauppi sõnul kujunema Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku peakirik. Tegemist on Neevalinna ainukese luteri kirikuga, kus peetakse lisaks venekeelsetele ka soomekeelseid jumalateenistusi. Kiriku taaspühitsemise pidustused algasid Bolšaja ...

Tunda ja hoida häid tavasid

Ei ole midagi rituaalsemat kui kuningliku õukonna tseremoniaal. Surma puhul torkab traditsioonilise, aegade jooksul väljakujunenud tegevuse tähendusrikkus eriti silma. Inglismaa kuninganna ema matuste puhul võis maailm – tänu televisioonile – selles taas veenduda. Tunde kestnud jumalagajätt ja lõpuks leinajumalateenistus Westminster Abbeys oli minuti pealt paika pandud. Kuningakoda, kuid ka inglased ise olid ...

Sajanditevanuse pühakoja noor kogudus

Eestikeelne Tallinna Piiskoplik Toomkogudus saab laupäeval, 25. mail 75aastaseks. Sel puhul peetav tänujumalateenistus algab laupäeval kell 12 toomkirikus. Jumalateenistusel jutlustab peapiiskop Jaan Kiivit, teenivad peapiiskop emeeritus Kuno Pajula ja koguduse õpetaja Jaak Salumäe, tervitustega esinevad Helsingi ja Turu toomkoguduse esindajad, laulab kammerkoor Laudate Dominum. Eesti üks vanim pühakoda on asutatud 1219. aastal, 1240. ...

Elada tegelikkuseks Jumala armastus

Isa, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud (Jh 17:21). Jeesus palub nii oma kannatuste eel ülempreesterlikus palves. Tema kannatused ja rist saavad paljudele ehmatuseks, Karjast lüüakse ja kari jookseb laiali. Kuid samas on tema rist inimesi, rahvaid ja ajastuid ühendav sild. Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese ...

Uus Uues Taevas

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3 Kui õue läheme ja päikesesse vaatame nagu Jeesuse kirgastunud palgesse, kui kõik ymberringi on roheline ja õites, kui taevas sinine ja kerge hingata, siis hyyame vaimustunult, et Sinu au on kogu maailm täis. Unustame korraks, et on osooniaugud, mis tekitavad nahavähki, et autod myrgitavad õhku ning vabrikud saastavad, et puhast vett ja ...

Kiriku ja riigi ühistööl on positiivsed tulemused

Kiriku roll ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel on väga suur, toonitas siseminister Ain Seppik kiriku ja riigi ühiskomisjoni korralisel istungil 15. mail. Istungil tehti kokkuvõtteid nelja alakomisjoni tööst viimase poole aasta jooksul. Kultuuriväärtuste komisjon tegeleb orelite kaitsega, arhiivindusega. Tehti ettepanek sõlmida leping EELK ja Rahvusarhiivi vahel. Päevakorrale on kerkinud vajadus anda tulevastele ...

Konsistoorium otsustas muuta koguduse nime

Tallinna Pühavaimu koguduse taotlusel muutis konsistooriumi täiskogu maikuu istungil koguduse nime. Uus nimi on Püha Vaimu kogudus, nii kirjutati kuni 1970ndate lõpuni. Koguduse nime on aegade jooksul kirjutatud õige mitut moodi, nt Püha-Vaimu, Püha Waimu. Õpetaja Gustav Piiri sõnul soovitasid keeleteadlased kirjutada kiriku nime kahe sõnaga, mis on ka Piibli järgi õige. Konsistoorium otsustas kinnitada õpetaja ...

Diakoniordinatsioon Viru- Jaakobi kirikus

Viru-Jaakobi kirikus ordineeriti 11. mail diakoniks Tarmo Linnas. Talituse toimetasid peapiiskop Jaan Kiivit, praost Avo Kiir ja Narva koguduse õpetaja Villu Jürjo. /---/Tarmo Linnas usub, et saab jääda kogudust teenima pikemaks ajaks. Aktiivne koguduse juhatus teab, kuidas kiriku uksepakku madalana hoida ning sedagi, kuidas heaperemehelikult oma maade ja hoonetega hakkama saada ning maailmas nähtavana kohal olla.Sirje Semm

Tänuks abi eest ametirist

Pühapäeval, 26. mail kell 16 toimub Järvamaal Ambla Maarja kirikus tänujumalateenistus, kus peapiiskop Jaan Kiivit annab pastor Jörn Schneiderile üle EELK õpetaja ametiristi./---/Sirje Semm

Läbi Punase mere

Möödunud nelipühi valguses on kohane rääkida vaimuliku harituse tähtsusest ühiskonnas. Või kui täpsem olla, siis Püha Vaimu väljavalamisega kaasneva armu mõjust meie maailmamõistmisele. Ja nad kõik said täis Püha Vaimu ning hakkasid rääkima võõraid keeli, nõnda nagu Vaim neile andis pajatada (Ap 2:4). Huvitav legend, kas pole. Olid nad täis magusat viina või ...

LAULU LUGU – Oh halasta, oh halasta

«Kiriku laulu- ja palveraamatu» laul number 140 Kyrie! Oh Jumal Isa kõrges väes on varajasele gregoriaani viisile rajatud troop «Kyrie fons bonitatis». 16. ja 17. sajandil on seda viisi ümber seatud ning sellest on ilmunud mitu versiooni. Vaidlus kestab Traditsiooni põhjal on troobi sõnad kirjutanud munk Tuotilo, kes suri aastal 913. Saksa keeles on laul tuntud nime all «Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit» ning on ilmunud ...