Slava Ukraine

Lehenumber 1. mai 2002 Nr 17 Archives - Eesti Kirik

EELK – rahva- või härraskirik?

EELKst kui rahvakirikust peaaegu enam ei kõnelda. Suurem osa rahvast kirikust eriti ei hooli ja ega kirik rahvastki. Kristlikku usku pole rahvas kunagi vahetult omaks võtnud. Kristlikud rahvad kujunesid ajaloos seeläbi, et härrased ristiusu omaks võtsid. Kristluse saatus ühiskondlikul tasandil on sõltunud ikka koorekihist. Seda teame tänapäevalgi. Rahvas jookseb moe järele, mille määravad prominendid, kellel on ...

Kirikukogul valitses üksmeel ning üksteisemõistmine

23. aprillil toimus Tartu Pauluse kiriku tiibhoone 2. korruse saalis EELK XXVI Kirikukogu 2. istungjärk. Kuulati peapiiskopi aruannet ja majandusaruannet eelmise aasta kohta ning arutleti mitme seadusemuudatuse eelnõu üle. Istungi alguses kandis assessor Joel Luhamets ette konsistooriumi pöördumise (vt 7. lk) lisada päevakorda täiendav punkt. Kirikukogu aktsepteeris konsistooriumi ettepanekut väärtustada ja jäädvustada ...

Omaks võtta Jumala tahtmine

(2Ms 32:7–14) Viimasel ajal on mul olnud rõõmus võimalus kirikupalvetes Jumala ette kanda mitme inimese tänu kuuldud palvete eest. Võib-olla ei olegi tänupalvete ajendid olnud kes teab kui suured ja imelised, ometi on tänupalve ise kõnekas sündmus. See näitab inimese suhtumist Jumalasse ja palvesse. Jumal, palve ja eestpalve kuuluvad loomulikuna inimese ellu. Rõõmustav on, et tänupalveid on soovinud noored ...

Igatsus lunastab meid

Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust!Ps 66:20 Oleme tihti maadligi, nii väikesed, et ei tunne muud, kui et oleme põrm ja ussikesed. Oleme kaotanud igasuguse yhenduse Jumalaga. Ja kui me mõistusega anname endale aru, et Jeesus palub meie eest, ei suuda me seda uskuda. Sest usk pole enda teha, vaid on Jumala and. Äralõigatuna Jumalast langeme masendusse, moodsa sõnaga ...

Loomisel religiooniõpetuse kodulehekülg

23. aprillil toimus Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses järjekordne religiooniõpetuse ainenõukogu koosolek. Religiooniõpetuse uue ainekava väljatöötamine on jõudnud etappi, mis lubab Eesti Usuõpetajate Liidul planeerida suveks religiooniõpetuse õpetajate õppepäeva, kus ainekavale viimane lihv anda ja selle raamkava alusel õppida ette valmistama oma koolile sobivat ainekava. Õppepäevade ...

Pöördumine

Pidage meeles oma juhatajaid, kes teile on rääkinud Jumala sõna; pidades silmas nende elukäigu lõppu, võtke eeskujuks nende usk! Hb 13:7 Seda apostli sõna on kasutatud sagedasti just kirikujuhtide ärasaatmisel või nende mälestusele mõeldes. Sellesama salmi valis peapiiskop Edgar Hark kõne aluseks, kui 11. oktoobril 1977. aastal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Jumalaga jäeti peapiiskop Alfred Toomingaga, kes ...

Volbriöine vabadus

Kevadväsimus on kõigile tuttav: töö ei edene, jooksvad probleemid kuhjuvad, suhetes sõprade või töökaaslastega tekib raskusi jne. Eriti tüütavaks muutuvad need probleemid ametites, kus töötatakse inimestega – kui endal on probleeme, pole teiste omi lihtne lahendada. Vaimulikele, kooliõpetajatele, diakooniatöötajatele ja noortejuhtidele ongi kevad seetõttu üsna pingeline ...

LAULU LUGU – Jumal annab heldesti

Kiriku laulu- ja palveraamatus on laul number 315 Eks see ole arm ja heldus – palvelaul, mis julgustab inimest Jumalaga kõnelema. Laulu mõte on koondatud 7. salmile. Uues Lauluraamatus ilmus laul numbri 13 all ning sellel on pikkust 11 salmi jagu. Saksa keeles on laulu pealkiri «Ist es nicht ein Werk der Gnaden». Pastor ja arst Sõnade autor on Johann Rist, kes sündis 8. märtsil 1607 Ottensenis Saksamaal kirikuõpetaja pojana. Ta ...

Ameerikas elavad eestlased kogunesid Inglitelinna

Laupäeval, 27. aprillil kogunes Los Angelese Eesti Majja rohkearvuline eestlaskond, et pidada USA I praostkonna sinodikoosolekut. Saabuti tuhandete miilide kauguselt juba päev varem kõikjalt Ameerika Ühendriikidest: New Yorgist, Lakewoodist, Portlandist, Bergen Countyst, Baltimorest ja Hamiltonist Kanadast. Los Angelese koguduse esimees Heino Nurmberg ütles oma avatervituses muu hulgas, et seekordne sinod on ajalooline, sest see toimub esmakordselt ...