Slava Ukraine

Lehenumber 24. aprill 2002 Nr 16 Archives - Eesti Kirik

Julgete meeste julgete tegude kiituseks

Alustasin möödunud nädala keskpaigas tänase kolumni kirjutamist kurva tõdemusega, et meedia andmetel on parandamatult haige kuulus norra meresõitja, antropoloog ja kirjanik Thor Heyerdahl ning neljapäeval saabuski teade ta surmast. Kindlasti oli sellel säraval isiksusel, kes peamiselt läbi oma reisiraamatute meieni jõudis, oluline mõju nii mõnegi noore inimese ideaalide kujundamisel, reisikihu ...

LAULU LUGU – Sind kiita taevas igavest

Cantate-pühapäeva päevalauluks pakub meie kirikukalender Kiriku laulu- ja palveraamatu laulu nr 292 Eks mu kohus tänu teha Jumalale ilma pääl? Laulu looja Paul Gerhardt on saanud endale nime Jumala harfimängija, mis peab väljendama midagi väga erilist, suurt ja tähendusrikast, sest tema heroiline laululooming on sügavas kontrastis tema traagilise elukäiguga. Pisut rääkisime Paul Gerhardtist advendiaja ...

Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäev

Igal aastal mai teisel või kolmandal pühapäeval peetakse üle maailma piibliseltside palve- ja ohvripäeva. See on ülemaailmne osadus. Paljudes kirikutes üle maailma palvetatakse piiblimisjoni pärast ning tänatakse Jumalat möödunu eest. Vahetult pärast II maailmasõda, 1946. aastal ühinesid 13 piibliseltsi moodustades organisatsiooni Ühinenud Piibliseltsid. Täna on ühiseks pereks liitunud 138 ...

Läkitus

Jeesus ütleb: «Ja mina annan teile hingamise!» Mt 11:28 Armsad kaaskristlased, Eesti Piibliseltsi juhatus ja kaastöölised tervitavad teid Ühinenud Piibliseltside palve- ja ohvripäeva puhul, mida täna tähistavad kõik maailma piibliseltsid. Kogu maailma kristlaskond tänab Jumalat Tema Sõna eest ja palvetab, et pühakiri jõuaks iga rahvani, iga inimeseni. 2001. aastal levitati 555,5 miljonit Piiblit, Uut ...

Otsija vaev ja rõõm

Püha Jüri, Georgiose algkujuks peetakse keiser Diocletianuse ajal aastal 303 ristiusu märtrina surnud Rooma ohvitseri. Tema nime järgi tähistatakse kirikukalendris legendaarse isiku mälestuspäeva – jüripäeva. Kõige tuntum lugu püha Jüri kangelaslikest tegudest on tema võitlus lohemaoga. Kurjuse kehastajana ähvardas see võimas koletis linnarahvast, kes pidi tema vaigistamiseks ohverdama talle nii ...

Rootsi-Mihkli kirikus lapsed koos

5. mail taaspühitsetav Tallinna Rootsi-Mihkli kirik oli eelmisel pühapäeval laste siginat-saginat täis: toimus Tallinna praostkonna lastejumalateenistus – meie missa. Lastejumalateenistusi on ju kogudustes peetud, kuid selline suurejooneline ülelinnaline oli esimest korda ja õnnestus väga hästi. Jumalateenistusel laulis Rootsi-Mihkli koguduse Miikaeli lastekoor ja praostkonna laste ühendkoor, esines Maris Lendi noorte muusikute ...

Jumal on kõik kõiges

Ilm 15:2–4 «Mina olen A ja O,» ütleb Issand Jumal, «kes on ja kes oli ja kes tuleb, Kõigeväeline» – nii algab ilmutusraamat, kus Jumalat kujutatakse ajaloo Issandana, kelle käes on kõik meelevald. Siin peitubki suurim erinevus inimese ja Jumala vahel. Kui meie, inimesed, elame vaid tänases päevas, siis Jumal on kogu maailma ajaloo Issand. Meie näeme maailma elust vaid tühist murdosa, Looja aga näeb ...

Uus laul Issandale

Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1Ilmutusraamat räägib ajast, kui metsalise võitnud seisavad otsekui tulega segatud klaasmere ääres: «Ja nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja Talle laulu, öeldes: «Suured ja imelised on Sinu teod, Issand Jumal, Kõigeväeline! Õiged ja tõelised on sinu teed, sa rahvaste Kuningas! Sina üksi oled püha, sellepärast et su õiged ...

Aruandmise aeg ka Välis-Eesti kogudustes

Nagu Eestis, on ka paljudes paikades välismaal, kus suuremaid eesti kogukondi, aruandmiste aeg käes. E.E.L.K. USA I praostkonna sinod peetakse 27. aprillil Los Angelese Eesti Majas. Rootsi praostkonna 44. sinod toimus Stockholmis 20. ja 21. aprillil. Rootsis on tavaks on saanud pidada sinodit vahelduvalt suuremates eestlaste keskustes nagu Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala. Sinodil osalesid praost Ingo Tiit Jaagu, abipraost Heiner Erendi (Lõuna-Rootsi ...

Kirikutüli on leidnud lahenduse

Siseministeerium registreeris Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku. 17. aprillil registreeris siseministeerium kirikute ja koguduste seaduse alusel Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) ja selle kolme koguduse põhikirjad. Samast kuupäevast kanti MPEÕK ja kolm kogudust Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registrisse. Pikki vaidlusi tekitanud protsess leidis lahenduse mõlemapoolsete kompromisside tulemusena, ...

Kirikuvalitsus autasustas juubilare

Konsistooriumi aprillikuu istungil 2. aprillil otsustati anda EELK Konsistooriumi aukiri seoses 60. sünnipäevaga Järvakandi koguduse endisele juhatuse esimehele Tõnu Saarele. Konsistoorium võttis vastu EELK majandusnõukogu kodukorra muutmise määruse ja kinnitas EELK Konsistooriumi raamatupidamise sise-eeskirjad ning Diakooniahaigla võla laenugraafiku. Kinnitati EELK diakoonianõukogu koosseisus: assessor Joel Luhamets ...