Slava Ukraine

Lehenumber 17. aprill 2002 Nr 15 Archives - Eesti Kirik

Poliitilistest geenidest meie sees

Igal mündil on alati kaks poolt – kull ja kiri ehk võim ja teadus kui lihtsustatult parafraseerida.Ka igal probleemil on alati erinevad vaatevinklid. Mida suurem on vaidlusalune teema, seda tugevamad on vastamisi seisvad argumendid. Nii ka geenitehnoloogias. Võim ühelt poolt hoiab rahakotti ja omab litsentsiõigust, teadus teiselt poolt aga intellektuaalset potentsiaali ja soovi seda rakendada. Selles punktis peavad kaks poolt kokku saama ...

LAULU LUGU – Ihkaja saab päästetud

Meie väike armas Eesti on paikkonniti olnud läbi aegade rikas mitmesuguste erinevuste poolest, olgu siis nendeks rahvariided, keelemurded, lauluviisid või tugevasti väljakujunenud kohalikud traditsioonid. Kogu sellest rikkusest võime nii mõndagi ammutada tänini.Pikk ajaluguKaua aega kulgesid kõrvuti põhja- ja lõunaeesti keel oma kasutajaskonna, mõjupiirkonna ja kirikukirjandusega. Nii on ka lõunaeesti-keelsel ...

Kevadine Kirikukogu Tartus

23. aprillil toimub Tartus EELK XXVI Kirikukogu 2. istungjärk.Kirikukogu koguneb Tartu Pauluse kiriku vastremonditud tiibhoone teise korruse saalis. Päev algab hommikuse jumalateenistusega. Tartu Pauluse koguduse aseesimees ning Kirikukogu liige Priit Humal selgitab, et mingit eraldi ettevalmistust Kirikukogu istungjärk ei nõua.EELK XXVI Kirikukogu koosneb 63 liikmest. Humal kinnitab, et saadikute vastuvõtuks on Pauluse kogudus valmis, kuna ...

Kas kristlane on pedagoog?

Väidetavalt ei saanud noored vanasti abielluda, kui nad kirikuõpetaja juures katsumisel lugeda ei mõistnud. Mis otstarve lugemisel abieluõnnele oli? Ega muud, kui eeldus lastele katekismust ja Piibli-raamatut õpetada.Katekismuse kodualtaris paneb Luther Efesose kirja sõnadega vanematele südamele kasvatada lapsi juhatamise ja manitsemisega Issanda tahte järgi.Kas tänased laulatatavad oskavad ja tahavad seda ...

Eesti geenivaramu ja mina

Kava rajada peaaegu kogu riigi elanikkonda haarav Eesti geenivaramu (GV) ei tohiks jätta ühtegi inimest kõrvalseisjaks. Geneetikasaavutuste rakendamine praktikasse on sama vähe üksnes geneetikute asi kui see, et tuumareaktorite ehitamisega tegeleksid ainult aatomifüüsikud. Mõlemas valdkonnas toimuv puudutab eluliselt igat inimest. Uute avastustega on sageli kaasnenud hirm, kuid geneetika ja aatomifüüsika avastuste puhul on ...

Tundmatu Tuntuks

Ap 17:22–34 Elame paljude jumalatega maailmas. Meie ühiskonnas on jumalaks töö, karjäär, raha, maja, auto ja uusim mobiiltelefoni mudel. Lisaks kõigele materiaalsele on meie jumalaks veel reis välismaale, olulistele üritustele minemine ja seltskonnakroonika esiküljele sattumine. Nende jumalate kõrvalt tuleb aega leida veel perele, inimsuhetele. Sageli on kaasaegse inimese küsimus, millisele jumalale kui palju aega anda. ...

Uus loodu Kristuses

Kirjakohta 2Kr 5:17 on päris raske mõista ja lahti seletada. «Vaata, ma uuendan maailma näo,» ütleb Jumal. «Ja kes aujärjel istus, ütles: «Vaata, ma teen kõik uueks!»» (Ilm 21:5a) Igal hommikul, igal tunnil on maailm uus, kuigi paistab ehk endine. Jumal uuendab pidevalt ja ühtejärge. Sest Mina olen elavate ja mitte surnute Issand! Mina elan ja teie peate elama – tuntud lausung kirikus. Elamine aga ...

Aeg mõelda tulevikule

Õpetajate Konverentsi (ÕK) juhatuse nimel tänan kõiki, kes vastasid ÕK ankeetidele ja osalesid e-posti vestluses. Kõik meie andmed ja mõttematerjal tuginevad vastanud inimestelt saadud andmete analüüsil. Korralduslik külg Seoses konverentsi korraldamisega on ülekaalus arvamused, mis kiidavad heaks praeguse juhatuse sisseviidud praktika korraldada konverents igal aastal erinevas kohas. Soovitakse majutuse, töö, ...

Ma annan oma sõnad sulle suhu

Ilmunud on Kalev Raavele raamat «Üitsainus Halliste». Raamat, mis läbi kõigi lehekülgede kannab suurt ja siirast tänu kõigile neile inimestele, kellega koos Halliste kirikut üles ehitatud, ja Jumalale elu eest. Läbi elu ja tegemiste on Kalev Raave põlistanud raamatus ka oma pere, sõbrad, paljud head inimesed, kellega elu teda kokku viinud. «Olen alati püüdnud seista inimeste eest, nende elu ...

Tuomas Palola – soome koguduse uus õpetaja

Pühapäeval, 14. aprillil pühitses peapiiskop Jaan Kiivit Tallinna Pühavaimu kirikus ametisse Tallinna Soome Püha Peetruse koguduse uue õpetaja Tuomas Palola. Tuomas Pentti Kullervo Palola (27) on pärit Oulust. Viimati töötas Jyväskylä linnakoguduse abiõpetajana. Õpetajaks ordineeritud Mikkeli toomkirikus 1. juunil 2000. aastal. Lõpetanud Helsingi ülikooli usuteaduskonna, teoloogiamagister. ...