Slava Ukraine

Lehenumber 20. märts 2002 Nr 11 Archives - Eesti Kirik

Mees, kellest ei saanud inseneri

Eile õnnitleti Tartu Pauluse koguduse õpetajat Joel Luhametsa 50. sünnipäeva puhul. Joel Luhamets sündis 19. märtsil 1952 Antsla palvemajas köstri pojana. Tema vanemad kolisid väiksesse raudteelinna sõja järel. Pärit olid nad Läti piiri äärest, ema Laitsnast ja setokesest isa Luhamaalt. Tädipoeg Roland, kes ise oli peenpuidu peenendusinsener ehk maakeeli haoraiuja, kutsus Joel Luhametsa ...

Võidujooks Issanda nimel

Hb 12:1-3Palmipuudepüha evangeelium maalib lugeja silme ette suurepärase pildi Jeesuse pidulikust sissesõidust Jeruusalemma. Ta istub eeslisälu seljas, Tema teele laotatakse riideid ning Tema tulekut jälgivad, palmioksad käes, paljud pühadeks linna tulnud inimesed. Maalilise pildiga kaasneb vana kuninglik tervitus: «Hoosanna! Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel, Iisraeli kuningas!»Jeesuse kui maise kuninga ...

Ta on sind veel loomas…

Mt 21:1-9 Palmipuudepüha paastuajas kannab eneses vastuolulist sõnumit. Kui kannatamisaeg suunab meie mõtted Kristuse kannatusele ja surmale, siis palmipuudepüha toob kannatusaega veidi valgust ja rõõmu, kuid ometi juhatab meid Vaiksesse nädalasse, millega meenutame Õnnistegija häbiväärset ristilöömist ja surma. Tema sissesõit Jeruusalemma on tähiseks Vana Testamendi kuulutuste täitumisest ...

Praostid kirikuvalitsusele lähemale

Kas ja kui sageli oleks vajadus praostide ja kirikuvalitsuse ühise nõupidamise järele, küsis peapiiskop Jaan Kiivit märtsi algul peetud esimesest taolisest nõupidamisest osavõtjate käest. Pärast mitu tundi kestnud ühiste probleemide arutelu ja üksteise ärakuulamist, olid kokkutulnud üksmeelel: sellist nõupidamist on kindlasti vaja, siin saab vahetada infot, kirikuvalitsus saab kasulikku tagasisidet, leiti, ...

Ma olen sind nimepidi kutsunud

Emeriitpraost Valter Vaasa (86) võib läinud laupäevale tagasi mõeldes öelda, et tema palved on tõeks elatud. Sel päeval peeti Helme palvemajas koguduse õpetaja Arvo Lastingu (26) introduktsiooniteenistust. Arvo Lasting oli esimest korda jumalateenistusel Helmes teeninud 1994. aastal Tartu ülikooli üliõpilasena. Pärast kõrgkooli lõpetamist astus ta Pastoraalseminari ja teenis vikaarina Lääne ...

Logos tõi Tartusse andestuse sõnumi

Pühapäeva õhtul leidis Tartu Salemi kirikus aset järjekordne kirjastuse Logos raamatututvustus, mis seekordselt oli kantud andestamise mõtetest. Andestus on ristiusu keskne mõiste. Kristlastel on õigus andestada teistele, sest nad on ise andeks saanud. Raamatut «Vaba andeks andma. Johannes Togi mälestusi tütre sulest» oli tulnud esitlema Johannes Togi tütar ja teose autor Taimi Vanaselja. Praegu Soomes elav Taimi ...

Soome kogudusele kinnitati uus õpetaja

Konsistooriumi täiskogu otsustas märtsikuu istungil kinnitada theol mag Tuomas Palola (27) Tallinna Soome Püha Peetruse koguduse õpetajaks alates 1. aprillist 2002 ja vabastada samast kuupäevast Soome koguduse teenimisest Tallinna abipraosti kt Tiiu Hermat. Võeti teadmiseks, et Ridala koguduse õpetaja vabale ametikohale ei saabunud ühtegi sooviavaldust. Pilistvere koguduse õpetaja Vello Salumi ametisoleku aega otsustati pikendada ...

Usuliste elamuste ülimuslikkus

Paar nädalat tagasi levis uudis ulatuslikust üledooside puhangust Tallinna narkomaanide hulgas, mis seadis surmaohtu üle viiekümne enamasti noore inimese elu. Juhtunut põhjustas tavalisest heroiinist tunduvalt kangem narkootikum, mida kutsuti «valgeks hiinlaseks». Sündmuse kommentaarina jäi mind kummitama lause «valge hiinlase juhtumit» kajastanud Eesti Ekspressi artiklist, kus öeldi, et orgasm on ...

LAULU LUGU – Sind, Jeesus, tervitame

Ei ole vist palju lauluraamatuid, kus palmipuudepüha lauludest on koostatud omaette rubriik. Ka on vahel eriarvamusi põhjustanud palmipuudepüha jumalateenistuse muusikaline kujundamine. On ju tegemist Vaikse nädala algusega ja suure paastu kulminatsiooni lähenemisega. Kas hõisata või ahastada - selles on küsimus.Kindlasti on palmipuudepühas pidulikkust ja rõõmu, ootust ja tänumeelt. Mõnel pool lauldakse ...

Meediakonverents ärgitas mõtlema

Kolmapäeval, 13. märtsil peeti Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis III meediakonverents, teemaks «Eetilised väärtushinnangud muutuvas ühiskonnas». Saanud 2000. aastal esimesest korraldatud meediakonverentsist innustust, püüab ajalehe Eesti Kirik peatoimetaja Sirje Semm jätkata ettevõetud üritust. Sel aastal toimus konverents kolmandat korda ja rääkida võiks traditsiooni tekkimisest. Konverents on leidnud ...

Meediakonverentsil koputati kiriku uksele

Emakeelepäeva laupäeval Eesti Kirjandusmuuseumi saali kogunenud enam kui seitsmekümnel inimesel oli võimalus kuulata väga sisutihedaid ettekandeid.Päeva teemat - «Eetilised väärtushinnangud muutuvas ühiskonnas» - analüüsiti nii rahva elulugude, eetika, meditsiini, pedagoogika, hingehoiu, avaliku arvamuse kui ka teoloogilisest aspektist. Tartu Laste Tugikeskuse juhataja lastearst Ruth Soonets joonistas ...