Slava Ukraine

Lehenumber 20. veebruar 2002 Nr 7 Archives - Eesti Kirik

Naabrid meil tööasju ajamas

Kotimaa kirjastuskontsern pidas 11.-13. veebruarini Pirital kontaktisikute seminari. Seminarist võttis osa 37 inimest: kaheksa kontserni juhtivtöötaja kõrval moodustasid enamuse Soome kristliku nädalalehe Kotimaa kontaktisikud. Varem on seminari peetud Pühajärvel. Iga-aastasel seminaril arutatakse kahe suure teema üle: üks on seotud kontserni, selle väljaannete ja elektronmeediaga, teine kirikutööga. ...

Et nad üks oleksid…

Vaba, oma elu korraldava ühiskonna tähtsaimaks riiklikuks pühaks on kahtlemata iseseisvuspäev. Tänavusele iseseisvuspäevale läheme vastu vastuolulises olukorras. Ikka ja taas küsitakse, kas sellist riiki me tahtsimegi? Palju on räägitud kahest Eestist ja küsitud, kellele on tänane riiklus kasulik? Möödunud aastal ei suutnud (või tahtnud) Riigikogu anda hukkamõistvat hinnangut kommunismi ...

LAULU LUGU – Meid võta kaitsta

Laul Meile anna rahu armuga põhineb Kiriku laulu- ja palveraamatus number 454 ladinakeelsel antifoonil «Da pacem Domine», mis pärineb 6. või 7. sajandist. See antifoon on omakorda rajatud piiblitekstidele 2. Kuningate 20:19; 2. Ajaraamat 20:12+15 ja Psalm 122:7. Aastal 1279 tegi paavst Nicholas III korralduse, et seda antifooni lauldaks igal missal enne «Kristus Jumala Talle». Taustaks ajalugu Martin Luther (1483-1546) valmistas saksakeelse ...

Tõotus ei jää saabumata

Hb 11:8-11 Enamusele meist on omast käest teada, kui raske on loobuda tuttavast ja turvalisest keskkonnast. Meid seovad asjad ja inimesed ning mida kauem oleme nendega seotud, seda raskem on meil väljakujunenud harjumusi muuta. Ühe Saaremaa küla vana majaperenaine oli veel lõppenud sajandi seitsmekümnendate aastate keskpaigas kinnitanud, et ei soovi oma majapidamisse elektrivalgust, kuna näeb õlilambi valgel väga hästi ...

Sohilapsed?

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse sellega, et Kristus suri meie eest, kui olime alles patused. Rm 5:8 Pauluse elukäik, eriti lõpuosas, kujuneb mõneti samasuguseks kui Jeesuse oma. Kas on apostlite lugude kirjapanija tahtnud seda nii näidata või juhtuski kõik nii, pole siinkohal arutada. Oma kolmanda misjonireisi ajal, tagasiteel Jeruusalemma peab Paulus lahkumiskõne Efesose kogudusevanematele, kus tunnistab, et keegi neist ei saa enam ...

Karjasekiri kogudustele palvepäevaks Issanda aasta 2002 küünlakuu 20. päeval

Hoia, et sa ei unusta Issandat, oma Jumalat, jättes pidamata tema käsud (5Ms 8:11). Teame, et inimene võib midagi unustada. Ta võib millestki loobuda. Mõne aja pärast ta võib-olla ei mäletagi enam, et ta on midagi kaotanud või millestki ilma jäänud. Kõigi aegade orjastajad - ükskõik mis nime all - on osanud seda inimlikku nõrkust alati ära kasutada. Rahva elujõu murdmine algab sellest, et ...

Luba meil olla ligimeseks

17.-22. veebruarini tähistatakse meie kirikutes Halastaja Samaarlase nädalat. Kuna 22. veebruaril on üle-euroopaline kuriteoohvrite päev, tegi Kriminaaltöö Keskus ettepaneku tähistada seda nädala jagu vältavate üritustega: erinevates linnades toimuvate seminaride, konverentside, lühikoolituste ja jumalateenistustega. Nädala sissejuhatuseks paluti 17. veebruari peajumalateenistuse jutlusetekstina kasutada kirjakohta ...

Tulu eestlusest ei kata kulusid

Pühapäeval, 24. veebruaril on Eesti Vabariigi 84. aastapäev. Pole küll juubel, ent pidupäev siiski. Pidupäev, mille tähendus muutub vastavalt ajale ja olukorrale. Näiteks pani 50. aastapäev 1968. aastal eestlasi mõtlema iseseisva riigi algusajale, käesoleval aastal on vähemalt meedia keskendunud rohkem sellele, kes ja miks saab millise ordeni ning et presidendi vastuvõtt ühtib ...

Elades erinevustega: inimese seksuaalsus 4. osa

(Algus Ek nr. 4.) (Living with Diversity: Human Sexuality) Kui homoseksuaalne isik on võimetu alla suruma oma iha ja elama karskelt, oleme olukorras, kus peame võibolla aktsepteerima nn väiksema pahe teed ja manitsema teda arendama truud suhet ainult ühe isikuga. Korratu elustiil alternatiivina kaldub vist olema suurem pahe. Siinjuures ei käsitle ma küsimust, kas suhe, mida niikuinii elatakse, peaks või ei peaks olema ühiskonnas ...