Slava Ukraine

Lehenumber 6. veebruar 2002 Nr 5 Archives - Eesti Kirik

Me hoiame nõnda ühte…

Tänases lehes on terve lehekülg pühendatud mehele, kes oli Eesti Kiriku viimane sõjaeelne peatoimetaja. See mees oli Anton Eilart, kes läbi kahtluste ja kõhkluste Tartu ülikooli usuteaduskonda astus ja end vaimulikuks koolitama asus. Ta sai kooliharidust vene keeles, elas paarikümneaastase vahega läbi kaks riigikorra vahetust. Esimene kord, revolutsiooni ajal oli tema see, kes IV kursuse üliõpilasena pidas professor ...

LAULU LUGU – Sulle elan igavesti

Alates 1993. aastast toob meie kirikukalender ära koos pühapäevaste perikoobitekstidega ka nn nädala laulu. Juba 1970ndatel aastatel hakkas tookordne agendakomisjon välja töötama praktilisi juhtnööre koguduste õpetajatele, et jumalateenistusest võiks kujuneda sisuline tervik, kus pühakirja lugemised, palved ja laulud keskenduksid võimalikult ühele teemale. Tookordse agendatöö eestvedaja Hillar ...

Paast lepituse märgiks

Js 58:1-9a Eeloleva pühapäevaga algavasse nädalasse jääb tuhkapäev, mis tähistab kirikukalendris Kristuse kannatamise ehk paastuaja algust. Vanas Iisraelis paastuti tavaliselt rahvale või isikule osaks saanud katsumuste pärast. Paastumine oli siis seotud mingil määral Jumala lepitamisega. Ei loobutud mitte üksnes toidust, vaid rebestati igapäevased riided, riietuti kotiriidesse ja puistati patukahetsuse ...

Kuningriigi hind

Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31 Luuka evangeeliumi järgi algab Jeesuse kuulutus Naatsareti sünagoogist (kodukirikust), kus ta loeb prohvet Jesaja kirjarulli lõpuosast: «Issanda Vaim on minu peal; seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele; ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja nägemist ...

Hoiu-laenuühistu kogub hoogu

Läinud nädalal peeti Tartus nõu hoiu-laenuühistu laienemise võimalustest Lõuna-Eesti piirkonnas. Eesti Evangeelne Luterlik Hoiu-laenuühistu registreeriti äriregistris läinud aasta 28. septembril. Ühistu nõukogu esimees on praost Gustav Piir, juhatuse esimees konsistooriumi haldusdirektor Mati Maanas. Nõupidamisel Tartus olid lisaks nimetatutele kohal ka juhatuse liige Maria Peldes ning hoiu-laenuühistu ...

Alustab järjekordne rühm usuõpetajaid

Neljapäeval, 7. veebruaril algab Usuteaduse Instituudis üldise teoloogia kursus, kus õppetööd alustab juba XI õpperühm. Kursuse jooksul saadakse ülevaade usuteaduse kõigist valdkondadest alates sissejuhatusest teoloogiasse kuni eetika ja religioonipedagoogikani, mis on vajalik selleks, et üldhariduskoolide õpetajad saaksid teadmisi religioonist ning oleksid võimelised religiooniõpetust õpetama ...

Astrid Lindgreni meenutades

Möödunud nädalal lahkus igaveseks kogu maailmas armastatud lastekirjanik Astrid Lindgren. Küllap on Eestis vähe inimesi, keda tema looming ei ole puudutanud. Minagi kuulun nende hulka, kelle jaoks Pipi, Bullerby lapsed, Tjorven, väikevend ja Karlsson ning hulkur Rasmus kujunesid justnagu kusagil naaberkülas elanud lasteks, keda võis matkida või kellele kaasa elada. Mäletan veel, kuidas Lindgreni raamatuid ...

Elades erinevustega: inimese seksuaalsus 2. osa

(Algus EK nr 4.)Living with Diversity: Human SexualityAbielu kui ülim inimlik side Iga inimene saab olla kas mees või naine. Inimeseksolemine tähendab peale selle ka olemist lähedasemates või kaugemates suhetes vastassoost inimestega. Inimene on seksuaalne olend, olenemata sellest, kas tal on seksuaalseid kohustusi ja läbikäimist või ei. Ka neitsitel ja vallalistel on seksuaalsus, mida kõik inimesed kuidagi läbi elavad. ...

Otsides eestlaste usklikkuse põhjuseid

1. veebruaril ilmus Tartus trükist Raigo Liimani raamat «Usklikkus muutuvas Eesti ühiskonnas». Teos põhineb tema 2000. aastal Helsingi ülikoolis kaitstud magistritööl «Eestlaste ja venelaste usklikkusest ja etnilisusest». «Olen teksti teinud lugejasõbralikumaks. Tahtlikult olen jätnud sisse palju viiteid. Kui keegi kunagi vastavat teemat uurib, siis ei ole vaja igat raamatut eraldi otsida, vaid võib ...