Slava Ukraine

Lehenumber 30. jaanuar 2002 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Uus valitsus moodustatud

Esmaspäeval andis peaminister Siim Kallase juhitav valitsus Riigikogus ametivande. Keskerakonna ja Reformierakonna moodustatud uue valitsuse ministrite nimekirjas on kõrvuti laialt tuntud poliitikutega ka üldsusele vähem tuntud nimesid. Kirikus juhtpositsioonil olevad inimesed pole kunagi massiliselt Keskerakonda ja Reformierakonda toetanud. Peamiselt on end seotud Isamaaliiduga, mille ridades on kandideerinud ka mitu vaimulikku, ning kus mitmel ...

Elades erinevustega: inimese seksuaalsus 1.osa

Living with Diversity: Human SexualityÜlalolev pealkiri on lähtepunktiks minult tellitud artiklile, mis oli ühisel arutlusel Porvoo osaduskonna liikmeskirikute teoloogilisel konverentsil. Ka oli konverentsi üks mõte, et liikmeskirikud kõiki seal käsitletud teemasid nagu kiriku kuulutuskeskkond ja noortetöö oma kirikuis kodutööna arutaksid. Kuulutuskeskkond oli sellel aastal arutlusel Õpetajate Konverentsil. ...

Õpetajate Konverents lahkas kuulutuskeskkonda

22. ja 23. jaanuaril toimus Sangaste lossis tänavune EELK Õpetajate Konverents. Koos külalistega oli osalejaid kokku 92. Konverentsi juhatuse esimehe Avo Kiire sõnul seadsid korraldajad endale kaks eesmärki. Esmalt otsiti teema, mis leiaks kandepinda koguduse elus ja praostkonna tasandil ning käsitlemist terve aasta jooksul. Teiseks püüti päevakorda mitte üle koormata: üks teema ja rühmatööd. Miks ...

Muutunud kuulutuskeskkond

Saksamaa kiriklikus ajakirjanduses on tulnud käibele selline mõiste nagu «konfessioonitu», usutunnistuseta inimene. Selle all mõeldakse peamiselt endise Ida-Saksamaa, nn uute liidumaade kodanikke, kes enamuses on juba mitmendat põlve elanud kirikuvõõras ümbruses.Nende jaoks ei ole lihtsalt olemas selliseid asju nagu Jumal, usk või kirik, sest nad pole nendega oma elu jooksul kokku puutunud ega neid tundma ...

LAULU LUGU – Tõotused on täitunud

Uuest Lauluraamatust me alajaotust «Küünlapäev» ei leia. Nimetuse all «Vähemate pühade laulud» on seal ära toodud kolm rubriiki: Maaria päevaks, Jaani päevaks ja Mihkli päevaks. Soome 1986. aasta Virsikirjas on kuuelaululine osa «Küünlapäev ja maarjapäev». Kiriku laulu- ja palveraamatus on ilmumisaja laulude järel kaks küünlapäeva laulu ning paastuaja ja ...

Ka väikesest algusest võib võrsuda suur

Ap 16:9-15Kui Paulus ja Siilas saavad Väike-Aasia sadamalinnas Troases nägemuse kaudu visiooni minna Makedooniasse, mida erinevalt Aasiast tuntakse Euroopa osana, ei võinud nad arvata, et kunagi hakatakse rääkima kristlikust Euroopast.Apostlite palveid ja ettevõtmisi läbistas alatasa mure evangeeliumi kuulutamise pärast. Kogu oma senised kogemused ja uued arusaamad rakendatakse sellesama, ühe eesmärgi ...

Koorem on väheste kanda

Täna, kui te Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15 Araabia Lawrenciks kutsutu kirjutab, et üks enesest lugupidav araabia suguharupealik ei ratsuta kunagi isakaameliga, sest isasloom muutub rasketes oludes nii tõrksaks, et keeldub edasi liikumast ja sureb liikumatuna oma kangekaelsusesse. Sellisele tõrksusele viitab ka Heebrea kirja autor, heites pilgu tagasi Iisraeli kõrberännakule ja raskustele, mil ...

Usuõpetus kontra parateadus hariduselus

25. jaanuaril toimus Pärnus Eesti Usuõpetajate Liidu laiendatud aastakonverents teemal «Meedia - kasvatab ja õpetab?!» Kõrvuti tegutsevate religiooniõpetajatega oli konverentsile kogunenud suur ring aine toetajaid ja huvilisi. Heatasemelised näidistunnid Päev algas Risto Tamme ja Joosep Tammo heatasemeliste näidistundidega Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis. «Miks Piibel?» oli Risto Tamme tunni ...

Haapsalu autasustab praost Tiit Salumäed

Reedel, 25. jaanuaril otsustas Haapsalu linnavolikogu ühehäälselt anda vapimärgi Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetajale ja Läänemaa praostile assessor Tiit Salumäele. «Meil on vedanud, et Tiit Salumäe on end just Haapsalus teostanud,» ütles volikogu Isamaaliidu fraktsiooni liige Andres Ammas. «Tema optimism, töövõime ja nõudlikkus nii enese kui ka teiste vastu nakatab kõiki, ...

Tallinna ja Turu toomkogudus sõlmisid sõpruslepingu

Tallinna ja Turu toomkoguduse vaimulikud õpetaja Jaak Salumäe ja toompraost Rauno Heikola kinnitasid 20. jaanuaril oma allkirjaga kogudustevaheliste sõprussidemete ja koostöö ametlikkust. Kahe toomkoguduse leping sõlmiti Turu linna auväärses toomkirikus.Turu koguduse nõukogu liikme Harri Raitise idee kahe maa peakirikute vahel sõprust luua on juba mõne aasta tagune. Eelmisel kevadel külastas Tallinna Toomkirikut ...