Slava Ukraine

Lehenumber 23. jaanuar 2002 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Kirik kui sümbol meist enestest

Analüüsides kirikut üldisemalt, mitte vaid välisest arhitektuurilisest küljest, vaid ka sisuliselt, peame suutma kuulata sõnumit, mida kirik täna oma müüride, kapiitlite ja sammastega räägib. Vanade hansalinnade tänavatel kõndides ja arhitektuuri hinnates peame möönma gootika totaalset kohalolekut. Kuid mis sõnumit kannab endas gootika? Vertikaalset tõmmet taevasse, pilvede pitsornamentikat ...

Pühavaimu kirik 3. osa

(Algus EK nr 1.)Esimesel tsüklil kujutatakse Kristust Pilatuse ees, Kristuse piitsutamist, Kristust risti kandmas ja Kristust ristil. Ülejäänud neli pilti kujutavad Eliisabeti, neist esimesel näeme krahvinnat põlvitamas krutsifiksi ees, teisel Kristuse jalgu pesemas, kolmandal kui selle aja üht uhkemat naist võtmas vastu oma jahiretkel viibinud mehe - ajastu ühe elegantsema mehe, moenarri ja keigari markkrahv Ludvigi ...

Talv Põltsamaa moodi

Läinud nädalavahetusel korraldas Põltsamaa kogudus noortele talvepäevad, kuhu saabus oodatust poole rohkem osavõtjaid. Erinevalt varasematest aastatest alustati talvepäevade korraldamisega juba septembris. Põltsamaa koguduse noortejuht Agnes Raidoja peab seda üheks põhjuseks, miks kutse rohkemateni jõudis. Põltsamaa kirikla fuajees, kultuurimaja saalis ja kirikupingis võis lisaks kohalikele näha noori ...

Seekord siis Sangastes

Kui sellenädalane Eesti Kirik lugejateni jõuab, on Õpetajate Konverents juba alanud ja osa teemasidki käsitletud.Juhtkirja kirjutades ei tea ma veel, keda kaasvõitlejatest kohtan Sangastes. Konverentsist osavõtt on aastate lõikes olnud erinev ja ma ei olegi saanud aru, miks ühed tulevad ikka uuesti, aga teistel on igal aastal just siis pakilist tegemist ja põhjust kõrvale hoida. Ühte olen küll ...

LAULU LUGU – Arm on kandnud läbi elu

Kiriku laulu- ja palveraamatu laulu Mu Jumal, Sinu arm ja heldus (number 267) autoriks on Aleksander Hinno, kes sündis 3. aprillil 1904 Põlva kihelkonnas Võrumaal. Alg- ja keskhariduse omandas ta Võrus ja Tartus. Ta lõpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna 1931. aasta kevadel ja ordineeriti 1. mail 1932 Tallinna Toomkirikus piiskop Jakob Kuke poolt. Ta oli Ülikooli koguduse õpetaja H. B. Rahamäe isiklik adjunkt aastal 1932. Aastast ...

Ootamatu õigus

Rm 9:14-24 Mt 20:1-16a Kui inimesed tulevad kiriku käärkambrisse lähedase matuse korraldamisest rääkima, siis võib sageli kuulda, et lahkunu surm oli ootamatu. Osalt peab see paika, ometi olen alati jätnud matuselistelt küsimata olulise asja - kui paljud surmad tulevad siis oodatult? On mõneti üllatav, et Jumala õigusega võib lugu olla samuti nagu surmaga - Jumala õigus on ootamatu. Mitte ehk niivõrd ...

Minul on õigus

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18 Meil on palju asja õigusega. Kõigil on ühised üldtunnustatud inimõigused. Peale selle tahab igaüks omaette saada kindlust, et tal on õigus. Siis kui ta midagi teeb või arvab inimeste ja Jumala ees. Meil võib kohata päris palju kangeid inimesi, kes kordavad ühtepuhku, et usuvad ainult iseendasse. Mida ...

Teeliste kirikute projekt laieneb

Teeliste kirikute projekt laieneb. Selle aasta 15. jaanuaril kogunes Eesti Kirikute Nõukogu EELK Diakooniakeskusesse, et pidada sel aastal esimest korda oma korralist koosolekut. Koosolekul tutvustas justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja Martin Käerdi uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse eelnõu 121 SE II-2 ning sellest tulenevaid muudatusi. Juriidiliste isikute osas ei ole kehtiva regulatsiooni muudatusi ette näha. ...

EELK nõukogud alustavad uuel aastal uues koosseisus

Konsistooriumi täiskogu istungil moodustati üheks aastaks kolm nõukogu, mille esimeheks on assessor Tiit Salumäe. Kunsti- ja arhitektuurinõukogu liikmed on Eva Jänes, Illar Kannelmäe, Juhan Kilumets, Olev Liivik, Peeter Paenurm, Tõnu Parmakson ja Marju Raabe. Infotehnoloogia nõukokku kuuluvad Priit Humal, Walter Johanson, Ülle Keel, Margus Kirja, Tiiu Pikkur, Jaan Süld ja Illimar Toomet. Kirjastusnõukogu liikmed on ...