Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Noortetööle jalad alla

07.09.2011 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga, Esileht, Kirikuelu

Läheb tarvis suurt tarkust ja kogemust, et kõnetada tänapäeva lapsi kirikus ka siis, kui nad suuremaks kasvavad. Mari Paenurm
Arvude keeles ei ole luterliku kiriku noortetöö statistikas kuigi palju esile tuua. Numbrite taga on olukord siiski veidi rõõmsam ning ettevõtlikud inimesed kogudustes pea hindamatu väärtusega.

Kiriku üldisest statistilisest aruandest möödunud aasta kohta hakkab silma noortetöö tegijate ning nende koguduste vähesus, kus midagi toimub. 166 kogudusest peeti noorte kokkusaamisi 29s, mis teeb 17,5% luterliku kiriku kogudustest.
Väikesed võimalused
Imbi Tanilsoo, kes on juba aastaid Valga praostkonnas laagreid korraldanud ning laste- ja noortetööd vedanud, rõõmustab selgi sügisel soomlaste misjoniseltsi Külvaja toetuse üle, tänu millele on kasutada uued ja põnevad abimaterjalid.
Tanilsoo peab eri kogudustes lastetunde ja püüab noori kokku kutsuda. Kõige suurema osa tulijatest moodustavad omakandi noored Lagujalt. «Eks noored taha omasugustega kohtuda ja midagi koos teha.» Tööks vajalikku infot on Tanilsoo saanud laste- ja noorsootöö ühenduselt (LNÜ) ning on ka kursis, mis muis paigus toimub.
Tapa koguduse diakoni Imbi Arro sõnul on nad teinud head tööd erivajadustega noortega Imastu kool-hooldekodus. Koguduse keskel loodetakse tööle hoog sisse saada, möödunud aastal läbis noor kolleeg usuteaduse instituudi juures ka koolituse. «Noored on avatud, mis tähendab, et nad on avatud ka teistele konfessioonidele, teistele usunditele. Nad ootavad siinsetelt kokkusaamistelt midagi erilist,» võttis Arro kokku.
Osa kogudusest
Tiina Ool on aastaid Kuressaare koguduse laste- ja noortetööd vedanud ning näeb nende tegemisi laiemas kontekstis. «Meie kokkusaamised on traditsioonilised ja toimuvad kokkulepitud regulaarsusega – ka see on oluline, kord nädalas peame ühist tundi. Oleme käinud ka kirikutalgutel, mõned noored on juba abis lastetöös. Meil on hea läbisaamine LNÜga, nad käivad meid koolitamas.»
Ooli sõnul on Saaremaa noorte jaoks populaarsed ka JäPe ja Põltsamaa talvepäevad, kuhu minnakse ühiselt üle saare. Rahaliste võimaluste kohta ütleb noortetöö eestvedaja, et kõik algab kogudusest. «Kuressaares on lapsed ja noored prioriteediks ja see avaldub ka rahalises toetuses, üht-teist oleme saanud praostkonnast ning ka ise projekte kirjutanud. Aga tõsi on see, et ainult minu töö oleks kui sõelaga vee kandmine. Kogudus on võtnud noored ka eestpalvesse.»
MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse tegevjuhi Eha Krafti sõnul on koostöö kogudustega sujunud päris hästi ning loodetakse, et need noored, kes on potentsiaalsed liikmed ka katusorganisatsioonis, oma liikmelisuse määratlevad. LNÜ aitab koolitustega, saadab oma inimesi laagritesse tööd koordineerima ning aitab leida projektitaotlusvõimalusi. Möödunud aastal koolitati töötegijaid Harjumaal, sel sügisel Lõuna-Eestis.
Mari Paenurm

MTÜ EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus
Koondab  lapsi ja noori üle Eesti ning kogudusi toetajaliikmetena.
Missioon: arendada ja koordineerida laste- ja noorsootööd EELKs, olla kogudustele toeks ja abiks laste- ja noorsootöö tegemisel.
Põhieesmärkideks on ka kristlik, kultuuriline, hariduslik tegevus, heategevus ning laste ja noorte kristlik ning kõlbeline kasvatus.
Liikmeid on ligi 200.

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)