Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Noortelt noortele

12.02.2014 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Möödunud nädalavahetusel kõneldi Põltsamaal ilmutusest ja kristliku noorsootöö võimalikkusest – toimusid noorte talvepäevad.

Ilmutus on jumaluse vahetu tahteavaldus või jumaluselt vahetult lähtuv sõnum; äkiline milleski äratundmisele või selgusele jõudmine, annab teada kirjakeele seletussõnaraamat. Ilmutusel kui nähtusel on kristlase igapäevaelus kindel ja oluline koht. Ega muidu küsiks apostel Paulus kirjas korintlastele: «Mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse alusel?»

Jätkuv ilmutus
Kolm päeva kestnud noortepäevad pakkusid palvehetkede, muusika ja huvitavate tegevuste kõrval tublisti mõtteainet. Hea leid kõnelejana oli kaheldamatult Mari Vahermägi Avatud Piibli Ühingust. Tema peetud seminar pakkus viiteid kirjakohtadele, kus Jumal end ilmutab. Ja Jumal ilmutab end, sest tal on huvi meie vastu, et me õpiksime teda tundma, et me valiksime tema oma ellu.
Jumal võib end ilmutada Püha Vaimu, looduse, sõna, Jeesuse või millegi muu kaudu, ent me ei saa teda alati ära seletada. «Jumal on mulle klassikaliste muusikapalade kaudu jutlust pidanud,» kinnitas ettekandja. Samas rõhutas ta, et Jumal saadab meie teele katsumusi ja korrigeerib nende kaudu meie jumalapilti.
Mõnuga koguneti kuulama ka staažikat noortepäevadel osalejat Kristjan Luhametsa, kellest seitse ja pool aastat tagasi sai ordineeritud õpetaja ja kes praegu teenib Tartu Pauluse kogudust. Ta meenutas Carl Robert Jakobsoni, kes pidas vajalikuks õpetada koolis loodusaineid, et seeläbi Jumalat paremini tundma õppida.
Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klement oli noortepäevadele kaasa võtnud mõne vene keelt kõneleva noore. Seepärast tuli Soome misjonäri Riikka Lautamo-Seppälä kõneldud kogemused oma leeriajast tõlkida. Eks see nõudis kannatlikkust, aga loodetavasti sai selgeks, et alati ei lähe Jumala järel käimine lihtsalt.

Kahesuunaline mentorlus
Noorte huvidest, erinevatest põlvkondadest ja noorte jõudmisest kogudusse kõneldi järgnenud ümarlaual. Hingehoidja Tuuli Võsa rääkis noorte ootusest ja vajadusest kuuluda kuhugi ehk erinevatest kommuunidest. Tänapäeval on esile kerkinud virtuaalsed kommuunid, kuhu uue vaimsuse otsingul kinni jäädakse. Tuuli Võsa rõhutas vajadust rohkem uurida seda, mis inimest aitaks.
Ja taas oli kord Mari Vahermäe käes, nüüd ettekandega eri põlvkondade olemusest. 1982. aastal sai alguse Y-põlvkond, kes on õnnetu, depressiivne, kelle maailm on täis ettearvamatuid kriise. Neil on pidev kartus eluga mitte toime tulla ja vajadus tunnustuse järele.
Neile järgneb sajandivahetusel sündinud Z-põlvkond, keda ettekandja nimetas «digitaalseks pärismaalaseks», kes on etniliselt segunenud ja paindlik. Neid iseloomustab usaldamatus igasuguse institutsiooni vastu ja spirituaalsus. Kirikusse minnakse kogemust saama, infot Jumalast saadakse mujalt. «Nad on küberhinged,» ütles Vahermägi Kanadas tehtud uurimusele toetudes. Neid noori aitab usus kasvada palve, perekond, sõbrad, lakkamatu toetus ja kahesuunaline mentorlus.

Uue laine ootuses  
Koguduse rajamise vastutusrikkast ülesandest noortele, kelle jaoks puuduvad konfessioonid ja kes meeleldi vaatavad jumalateenistust video vahendusel, kõneles Tartu 3D koguduse noor pastor Jakob Remmel.
Kuigi ümarlaud võiks aruteluks kokku tuua vaimulikud ja noortejuhid, see praegu nii ei ole ja seda nentis ka korraldava koguduse õpetaja Markus Haamer. Vaatamata järjekorras juba 17. talvepäevadele konstateeris ta teatud kriisi, sest päevi korraldatakse projektipõhiselt. Ka on kirikus vähe noori, mistõttu on päevi korraldades mindud oikumeenia teed ja appi kutsutud kohaliku Jordani koguduse noored.
Kui vahepealsetel aastatel kasvasid talvepäevad osalejate rohkusel kiriklast väljapoole, siis nüüd on kiriklasse tagasi tõmbutud ja oodatakse uut lainet. «Käis kindel tuumik, kes aastatega kasvas noorte east välja.
Tänavu näeme suuremat tõusu, soodusajal registreeriti kõik kohad täis,» selgitab õpetaja. Et uut tuumikut kasvatada, suruti nad kohustuslikult väiksele pinnale, mis loob vajaduse suhelda.
Noortepäevi koordineerib jätkuvalt Ulvi Uutar, töörühma moodustavad koguduse noored. Õpetaja hindab positiivseks, et tegijaid on jätkunud ja tööd tehakse vabatahtlikult ning programm on hea.
Rita Puidet

Talvepäevade toetajad
Põltsamaa kogudus, Viljandi praostkond, Põltsamaa kultuurikeskus, Eesti Kultuurkapital, haridus- ja teadusministeerium, Kaavere Agro OÜ, Vecordia, Felix, E-Piim.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks! (Ps 33:12)