Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Noorte teadmised usunditest pandi proovile

22.03.2017 | | Rubriik: Ühiskond

Robert Bunder (vasakult), Rahel Toomik (teine koht), Karel Paan, Brigita Maria Raave ja Johanna Maria Tõugu.
Liina Raudvassar

17.–18. märtsini toimunud vabariiklikul usundiõpetuse olümpiaadil tunnistati tihedas konkurentsis võidu vääriliseks Tartu Hugo Treffneri gümnaasiumist Robert Bunder, kes kuulub Tartu Pauluse kogudusse.

Kaks päeva olid sisustatud tiheda väitluse, kirjalike ning suuliste ülesannetega. Tartu ülikooli peahoones kohtusid vabariikliku usundiõpetuse olümpiaadi raames religioonidest huvitatud koolinoored ning neid eksamineerivad ülikooli usuteaduskonna õppejõud. Tegemist oli olümpiaadi teise vooruga, kuhu pääsesid esimesest voorust, mille sisuks oli kirjutada pikem esseelaadne arutlev kirjatöö valitud teemal, kümme õpilast üle Eesti.
Päevakavas oli varem kirjutatud ning komisjonilt hinnangu saanud essee tutvustamine ja kaitsmine; test, mis kontrollis teadmisi erinevatest religioonidest; kohapeal tuli veel kirjutada lühiessee ning sooritada suuline loosi teel saadud ülesanne.
Olümpiaadist osavõtjaid oli tervitamas Ilmo Au siseministeeriumist, kes tunnistas, et on kõik võistlusesseed põhjalikult läbi lugenud. Ta avaldas imestust, et keegi polnud valinud kiriku reformimise teemat. „Küllap teie siis ei tunne kirikut, mis vajab uuendamist, aga mina küll ootan väikese Martini sündi, sest kirik vajab alati reformimist,“ rääkis Ilmo Au olümpiaadi avamisel.
Kümnest paremast esseest kuus olid teemal „Imed – religiooni või teaduse pärisosa?“ Ometi olid kõik võistlustööd erinevad oma teemapüstituselt ning lahenduste pakkumiselt. Küllap siis inspireerib noori tõsiasi, et imedest räägitakse nii suurtes maailmareligioonides kui usu rahvalikes väljendusvormides.
Olümpiaadi võitnud Robert Bunderi essee keskendus aga teemale „Judaistide, kristlaste ja moslemite Jumal“, kus ta vaagis küsimust, mis eristab neid aabrahamlikke religioone.
Žürii esimees Roland Karo kiitis võistlejate head taset. On teada, et vähemalt üks osavõtja plaanib jätkata sügisel haridusteed ülikooli usuteaduskonnas. Seega võib olümpiaadi käsitleda ka kui võimalust kasvatada tulevasi teolooge. Olümpiaadiga olid usuteaduskonna õppejõududest seotud veel Olga Schihalejev, Anne Kull, Ain Riistan, Atko-Sulhan Remmel ja Priit Rohtmets.
Liina Raudvassar

Käige nagu valguse lapsed – sest valguse vili on ju igasuguses headuses ja õiguses ja tões. (Ef 5:8b,9)