Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Noorsootöö on paelunud kogu elu

29.05.2019 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Päiviö Turtiainen pälvis möödunud aastal EELK koostöömedali. Internet

Üle paarikümne aasta on Päiviö Turtiainen toetanud Valga praostkonna koguduste pühapäevakoole.

Möödunud aastal täitus tal 75. eluaasta ja tänuks tema pühendumise eest tunnustati teda EELK koostöömedaliga. Mai viimasel päeval on Päiviöl sünnipäev ja tänulik Valga praostkond soovis teha oma soome sõbrale erilise kingituse – kirjutada temast Eesti Kirikus.
Päiviö on öelnud, et ta sündis Savonlinnas linnaarsti juures kodus, sest sünnitusmaja oli pommitatud. Sõda jättis tallegi oma armid: isa oli sõjas, ema aga suri tuberkuloosi ja pisike Päiviö anti kasuperre. Side bioloogilise perega säilis, aga Päiviö kasvaski kasuvanemate juures.

Rõõm pühapäevakoolist
Nii nagu Päiviö tundis rõõmu pühapäevakoolist, on ta veendunud, et pühapäevakool on vajalik igale lapsele ning sellest saadav õpetus ja koosolemise rõõm tasuvad end tulevikus ära. Sellel tööl on õnnistus, on tema sõnum kõigile. Pühapäevakoolist algas tema kirikutee – üle viiekümne aasta tagasi sai Päiviöst lastele vaimne juht, kui üks õpetajatest haigestus.
Tema tutvus Eesti kogudustega algas Kylväjä misjoniseltsi vahendusel aastal 1995, kui Suolahti kogudusest sai Eestisse tulnud misjonäride Anne ja Mika Tuovineni tugikogudus. Ametlikud sõprussidemed Kylväjäga loodi järgmisel aastal. 2010. a pakuti Päiviöle korraldada Kylväjä Eesti-poolset suhtlust. Suurem osa Päiviö abist on suunatud Valga praostkonda, kus pühapäevakool tegutseb 11 koguduses, aga tänu tema abile toimub lastetöö ka Põltsamaal ja Tormas. 2016 tähistati koostöö 20. aastapäeva ja Päiviöst kirjutati Kylväjä kodulehel. Päiviö ütleb seal, et tema soov on pakkuda siinsetele lastele kõike seda head, mida tema on kogenud.
Imbi Tanilsoo, Nõo, Puhja ja Hargla koguduse pühapäevakooli õpetaja, ütleb, et Päiviö tunneb meie lapsi ja lapsed tunnevad teda: ta on tore, südamlik ja armas inimene. Sumiaiste kirikukoori dirigendina on Päiviö innustanud koori liikmeid kuduma villaseid sokke ja meisterdama käpiknukke. Koori liikmed on osalenud Külväjä organiseeritud reisidel Eestisse ja õppinud selgeks mitu eestikeelset laulu.
Abipraost Vallo Ehasalul on lisada, et Päiviö on olnud pühapäevakooli õpetajatele hingehoidja, süvenenud alati kõigisse koguduste ja õpetajate muredesse.

Muusikaandega
Juba varakult pandi tähele Päiviö musikaalsust. Savonlinna kantor Pentti Savolainen tegi talle kingituse – Päiviö sai klaverimängu harjutada kohalikus lütseumis. Hiljem valmistus ta õpetajakutseks Ida-Soome seminaris. Oli küll Jumala juhtimine, et ta sõjaväeteenistuse ajal luges lehest, et Suo­lahti kogudusse vajatakse laste- ja noorsootöötajat – kogudusega seotud on ta tänini.
Algas tööaeg Suolahti kirikus (2007 liideti Suolahti vald ühes nelja naabervallaga Äänekoski linnaks) ja Majala koolis, kus ta töötas umbes 30 aastat, olles osa aega juhataja. Abikaasa Helena on juhatanud noortekoori, peres kasvas kolm last. Vastutus koguduse juures kasvas, pühapäevakooli ja skauditöö innustasid, aga muusikat ta ei jätnud – Päiviö juhatab Sumiaiste kirikukoori ja koori Roseniuse Pojad.
Ehkki Kylväjä toetab Eestis peamiselt kiriklikku noorsootööd, on Päiviö muusikainimesena püüdnud seda profiili laiendada ja toetanud võimaluste piires ka Valga praostkonna muusikaüritusi, sõnab praost Mart Jaanson. Ja lisab: „Inimesena on Päiviö vahetu ja heatahtlik, samas väärikas ja otsusekindel. Seda suurt tööd Eesti koguduste heaks on aidanud tal teha kirikualane asjatundlikkus ja armastus Jumala vastu. Oleme Päiviöle tema töö ja sõpruse eest väga tänulikud!“
„Külvitöö kannab vilja, kui noored vastutavad kiriku eest,“ rõõmustab Päiviö. Ka oma sünnipäeva puhul möödunud aastal palus ta annetuse teha meie kiriku laste- ja noorsootöö heaks Kylväjä kaudu.
Rita Puidet

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)