Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Noored kogusid tarkust piibli- ja misjonikursusel

10.06.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Piibli- ja misjonikursuse neljas lend koos juhendajatega.
Tuuli Varik

Mai keskel lõpetas EELK noorte piibli- ja mis­joni­kur­su­se juba neljas lend.

Viimane ühine nädalavahetus möödus kiiresti ja pisut teist­moodi kui tavaliselt. Seekord ei käinud meil välislektoreid, vaid pidime igaüks ise rääkima oma praktikast, läbi mille saime väga palju julgustust ning häid mõtteid, kuidas saaksime ka edaspidi abiks olla jumalariigi töö tegemisel.
Kokku kuulasime üheksat ettekannet. Need olid omanäo­lised ja ka kõigi praktikad olid omamoodi erilised ning väga julgustavad. Igaüks rääkis üsna lühidalt, mis oli praktika sisu, mida ta ise õppis, millised olid raskused jne. Sellele järg­­nes arutelu ja saime ka esi­tada küsimusi praktika koh­ta. Praktikana korraldati piib­­litunde, pühapäevakooli tun­de, laagreid, teenistusi ja veel mitmeid põnevaid tegevu­si.
Usun, et enamik meist koges ettekandeid kuulates seda, et Jumalaga koos on kõik võimalik, tuleb lihtsalt usaldada ja kuulata Jumala häält. Üks meie piibli- ja misjonikursuse eestvedajatest Titta Marita Hämäläinen on meie gruppi iseloomustanud nii: «Teile läheb korda see, mi­da teete, see, kes te olete Jee­suse jüngritena ja mis on Jumala tahe teie elus. Ja see usaldus Jumala vastu oli üsna selgesti tuntav.»
Jumala usaldamist, temaga koos käimist, tema kuulamist ja kõike muud oleme õppinud juba terve piiblikooli ajal ning praktika andis meile lihtsalt võimaluse kõike õpitut ka rakendada.
Lisaks uutele teadmistele saime kursuselt kaasa ka uusi sõpru, kellega edaspidigi oma rõõme ja muresid jagada. Titta sõnul on meie grupp pühendunud, hooliv ja suure südamega. «Nii kiiresti võeti kõik omaks, igaüks sai olla, na­gu ta on. Ma olin mõnikord hämmingus, kui palju te aru­ta­site ja vestlesite omavahel, tahtsite jagada ja kuulda teiste arvamust.»
Nüüd, kus tore piibli- ja mis­jonikursus on meie jaoks lõppenud, saan ainult igaüht, kes pole veel seda sammu astunud, julgustada kursusega liituma. Võin kinnitada, et sellest tuleb põnev ja hea aeg Jumalaga koos kasvamiseks. Sügisel alustab juba viies lend ja sinna on kogudustel võimalik oma noori saata.
Jane Hüdsi

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)