Slava Ukraine

Nissi koguduse õpetajalt

01.05.2008 | | Rubriik: Määratlemata

2007. aastal juhtis meie mõtteid salm Piiblist, kus Issand ütleb: «Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka?» (Js 43:19). Nüüd, kus kokkuvõtted eelmisest aastast on juba ammugi tehtud, võib tagasi vaadates öelda, et Nissi koguduses on see Jumala sõna eelmisel aastal tõeks saanud.

Nissi kogudus on üks tavaline maakogudus, samasuguste probleemide ja muredega nagu ka paljudel teistel kogudustel. Koguduse elu on kindlasti väga tugevalt mõjutanud see, et pole olnud päris oma kogudusemaja, kuhu inimesed võiksid tulla nagu oma koju. Oma jälje on jätnud koguduse ellu ka see, et pikka aega pole olnud kohapeal elavat õpetajat.
Nissi kogudus on saanud küllaltki palju tuge sõpradelt kaugemalt, seetõttu sai eelmisel aastal alustada endise leerimaja renoveerimist kogudusemajaks.
Jumala käes on kõik võimalik, tema võib lasta sündida uutel asjadel seal, kus kõik paistab lootusetu. Nissi koguduse olukord aga ei ole sugugi lootusetu, otse vastupidi. Kui vaatame ka koguduse arvulisi näitajaid, on märgata liikumist paremuse poole. Koguduse liikmete arvgi on hakanud lõpuks tasapisi kasvama. Eelmine aasta oli kogudusele ka majanduslikult esimene aasta, kus me ei pidanud pidevalt rahaprobleemide käes vaevlema. Sellegi eest kuulub meie tänu Jumalala, sest ilma Jumala abita ei tee meie inimesed midagi.
Koguduseliikmed on hakanud palju heldemalt oma kirikut ja kogudust toetama. Arvatavasti on inimesed leidnud, et kogudus esindab siiski midagi, mis on ka neile nende elus oluline. Kogudus ei moodustu ju mitte ainult vähestest väga aktiivsetest inimestest, vaid kõigist ristitutest ja leeriõnnistuse saanutest. Me kõik oleme Kristuse ihu erinevad liikmed ning ühiselt moodustame terviku.
Kõigil koguduse liikmetel on oma osa koguduse elus. See osa ja ka ülesanded, mida Jumal neile on usaldanud, võivad olla väga erinevad. Ühtede inimeste tegevus paistab kõigile silma, teiste poolt antav osa jääb suuremale hulgale märkamata. Kogudus aga vajab kõiki oma liikmeid ja just sellistena, nagu nad on loodud, on nad Jumalale kõige armsamad.
Nissis on väga palju kogudusele pühendunud inimesi, kes löövad kaasa kõigis meie ettevõtmistes. Oodatakse, et kogudus tegutseks veelgi aktiivsemalt ning annaks ka inimestele rohkem võimalusi töödes-tegemistes kaasa lüüa. Kas või lihtsatel talgupäevadel kiriku juures. Koguduse peamiseks ülesandeks on Jumala sõna kuulutamine ja sakramentide jagamine. Jumala sõna võib kuulutada mitmel erineval moel ning see ei ole ka ainult koguduse õpetaja ülesanne. Selles võivad osaleda kõik koguduse liikmed, andes igaüks oma panuse.
Kõik see, mis koguduses ette võetakse, paistab sealt ka väljapoole ja peab kandma sõnumit kristlikust elust ning Jeesuse Kristuse lunastavast armust. Nissi kogudus peab paluma, et Jumal annaks meile rohkem üksmeelt, sest tegelikult on olemas kõik tingimused, et see kogudus võiks kasvada sisemiselt Jeesuse Kristuse tundmises ning elades tõeks Jeesuse õpetust, tuues juurde ka uusi liikmeid.

Lea Jants-Ylönen,
Nissi koguduse õpetaja

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)