Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Nelipüha vaimus

18.05.2016 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Kirikutrepile paluti fotojäädvustuseks kõiki neid kiriku töötegijaid ja kaastöölisi, keda EELK tänavu tänas. Esireas istub peapiiskopi vasakul käel elutööpreemia saanud õpetaja Harri-Johannes Rein ja paremal käel meediapreemia kavaler preester Vello Salo. Erik Peinar

Esimesel nelipühal tänas peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus EELK nimel kiriku tublisid töötegijaid ja kaastöölisi.

«Jeesuse armastus on meile eeskujuks,» kinnitas peapiiskop Viilma luterliku hümniga «Üks kindel linn ja varjupaik» alanud tänujumalateenistusel peetud kõnes (kõne teksti saab lugeda 2. lk). Kirikupea kõrval teenisid suvistepühale kohaselt kaskede ja punaste kirikutekstiilidega ehitud katedraalis piiskop Joel Luhamets ja pastor loci Arho Tuhkru, kirjakohta luges kantsler Ülle Keel.
Vahetult jumalateenistusele järgnenud aktusel asus kõnepulti autasustamisotsuste teatavaks tegemiseks autasude komisjoni liige Jüri Trei. Peapiiskop andis üle Teeneteristi ordenid, tunnustusmärgid, koostöömedalid, aukirjad ning aasta töötegijate tiitlid kokku rohkem kui sajale inimesele, kes küll kõik ei saanud sel päeval Tallinna tulla.
Nii puudus seoses töökohustuste täitmisega kirikuliste seast Tartu Jaani ja Pauluse kiriku ülesehitamisse panustanud poliitik Andrus Ansip, keda kirik tunnustab Teeneteristi I järgu ordeniga. Küll aga oli Teeneteristi II järgu ordenit vastu võtmas kauaaegne praost Jüri Vallsalu, samuti oli kohal elutööpreemiaga tunnustatud kõrges eas kirikuõpetaja Harri-Johannes Rein.
Muusikaga teenisid kaasa organist Piret Aidulo, Rapla pasunakoor Aigar Kostabi juhatusel, Hageri koguduse kammerkoos Lambertus Merle Libliku ning Sigrid Põllu dirigeerimisel ning solistid Liis Mäesalu ja Samuel Markus Reinaru, kitarri mängis Tero Ruotsala ja klaverit Hannes Nõlvak.

Tänu kuulub Jumalale
Autasustatavate nimel tänukõneks altari ette tulnud õp Harri Rein ütles, et püha Jumal on teinud kõik, et tema elu võiks olla tunnistuseks Jumalast, ning see äratundmine täidab teda lakkamatu tänuga.
«Sellepärast ma ei peagi mingit kõnet. Ma tahan, et minu elu oleks püha kõne Jee­susest, kes on mind juba sündimisest saadik valinud, et olen see, kes ma olen,» ütles 1967. aastal vaimulikuordinatsiooni saanud pastor.
«Nõnda küsis mu isa, et mis saab küll sellest lapsest, kui ma sündisin,» meenutas vaimulik, selgitades, et isa oli tema sünni eel näinud omapärast und, mis oli justkui ettekuulutus tulevasest vaimulikuametist.
Ruhnu õpetaja tänas kõiki, kes kauni päeva pühitsetud kojas olid korraldanud, aga rõhutas, et viimane tänu kuulub Pühale, kes kõik on hästi teinud.
Auväärse vaimuliku sõnu kuulati tähelepanuga, mis vaigistas jumalakojas kõik kõrvalised helid, ka muidu rahutud sülelapsed näisid kuulama jäävat. Hiljem mitme kirikulisega sellest mõtteid vahetades leiti, et just sel ajal oli eriliselt tunda nelipüha vaimu ühendavat ja ülendavat mõju.

Olla kohal ja tegev
Teisena võttis tänuks sõna kohaliku koguduse juhatuse esimees Indrek Treufeldt, keda kirik tänab Teeneteristi III järgu ordeniga kristlike väärtuste esindamise eest avalikus ruumis. «Võiks teha palju rohkem kirikutööd,» tunnistas tuntud ajakirjanik, lisades, et tegemist on valdkonnaga, kus töötulemusi raske mõõta, sest puuduvad selged verstapostid.
«Kas peaksime tegema edetabelid, kes usub rohkem,» esitas ta väite näitlikustamiseks retoorilise küsimuse ja vastas: «Usk on usk.» Usk nagu ka Püha Vaim saab nähtavaks ja tema mõju mõõdetavaks, kui inimene midagi teiste hüvanguks ette võtab.
«See tunnustus on innustus ja ajend teha rohkem,» tunnistas Indrek Treufeldt, viidates äsja peapiiskopilt vastu võetud kõrgele ordenile.
Liina Raudvassar

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)