Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Nelipüha tõi kirikusse juurde neli uut ristikandjat

31.05.2023 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Tallinna piiskopliku toomkiriku 2. nelipüha teenistusel ordineeriti 29. mail preestriks Robert Bunder, Ulvar Kullerkupp, Tanel Meiel ja Külli Suurevälja. 

Ordineeris peapiiskop Urmas Viilma, teda assisteerisid assessor Marko Tiitus ja kantsler Andrus Mõttus. Kaasa teenisid armulauaga jumalateenistusel toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru ja abiõpetaja Joel Siim ning diakon René Paats. Samuti ordinantide praostkondade praostid, Valga praost Mart Jaanson ja Viru praost Tauno Toompuu ning Tallinna abipraost Mikk Leedjärv. Organist oli Piret Aidulo

Veel möödunud nädalal tuli tulevastel preestritel sooritada kirikuvalitsuse ees pro ministerio eksam ning vahetult enne ordinatsiooniteenistust andsid nad toomkiriku käärkambris, käsi Piiblil, tunnistajate juuresolekul ametivande, mida kinnitasid ka oma allkirjaga. 

Kirikusse veel preestriameti kandidaatidena sisenenud ordinandid kandsid albat ja diakonid nende hulgas punast stoolat. Nelipühikaskedega kaunistatud kirikus ootasid neid altarivõrele laotatud preestrirüüd – liturgilises värvis punased kaasulad. Kirikuliste hulgas olid ordineeritavate pered ja sõbrad. 

Tanel Meiel alustas jutlust tänuga. Seminarikaaslaste nimel tänas ta peapiiskoppi ja kirikut usalduse eest. Samuti kõiki mentoreid, aga eelkõige peresid – abikaasasid ja lapsi: „Kui poleks olnud teid, poleks tänast päeva siin.“ 

Ametisse pühitsemise eel kutsuti ordineeritavad altari ette ametivannet kinnitama. Nad said ükshaaval võimaluse kinnitada kõigeväelise Jumala ja tema koguduse ees, et tahavad Jumala abiga ustavalt ja kõigest jõust pidada neid tõotusi ja täita kõiki kirikuseadusi. 

Ametivande andmisele järgnes ametisse pühitsemine, mille käigus ordineeritavatele paluti Püha Vaimu, et tema neid oma andidega täidaks ja Kristuse Kiriku preestrina oma teenistusse võtaks. Seejärel riietati vastpühitsetud vaimulikud ametirüüsse ja pandi kaela ametirist.

Peapiiskop pöördus koguduse poole ja osutas näoga kirikuliste poole pöördunud ordineeritutele: „Võtke nad vastu kui Kristuse sulased, kandke neid palvekätel ja olge neile igati toeks nende töös.“

Peapiiskopi otsusega on alates ordinatsioonipäevast määratud Robert Bunder Rannu koguduse õpetajaks, Tanel Meiel Sangaste koguduse õpetajaks ja Laatre koguduse hooldajaõpetajaks, Ulvar Kullerkupp Lüganuse koguduse õpetajaks ning Külli Suurevälja Viimsi koguduse abiõpetajaks.

Teenistuse lõppedes liikus vaimulikkond protsessioonis kirikust välja, taustaks kõlas võimsalt Artur Kapi „Sind, Jumal, kõik me kiidame“.

Liina Raudvassar

Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. (Ps 145:15)