Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

Nelijärvele, nelipühi vaimus …

13.01.2016 | | Rubriik: Arvamus

Käes on jaanuar. Lõpuks talv. Mõned põhjamaalased rõõmustavad. Mõned tunnevad tuska. EELK vaimulikud saavad aga tulla 19.–20. jaanuaril toimuvale konverentsile Nelijärve puhkekeskuses. Loodetavasti rõõmsalt ja põnevate ideedega. Avatud südamega. Palvemeeles.
Tänavuse konverentsi teemaks on «EELK Eesti ühiskonnas: meie õpetus, meie missioon». Kindlasti oleme nendel teemadel arutlenud varemaltki, kuid kuna just viimased paar aastat on meie kirikus olnud üsna muutusterohked: meil on uus peapiiskop ja tema abilistena seatud ametisse ka piirkondlikud piiskopid, kirik on saanud/sunnitud aktiivselt sõna võtma ühiskonnaelu tulistel teemadel jne, siis on ka mõistetav, miks vaimulike konverentsi juhatus just sellise teemaga välja tuli.
Üks hea ametivend tuletas kunagi meelde, et kui ta veerandsajand tagasi asus õppima usuteaduse instituudis, siis oli üks pastoriks pürgija end tutvustades lisanud: «Olen vaimult pigem õigeusklik …» Mõni hetk hiljem oli üks teine öelnud: «Tegelikult olen ma katoliiklane.» Õpetaja Tauno Teder püüab oma ettekandes siis vastata, mis on luterlik õpetus. Dr Urmas Petti aga peab ettekande teemal «Miks ma peaksin valima EELK?».
Peapiiskop Urmas Viilma teemaks on «EELK missioon: võimalused ja tegelikkus». Lisaks põnevatele ja küllap ka intrigeerivatele ettekannetele on kavas kaks arutlusringi. Esimesel päeval arutlevad Annika Laats, Kristjan Luhamets, Toomas Nigola ja Tauno Toompuu teemal «Kuidas «õppida» luterlaseks?», väitlust juhib Jaak Aus. Teisel päeval on Jüri Vallsalu, Triin Salmu, Kristjan Luhametsa ja Magne Mølsteri arutlusteemaks «Noor EELK», väitlusjuhiks Meelis Holsting.
Töötubasid on kaheksa. Neid juhendavad Signe Aus, Olga Schi­halejev, Jaak Aus, Ursula Haava, Roland Karo, Toomas Nigola, Avo Üprus ja Allan Kährik. Arutletakse usuõpetuse üle kristlikus koolis, EELK rollist ühiskonnas, sellest, kas ja millal peaks kirik ühiskonnas sõna võtma. Muidugi tuleb rääkida ka pagulastest ja vaimuliku ametiga seotud probleemidest kirikus.
Konverents algab jumalateenistusega Aegviidu kirikus, kus meid teenivad Järva praostkonna vaimulikud. Esimese päeva õhtupalvuse eest kannab hoolt Lääne praostkond. Kolmapäevahommikune jumalateenistus on Lääne-Harju praostkonna korraldada.
Kogu konverents aga algab piduliku üritusega. Nimelt tuletas Rochesteri piiskop James Langstaff meelde, et sel aastal möödub 80 aastat EELK ja Inglismaa kiriku suhete algusest. Assessor Kadri Põderi sõnul on tegemist EELK kui vaba rahvakiriku esimeste oikumeeniliste kontaktidega. Sel puhul on kavas pidulikult allkirjastada EELK ja Rochesteri piiskopkonna heade kavatsuste avaldus.
Nagu juba tavaks saanud, on teisipäeva õhtul pidulik õhtusöök, kus tuletatakse meelde juubilare ja ordinatsioonitähtpäevi. Tehakse teatavaks aasta vaimulikeks valitute nimed.
Oleme vaimulikena üsnagi erinevad. On küsimusi, kus üksmeelt pole alati just kerge saavutada, kuid ikka saab püüelda suurema ühtsuse  poole. Oleme ju kõik Kristuse omad ja kutsutud seda maailma teenima, ise üha kasvades seesmiselt.

urmas nagel

 

 

 

 

Urmas Nagel,
vaimulike konverentsi juhatuse esimees

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)