Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Neli põhjust, miks tulla õppima EELK Usuteaduse Instituuti

20.06.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Heiko Kivihall, RKH II kursus, õigeusu teoloogia:
1. Kui on sügavam huvi luterliku või õigeusu teoloogia vallas ning ka näiteks soov ennast tulevikus vaimuliku ametis teostada või on huvi ja soov end rakendada hingehoiu vallas. Kõike seda kannab UIs pandav rõhk Uue ja Vana Testamendi teoloogiale, piibli keeltele, liturgikale, pastoraaltööle, nii ajatutele kui ka tänapäevastele filosoofia ja eetika alastele küsimustele.
2. UI annab võimaluse harida end magistri tasemel kristliku kultuuriloo valdkonnas. See võib olla hea laiendus senisele humanitaarvaldkonna kõrgharidusele. Küll on ka mitmeid üliõpilasi, kes oma senisel haridusteel ja tööelus on pigem seotud reaalvaldkonnaga. On ka üliõpilasi, kes on kristliku kultuuriloo programmist üle tulnud teoloogia alale.
3. UI on hea ja väärtuslik kohtumispaik eri konfessioonide üliõpilastele. UI on olnud inimeste ettekujutuses valdavalt luterlik, kuid praegu on üliõpilaste seas erineva kirik­liku taustaga inimesi. Neist erinevustest tõusvad diskussioonid ainult rikastavad kõiki vastastikku.
4. Viimaseks ja üliõpilase jaoks kõige olulisemaks pean aga seda suhtlust, kasvatust, teadmiste ja hoiakute edasiandmist, mis toimub õppejõudude ja üliõpilaste vahel. Lisaks teoreetilistele teadmistele annab see suhtlus kogenud praktikutega aluse edasistele tegemistele kas vaimuliku, kogudusetöö tegija või lihtsalt teadlikuma ja harituma kristlasena.

Renè Paats, RKH, luterlik teoloogia:
1. UIs õppimine on valgustav kogemus ja suurepärane võimalus kasvada usus.
2. Soovitan kõigil, kes tunnevad kutset ja soovivad aktiivselt praktiseerida elavat usku nii koguduses kui oma igapäevaelus, asuda õppima UIsse.
3. Ühine osadus, ühine püüe mõista ja tunda Jumalat ning pühakirja nii sügavuti kui võimalik.
4. Ammendamatud teadmised teoloogias ja suurepärased õppejõud, kes sellel teel on suunanäitajaks.

Katri Aaslav-Tepandi, usuteaduse magistrant, PhD kultuuriajaloo alal, Põhja-Eesti Regionaalhaigla hingehoidja:
1. Saada korralik teoloogiline haridus on kahtlemata esimene põhjus, miks tulla usuteaduse instituuti õppima. UI annab süsteemse humanitaar­hariduse klassikalises mõistes (lisaks teoloogilistele ainetele õpitakse vanu piiblikeeli, läbitakse kolme tuhande aasta pikkune ajalooperiood, on filosoofia-, sotsioloogia-, psühholoogiaained jt). Hingehoiu lisaeriala on tugevaks abiks igale inimesele, kes oma igapäevases töös puutub kokku teiste inimestega nii normaalelus kui kriisiolukordades.
2. Isiklik vaimne kasvamine. Kasvamine Jumala ja iseenda poole. UI annab võimaluse süveneda pühakirja sõnumisse ja leida ennast üles selles Jumala ilmas, leida üles oma kutsumus.
3. Õppimise keskkond on inspireeriv. Õppejõud on kõik oma ala professionaalid ja pühendunud. See on nakatav. Meil õpivad teoloogiat ja hingehoidu ikka väga erinevate erialadega inimesed: sotsiaal-, pääste- ja meditsiinitöötajad, kokad, koduperenaised, kooliõpetajad, näitlejad, lavastajad, kunstnikud, juristid jne. Nimekiri on väga pikk. Selline kooslus on väga rikastav. Ühised toredad ettevõtmised ühendavad ja loovad rõõmu.
4. Kui tuletan meelde oma tulekut teoloogia juurde, UIsse õppima asumist, siis millise hingevärinaga astusin Pühavaimu tänava hämarasse ja saladusliku atmosfääriga majja, kus asub usuteaduse instituut. Juba esimesed loengud, esimesed kokkupuutumised õppejõududega, kaasõpilastega andsid aimu, millisesse erilisse kooli olen tulnud. Ja see UI erilisuse tajumine on jäänud kõigi õpinguaastate jooksul. Siin ollakse üksteise jaoks olemas. Oleme kui üks pere, kogukond, kus meid seovad usalduslikud ja toetavad suhted õppejõududega ja kaasõppuritega. Siin õpitakse süvenema ja kuulama. Üha kiirenevas elulaadis, tehniseeruvas maailmas, kus me täna elame, kus me tihti kaotame orientiiri, kaotame elava ja tõelise suhte mitte ainult omaenese sügavamate vajadustega, vaid ka kaasinimestega, on see kool justkui kutse ad fontes – tagasi päris elu juurde ja tagasi inimliku vahetu suhtlemise juurde.
Tiiu Pikkur

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)