Esileht » Uudis » Uudised »

Narva koguduse rajamist saab toetada annetustelefonile helistades

03.08.2016 | | Rubriik: Uudised

22. juunil ostsid riik ja EELK pankrotipesast välja Narva Aleksandri kiriku. Lisaks päästeti pankrotipesast ka Sininõmme kalmistu, Vaivara vana ja uus kalmistu, vallasmälestised ning ajaloolise ja kunstilise väärtusega esemed. Ostetav vara läks siseministeeriumi omandisse ja kalmistud antakse Vaivara vallale tasuta üle.
Järgmise sammuna esitab kultuuriministeerium koostöös siseministeeriumi ja rahandusministeeriumiga oktoobris valitsusele kujutluse selle kohta, millise sisu hoone lisaks kiriklikule teenimisele saab. Riik on seni kiriku taastamisse investeerinud 2,5 miljonit eurot.
Konsistoorium pöördub kõikide koguduste ja kristlaste poole palvega toetada Narva koguduse ülesehitamist omapoolse annetusega.
Uus kogudus peab alustama üsna algusest, kus ainsaks sissetulekuallikaks on asutajate liikmeannetus. Samas tuleb luua vajalik elu- ja teenimiskeskkond koguduse vaimulikele ning korraldada koguduse igapäevast teenimist. Vaimulikku teenimist ning uue koguduse rajamist koordineerib Narvas Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileet, keda toetavad Viru praostkonna vikaarõpetajad Oleg Sevastjanov (venekeelne töö) ja Vladimir Batuhtin (eesti-, soome- ja venekeelne töö, sh Sillamäel).
Kuigi Narva Aleksandri kirik on välja ostetud, on selle kasutamine praegu keelatud seoses päästeameti ettekirjutustega. Nende ettekirjutuste täitmiseks ning kiriku kommunaalkulude katmiseks on loodav kogudus väga tänulik välise abi ja toetuse eest.
Loodava koguduse jumalateenistused toimuvad Narva Eesti Majas, mis on pankrotivarana müügis ja kust tuleb sügisel välja kolida. Mahukatele ettevalmistustöödele vaatamata loodetakse uus kogudus Narvas asutada juba käesoleva aasta lõpuks.
Annetusi EELK Narva koguduse heaks on võimalik teha pangaülekandega Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arvelduskontole EE297700771001801320 märksõnaga «Narva kirik» või helistades annetustelefonile 900 9990. Iga tehtud kõnega toetate Narva kirikut ja kogudust viie euroga. Vaata ka annetuskeskkonda Korjanduskarp: www.eelk.ee/korjanduskarp/narva-kirik.

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)