Esileht » Uudis » Esileht »

Narva Aleksandri kiriku võimalikud kasutusvariandid

12.10.2016 | | Rubriik: Esileht

Tuledesäras Narva Aleksandri kirik. Arhiiv

Kultuuriministeeriumis toimus 5. oktoobril kohtumine, kus ministeerium tutvustas EELK, Narva linna ja siseministeeriumi esindajatele omapoolset kujutlust Narva Aleksandri kiriku edasise kasutamise võimalustest.

Valitsuskabinet tegi kultuuriministeeriumile ülesande koostada Aleksandri kiriku kui avalikus kasutuses oleva hoone kontseptsioon tänavu juunis. Kultuuriministeerium esitab välja töötatud kujutluse valitsusele veel sel kuul.
Asekantsler Tarvi Sitsi sõnul on laual kolm varianti: paigutada hoonesse Narva linnaraamatukogu, rajada sinna mitmefunktsiooniline kultuurikeskus või tagada praeguse olukorra säilimine. Kultuuriministeeriumi eelistus kaldub raamatukogu poole. Olemasolev Narva keskraamatukogu on amortiseerunud ning raamatukogu ehitamise vajadus on linna arengukavas ka välja toodud, kuid selleks pole olnud sobivaid sihtprogramme.
«Kontserdisaali puhul tuleks arvestada seda, et nii Narvas kui ka lähipiirkonnas on juba loodud mitmekesiseid võimalusi kontserttegevuseks. Võimalus on kirikuhoone ka lihtsalt seisma jätta paremaid aegu ootama,» märkis Sits ning toonitas, et mistahes lahenduse puhul ei ole takistatud jumalateenistuste läbiviimine.
EELK esindajatena osalesid nõupidamisel peapiiskop Urmas Viilma, kantsler Ülle Keel ja Narva koguduse õpetaja Urmas Karileet.
Kuigi kohtumisel kerkis kõlavamalt esile raamatukogu tegemise mõte, on Urmas Karileedi sõnul tegemist siiski vaid ühe võimaliku alternatiiviga. Kultuuriministeerium saadab EELK konsistooriumile ametliku kirja, milles küsib pakutud võimalustele konsistooriumi seisukohta.
«Alternatiivi kasutada kirikut raamatukoguna selliselt, et selles säilib ka kontsertide korraldamise ja jumalateenistuste pidamise võimalus, arutab kirikuvalitsus, kes annab selle kohta oma seisukoha, millest lähtub ka kogudus,» ütleb Urmas Karileet.
«Koguduse huvi on saada kirik korda selliselt, et säiliks jumalateenistuste pidamise võimalus mitte ainult kiriku tornisaalis, vaid ka suures kirikusaalis,» vahendab õpetaja Karileet. «Kuna kogudusel ja EELK-l ei ole vahendeid Aleksandri kiriku edasiseks restaureerimiseks, siis tuleb paratamatult leppida kiriku mitmefunktsioonilise kasutusega. Selle kaudu on võimalik saada ka vahendeid kiriku taastamiseks.»
Urmas Karileet on nõus, et kirikus toimuvad ka kontserdid, tegutseb muuseum ja «ei ole välistatud ka muud tegevused, mis kirikuhoonesse sobivad».
Narvas asutati uus kogudus 2. septembril ning nüüd oodatakse sügisest kirikukogu, kes langetab otsuse koguduse vastuvõtmise kohta EELKsse.
Narva Aleksandri kiriku hoone kuulub siseministeeriumile. Hoone olukord on praegu üldiselt rahuldav, sest välised taastamistööd on suures ulatuses tehtud. Siseruumidest on heas korras taastatud ja kasutusel torniosa koos tänapäevaste kommunikatsioonidega, kuid varisemisohtlik saaliosa on täies ulatuses kasutuseta ja külastajatele turvalisuse kaalutlustel suletud.
Sirje Semm

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)