Esileht » Uudis » Esileht »

Narva Aleksandri kirik müügis

30.03.2016 | | Rubriik: Esileht

NarvaNarva Aleksandri koguduse võlausaldajate üldkoosolek otsustas 24. märtsil panna enampakkumisele Narva Aleksandri suurkiriku hoone (fotol) alghinnaga 500 000 eurot.

Võlausaldajad loodavad kirikuhoone müüa kuu aja jooksul. Varasemad enampakkumised koguduse varade müümiseks on ebaõnnestunud. Võib minna ka nii, et enampakkumine lõpeb tulemuseta ning kiriku hinda tuleb langetada. Ostja peab arvestama täiendavate kulutustega hoone renoveerimiseks. Päästeameti ettekirjutuste tõttu on kiriku kasutamine praegu keelatud.
Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on Narva Aleksandri kirik sümboli tähtsusega ning riigi huvides on selle jäämine avalikku kasutusse. Enne hoonesse sisu planeerimist peab selgeks saama kirikuhoone omandiküsimus. Minister Saar peab tekkinud olukorda kahetsusväärseks.
«Ida-Virumaa ja kogu Eesti huvides on, et muinsuskaitsealune Narva Aleksandri suurkirik jääks avalikku kasutusse. Kultuuriministeeriumi haldusala asutused on valmis koostööks hoone omanikega, et kirikus käiks aktiivne kultuuriline tegevus, nagu näiteks Peterburi Jaani kirikus, kuid kõigepealt peavad selgeks saama omandiküsimused. Ma ei pea kindlasti õigeks seda, et riik hakkaks tasuma valitsusvälise organisatsiooni tekitatud võlgasid,» kinnitas kultuuriminister.
Viru maakohus kuulutas Narva koguduse pankroti välja 2015. aasta aprillis, sest kogudus ei suutnud täita taastamistöödega seotud kohustusi ehitusfirma AS Eviko ja mitme teise võlausaldaja ees. Riik on suurkiriku hoone taastamisele kulutanud rohkem kui 2 miljonit eurot, sellest miljon eurot EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist.
Eesti Kirik

Kommentaar
Peapiiskop Urmas Viilma:
EELK tunneb Narva Aleksandri koguduse pankrotistumise pärast häbi ja ei õigusta kuidagi selleni viinud tegusid. Suvel tegin isiklikult pankrotihalduri ja siseministeeriumi esindaja juuresolekul võlausaldajatele ettepaneku ühise juriidilise keha loomiseks Narva kiriku haldamiseks ning seal kultuuri- ja jumalateenistusliku elu korraldamiseks eesmärgiga teenida pikaajaliselt tagasi võlausaldaja ees tekkinud võlgnevus. Võlausaldaja ei ole seni sellele pakkumisele vastanud.
Sarnase ideega tuli EELK koostöös Eesti Kontserdiga välja ka viimasel kohtumisel siseministeeriumi, kultuuriministeeriumi, Narva linna ja pankrotihalduriga, kuid kahjuks on ainsaks vastuseks olnud tänane teade kiriku müügiga alustamisest. Nõnda tunneb EELK ka jätkuvalt muret Narva Aleksandri suurkiriku tuleviku pärast.
Suure reede kontekstis peame kõik mõtlema meeleparandusele ning oma vastutusele tegude ja otsuste eest, mida oleme kunagi langetanud. EELK ja Narva kogudus on seda vastutust kandmas suure alandusega, nentides kurbusega, et nende otsuste hind on kogu koguduse vara müük. Meeleparanduslikku hoiakut võiks eeldada kõigilt, kes olukorra tekkimises osalised on olnud, sh suurimalt võlausaldajalt.
Kirik on antud olukorras kurvas jõuetuses, sest võlausaldaja poolt Narva Aleksandri suurkiriku müügihinnaks määratud summa on lähedane kiriku keskvalitsuse aastaeelarvele. Antud olukorras saame loota ja palvetada Jumalalt tarkust ja abi, et võlausaldaja leiab Narva Aleksandri suurkirikule ja ka muule pankrotihalduri kaudu tema käsutuses olevale varale ostja, kes hindab kirikut nii kultuuri- kui sakraalobjektina ning jätkab investeerimist kirikuhoonesse nende tegevuste jätkamiseks ka tulevikus.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)