Esileht » Arvamused » Juhtkiri »

Muutumisest

28.10.2015 | | Rubriik: Juhtkiri

Eelseisval usupuhastuspühal, reformatsiooni aastapäeval, mil mõtleme mitmesaja aasta eest alguse saanud suurtele muutustele kirikus ja ühiskonnas, samuti sellele, kas ja kuidas peaks kirik muutuma tänapäeval, on ehk õige aeg mõelda meie enestegi muutumise peale – millisteks ja kas üldse oleme aastatega muutunud, kuidas järgime Pauluse üleskutset mitte muganduda praeguse ajaga, vaid muutuda meele uuendamise teel (Rm 12:2).
Üks mõjus viis enese muutmiseks on õppimine – uute teadmiste ja oskuste omandamine, seniste korrastamine ja lihvimine. Elades vaba rahvana vabal maal, on meil vabadus teha seda emakeeles (hüved, mille loomisel ja väärtustamisel on reformatsioonil olnud oluline roll). Ka kirikus pakutakse õppimiseks rohkelt võimalusi, korraldatakse koolitusi ja seminare erinevatele sihtgruppidele.
Ent elu vaba rahvana vabal maal annab meile veel ühe vabaduse: vabaduse õppida ja täiendada end võõrkeeles, omandada teadmisi mõnel teisel maal ja kohtuda sealsete inimestega. Siingi vahendab kirik mitmekesiseid võimalusi. Kahjuks on need, iseäranis viimastel aastatel, sageli kasutamata jäänud. Julgustan vaimulikke, töötegijaid, üliõpilasi ja koguduste noori märkama teateid postkastis ja teadetetahvlil ning vaatama, kas siin võiks olla midagi nende jaoks. Nendest võimalustest kinnihakkamine nõuab küll ehk aega ja vaeva, kuid suuri väljaminekuid peaaegu mitte kunagi – üldjuhul võtab kutsuja kulud enda kanda. N-ö vastutasuks ei oota kutsuja muud kui tulija pühendunud osalemist ja kaasatöötamist ning omandatud teadmiste ja kogemuste rakendamist kodukirikus.
Enim süvenemist ja ettevalmistust nõuab stipendiumide taotlemine, mida igal aastal pakuvad Luterlik Maailmaliit (LML), Gustav-Adolf-Werk (GAW) ja Evangeelne Luterlik Kirik Ameerikas (ELCA). LML toetab teoloogiaõpinguid kodu- ja välismaal, GAW teoloogiaõpinguid Heidelbergi ja Leipzigi ülikoolis, ELCA õpinguid teoloogias jt kirikule olulistes valdkondades nii kodu- kui välismaal.
Martin-Luther-Bund (MLB) kutsub igal aastal kaks meie kiriku esindajat teoloogiapäevadele ning üle aasta on ühel EELK esindajal võimalik õppida kuu aega kestval saksa keele kursusel. Baieri Evangeelne Luterlik Kirik ootab igal aastal üht osalejat rahvusvahelisele oikumeenilisele õppekursusele ning aasta ringi on võimalik taotleda osalemist mõnel põneval kursusel Saksamaa Ühendatud Evangeelse Luterliku Kiriku (VELKD) teoloogilises seminaris. Kõik nimetatud võimalused on ühtviisi avatud vaimulikele, kiriku ilmiktöötegijatele ja üliõpilastele. LML Wittenbergi keskus korraldab reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks 2009. aastast alates kaks korda aastas luterliku teoloogia seminare vaimulikele ja teoloogiaüliõpilastele. Evangeelse Luterliku Kiriku Põhja-Saksamaal (Põhjakirik) ja Balti luterlike kirikute vaimulike ning Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku ja EELK vaimulike kokkutulek on suurepärane võimalus meie vaimulikele kohtuda sõsarkirikute ametivendade ja -õdedega. Lisaks pakub Põhjakirik kogudustele toetust osalemiseks Saksa evangeelsel kirikupäeval, sealse kirikuelu aasta suursündmusel.
Noortel on võimalus osaleda stjuuardina rahvusvaheliste organisatsioonide ja osaduskondade assambleedel ja täiskogudel. Näiteks 2017 on tulemas Luterliku Maailmaliidu assamblee ja 2018 Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas täiskogu. ELCA kutsub igal aastal üht noort EELKst osalema rahvusvahelises laagrinõustaja programmis. See tähendab võimalust veeta suur osa suvest Ameerikas, töötades ja õppides mõnes ELCA laagrikeskuses. Samuti kutsub ELCA ühe noore iga kolme aasta järel toimuvale enam kui 30 000 osavõtjaga ülekirikulisele noorte kokkutulekule.
Nagu näha, on võimalusi palju. Püüame, et konsistooriumisse saadetud informatsioon rahvusvaheliste ürituste, stipendiumide, kursuste ja seminaride kohta jõuaks huvilisteni. Loodan siiski, et lähemas tulevikus, kui EELK kodulehe pikk uuenemisprotsess jõuab lõpule ja rahvusvaheliste suhete valdkond saab oma rubriigi, on hõlpsam pakutavaga kursis püsida.
Suvel osalesin EELK delegatsiooni liikmena meie partnerkiriku ELCA Delaware’i-Marylandi sinodi kirikukogul, kus sinodi piiskop Wolfgang Herz-Lane lõpetas aastaaruande uljalt sõnadega: «Peame sammu pidama Jeesusega, kes on alati liikvel. Me teenime elavat Jumalat ja seepärast on meie elus ka alati muutusi.» Ent seesama alati liikvel Jeesus Kristus, kes on iga päev meie juures ajastu lõpuni (Mt 28:20), on ühtlasi meie usu üks ja ainus, vankumatu alus (1Kr 3:11). Seistes kindlal alusel, olgem siis julged muutuma ning kasutagem selleks muu hulgas ka rahvusvahelisi õppimise ja enesetäienduse võimalusi.
Kadri_Poder

 

 

 

 
Kadri Eliisabet Põder,
assessor

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)