Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Muuseumiööl osaleb ka kirikuid

26.08.2020 | | Rubriik: Kultuurielu
Muuseumiööl on võimalik tutvuda ka Tallinna toomkirikus leiduvate kultuurivaradega. Arhiiv.

29. augustil toimuval muuseumiööl teeb oma uksed lahti ka 14 pühakoda.

Muuseumiöö on Saksamaalt alguse saanud üleeuroopaline ettevõtmine, mille käigus avavad muuseumid ja teised mäluasutused igal aastal ühel maikuisel õhtul tasuta oma uksed külastajatele. Sageli on lisaks kavas mitmesuguseid üritusi.

Eesti muuseumid liitusid ettevõtmisega 2009. aastal. Tänavune muuseumiöö, mille teemaks on „Öös on aega“, lükati meil augustisse kevadel kehtinud eriolukorra tõttu. Kokku osaleb seekord üle 150 muuseumi ja mäluasutuse.

Nende seas on ka tosin pühakoda, mis pakuvad lisaks külastamisvõimalusele sageli ekskursioone, torni ronimise võimalust või kontserte. Täpsema programmi võib leida internetist aadressilt https://programm.muuseumioo.ee/.

Narva Aleksandri kiriku ja Jõhvi kindluskiriku muu­­seu­mis saab tutvuda pü­si­ekspositsiooniga kohali­kust ja pühakoja ajaloost. Tal­lin­na toomkirik, Risti kirik, Torma kirik ning Haapsalu Jaa­ni ja Haapsalu toom­ki­rik lubavad külastajatele tut­vustada oma pühakojas tal­le­tatavat rik­kalikku aja­loo- ja kul­tuu­ri­pärandit. Tal­lin­na Peeteli ki­riku üheks tõm­benumbriks on aga al­ta­ri­laud, mida kasutas 1993. aas­tal Tal­lin­na raekoja platsil toimu­nud missal paavst Johannes Paulus II.

Järva-Madise kirik pakub ühist programmi Vargamäe muu­seumi, vallamaja ja Albu mõi­saga. Samuti on pühakojas ava­tud näitus vanadest piibli­test ja lauluraamatutest.

Muljetavaldavalt rikkalik on väikese Hiiu saare pakutav muu­se­umiöö programm. Avatud on 15 mäluasutust ja aja­loo­list paika, sealhulgas Kassari ka­bel, Kuriste kirik, Pühalepa kirik ja Käina kiriku varemed.

Omanäolisemaid muu­­se­u­mi­öö üritusi on Viru-Jaagupi kirikus toimuv elektroonilise muusika kont­sert „Elektrikirik“, kus astub üles ka kohalik ki­ri­kuõpetaja Tarmo Linnas. Sa­mu­ti on vaatamiseks väljas na­hakunstnik Rene Hal­jas­mäe teo­sed „100% pühad säilmed“.

Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)