Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

Muudatused komisjoni koosseisus

05.01.2005 | | Rubriik: Ametlikud teated, Uudised

Peaminister Juhan Parts kinnitas vabariigi valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamise asjatundjate komisjoni uue koosseisu.

Endiselt on komisjoni esimees regionaalminister Jaan Õunapuu ja kaasesimees Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Jaan Kiivit. Komisjoni liikmeteks on arvatud Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister; Ilmo Au, siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja; Arne Hiob, assessor; Priit Kama, justiitsministeeriumi halduse asekantsler; Joel Luhamets, assessor praost; Andres Põder, assessor praost; Tiit Pädam, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi peasekretär; Anneli Randla, Muinsuskaitseinspektsiooni peadirektori asetäitja teaduse alal; Tiit Salumäe, assessor praost; Tiit Sepp, Sisekaitseakadeemia Kohaliku Omavalitsuse Instituudi direktor; Einar Soone, piiskop; Jaan Tamm, Eesti Muinsuskaitse Seltsi auliige. Varasemast koosseisust arvati välja Meelis Atonen, Meelis Kond ja Peep Ratas.

Komisjon on moodustatud 1995. aastal eesmärgiga anda võimalus dialoogiks kahe osapoole vahel ning ühishuvide raames lahendada mõlemat poolt puudutavaid probleeme. Ülesannetena on nähtud parandada eetilist kliimat, kaasa aidata omandireformile, arhitektuuriliste ja kunstivarade kaitset, diakooniatööd ning koolide usuõpetuse temaatika arendamist. Komisjonil on neli alakomisjoni: kultuuriväärtuste-, sotsiaal-, haridus ning õiguslike küsimuste ja omandisuhetega tegelev komisjon, nende kirikupoolseteks esimeesteks on vastavalt Tiit Salumäe, Joel Luhamets, Arne Hiob ning Einar Soone. Varasemalt planeeritud analoogsed maakondade ja kohalike kirikute ühiskomisjonid pole maakondlike ja praostkondlike piiride ja halduskorralduse erinevuste tõttu tööle hakanud. Vabariigi valitsuse korraldus on ära toodud 23. detsembri Riigi Teataja lisas. Tõenäoliselt on koosseisu osas oodata muudatusi uue kirikuvalitsuse ametisse astudes.

Mari Paenurm

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)