Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Muudatused kiriku diakooniatöös

13.06.2018 | | Rubriik: Kirikuelu

Kiriku diakooniatööd hakkab seni konsistooriumi koosseisus olnud diakooniatalituse asemel koordineerima iseseisev sihtasutus.

Aprilli lõpus loodud SA EELK Diakoonia ja Ühiskonnatöö juht Avo Üprus kinnitas Eesti Kirikule, et ümberkorralduste peamiseks põhjuseks oli diakooniatöö väga kiire laienemine. Nimelt on selle rahalised mahud rohkem kui kümnekordistunud. Seetõttu on otstarbekas vabastada konsistooriumi kantselei diakooniatööga seotud raamatupidamise koormast. Teiseks annab sihtasutuse loomine selle eriala spetsialistidele suurema iseseisvuse oma tegevuse planeerimisel.
Kirikliku diakooniatöö korralduses põhimõttelisi muudatusi ette näha ei ole. Sihtasutus töötab välja teenuseid ning sõlmib riigiga või omavalitsustega nende osutamiseks rahastamislepinguid. Teisalt tehakse koostööd kogudustega, kes soovivad ise midagi teha näiteks puuetega laste, vanainimeste, töötute või kellegi teise heaks. Sellised kogudused võivad sihtasutuse kaudu leida rahastusallikaid, aga ka saada nõustamist, personali väljaõpet jmt.
Praegu tegeleb Avo Üpruse sõnul diakooniatööga erinevas vormis ja erinevaid nimetusi kasutades aktiivselt umbes 15% EELK kogudustest. Siia võiks Üpruse kinnitusel lisada ka kogudused, mis peavad ülal kristlikke lasteaedu ja koole. On ju selgi puhul tegemist tööga kogukonna ja ühiskonna hüvanguks, ehkki seda tavaliselt diakooniatöö alla ei paigutata. Igal juhul oleks soovitav, et ligimeste teenimine saaks oluliseks osaks palju enamate koguduste igapäevaelus. Vaeva nägema ei pea üksi, sest loota saab diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse igakülgsele toetusele.
Rain Soosaar

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)