Esileht » Online » Online artiklid »

Mustamäele kerkib kirik

29.05.2012 | | Rubriik: Online artiklid

Tallinna linnavalitsus kavatseb teha linnavolikogule ettepaneku seada pühakoja rajamise eesmärgil Kiili tänav 9 kinnistule hoonestusõigus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kasuks.

Eelnõu kohaselt seatakse Tallinna linna omandis olevale Kiili tn 9 kinnistule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kasuks 99 aastaks tasuline hoonestusõigus. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega kinnistu pindala on 6641 m². Hoonestaja kohustub ehitama kinnistule sakraalhoone, mis peab olema kasutusvalmis hiljemalt kümne aasta pärast.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium pöördus linnavalitsuse poole palvega leida lahendus EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse ruumiprobleemidele. Maarja Magdaleena kogudus asutati 23. novembril 2010 eelkõige just eesmärgiga rajada Mustamäele kirik, mis vastaks tänapäeva ühiskonna vajadustele ning pakuks Mustamäe elanikele võimalust käia kirikus oma kodukoha lähedal. Praegu üürib kogudus ruume Mustamäe linnaosa valitsuse soklikorrusel Tammsaare tee 135.

Kirikuhoone on plaanis rajada eeskätt annetuste toel – sellist finantseerimismudelit on kasutatud nii paljude hävinud või kasutamiskõlbmatuks muutunud kirikute taastamisel kui ka uute kirikute ehitamisel ning kõik need kirikud on valmis saanud või valmimisjärgus. Mustamäele kiriku ehituse sujuvamaks finantseerimiseks luuakse vastav sihtasutus, mille juhatuse igapäevaseks ja esmaseks ülesandeks saab olema Mustamäe kiriku ehituse ettevalmistamine ja ehituse korraldamine.

Hoonestusõiguse seadmise tingimuste kohaselt peab kirikuhoone ehitus algama hiljemalt kolme aasta pärast ning kirik kasutusvalmis olema hiljemalt kümne aasta pärast, arvates linna ja EELK vahel hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest.

Edasi loe Delfist.

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)