Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Muljeid Riias toimunud Pastoralkolleg’ilt

03.05.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Balti riikide ja Põhja-Saksamaa luterlike vaimulike Pastoralkolleg ehk iga-aastane kokkusaamine toimus seekord Lätis.

8.–12. aprillini Riias toimunud kohtumisest võttis osa 23 vaimulikku, kelle seas oli neli eestlast: Lea Jants, Margit Nirgi, Tõnis Nõmmik ja Sulev Sova. Lisaks EELK-le olid esindatud Läti Evangeelne Luterlik Kirik, Välis-Läti Evangeelne Luterlik Kirik, Leedu Evangeelne Luterlik Kirik ning Evangeelne Luterlik Kirik Põhja-Saksamaal. Viimane neist kattis ka Baltimaade vaimulike osavõtukulud.
Pastoralkolleg’i töökeeleks oli saksa keel. Seekordse kohtumise korraldas Läti ülikooli usuteaduskond eesotsas dekaani dr Dace Balodega. Saksamaa poolt tegid ettevalmistustööd Ratzeburgi Pastoralkolleg’i juhataja õpetaja Anne Gidion ja Põhjakiriku Euroopa referent õpetaja Christa D. Hunzinger.
Nissi Maarja koguduse õpetaja Lea Jants on Saksamaal oma haridust täiendanud teoloogina nendel kohtumistel korduvalt osalenud. Tema sõnul on Pastoralkolleg suurepärane võimalus vahetada vaimulikutöö kogemusi, saada uusi teadmisi ning sõlmida sidemeid ametikaaslastega teistest riikidest.

Sarnased mured
Lea Jants rõhutab eelkõige, et erinevustele vaatamata on igapäevase kirikuelu probleemid Baltimaades ja Saksamaal üllatavalt sarnased: inimesed muretsevad samade asjade pärast, käituvad samamoodi. Elame kõik sellises ühiskonnas, kus usk ei ole üksikisiku elus enam põhiküsimus. See käib ka Saksa kiriku kohta, mis esmapilgul tundub Eesti omast elujõulisema ja jõukamana.
Ent sealgi jäävad kogudused järjest väiksemaks ning ka rahalised võimalused ahenevad aina. Nii avardab suhtlemine Baltimaade kirikutega arusaamist toimimisviisidest kitsastes oludes.
Samuti annavad kokkusaamised õpetaja Jantsi sõnul inspiratsiooni, kuidas rõõmusõnumit kuulutada ja aidata inimestel oma usku argipäevas tõeks elada. Eriti tõstab ta esile traditsiooniks saanud koguduste külastamisi. Tänavu käidi tutvumas Läti suurima – Riia Lutheri koguduse tööga. Seal on õnnestunud liikmete arvu kasvatada tänu aktiivsele tegevusele – meditatsioonide ja mitmesuguste teiste innustavate ürituste korraldamisele.
Huvitav oli ka väljasõit Talsi kogudusse, kus kohtuti pastor Māris Ludviksiga, kes kannatas nõukogude režiimi ajal oma dissidentlike vaadete pärast ning sunniti Lätist lahkuma. Osadust loovad olid ühiselt peetud palvused. Eriliselt hinge kosutavad ja inspireerivad olid piiblitunnid, mida pidasid Anne Gidion ja Markus Schoch.

Teadmised ja kontaktid
Seekordse Pastoralkolleg’i peateemaks oli lepitus. Ühelt poolt oli kõne all see, kuidas Kristus on meid lepitanud Jumalaga, teisalt aga lepituse saavutamise võimalused inimestevahelistes suhetes. Teemat vaadati mitme erineva nurga alt, esines ka tunnustatud psühhoterapeut Guna Berga Lätist.
Kõik see oli õpetaja Lea Jantsi sõnul äärmiselt inspireeriv. „Alati tundub sellistel seminaridel, et aeg on liiga lühike. Kuid seegi üürike aeg annab järelemõtlemiseks ohtralt ainet, avab teistsuguse vaatenurga paljudele olulistele asjadele,“ kinnitab ta. Kohtumine lõppes ühiselt ettevalmistatud ja peetud armulauaga jumalateenistusega.
Oluline oli aga ka võimalus kokku saada vanade sõpradega ning leida uusi tuttavaid. Partnerlussidemete ja isiklike kontaktide kujunemine ongi Lea Jantsi sõnul olnud üks nende kokkusaamiste tähelepanuväärsemaid vilju: „Meil ei ole Lätis sõpruskogudust, aga mul on inimesed, keda me seal tunneme.“
Kahju ainult, et Eestist oli seekordsel kohtumisel osavõtjaid vähevõitu. Sakslased oleksid olnud valmis katma koguni kaheksa meie vaimuliku osavõtukulud, kuid huvilisi nappis. „Vaimulikel on sageli nii palju teha, vahel on väga raske leida aega, et ära minna terveks nädalaks,“ selgitab Lea Jants. „Ent teisalt tasub selline kogemus kuhjaga ära.“
Järgmisel aastal toimub Baltimaade ja Põhja-Saksamaa luterlike vaimulike kokkusaamine Vilniuses ning korraldajaks on Leedu Evangeelne Luterlik Kirik.
Rain Soosaar

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)