Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Muinsuskaitseamet tunnustas parimaid koostööpartnereid

26.10.2011 | | Rubriik: Kirikuelu

Patrik Göransson tänusõnu ütlemas, vasakul muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu. Marju Raabe
Muinsuskaitseameti 18. aastapäeva puhul toimus tänuüritus möödunud aasta parimatele koostööpartneritele.

Amet tänas kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi, kogudusi, omanikke ning üksikisikuid panuse eest muinsuskaitsealade ja kultuurimälestiste säilitamisse, arendamisse, restaureerimisse ja tutvustamisse ning tunnustamaks kodanikuühenduste tänuväärset tegevust kodukandis. Kõigist maakondadest esitatud sadakonna projekti seast oli ekspertkomisjon välja valinud 43.
Teiste seas tunnustati EELK Risti koguduse õpetajat Annika Laatsi tegevuse eest Risti kiriku restaureerimisel ning algatuse eest vaikuse laste rahupaiga loomisel. Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus ja õpetaja Patrik Göransson leidsid tunnustamist hea koostöö eest muinsuskaitseametiga.
Avinurme kogudust tunnustas muinsuskaitseamet kiriku restaureerimise korraldamise vahendite leidmise eest restaureerimistööde läbiviimiseks ning kiriku haljas­alade ja pastoraadihoone korrastamise eest.
EAÕK vaimulikest tunnustas muinsuskaitseamet ülempreester sakellios Innokenti Hietit pikaajalise kultuuriväärtuste hoidmise ja hooldamise eest Saaremaa õigeusukirikutes.
Lisaks kogudustele ja vaimulikele toodi välja ka isikud ja organisatsioonid, kes on Eesti kirikuhoonete heaks oma panuse andnud.
Ettevõtja Sulev Saarevälja leidis tunnustamist Haapsalu kirikute restaureerimise algatamise ja olulise majandusliku abi eest tööde teostamisel.
Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakonda tunnustati töö eest Eesti kirikute andmebaasi loomisel ning täiendamisel Merike Kallase ja Hilkka Hiiopi juhendamisel.
Marju Raabe

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)