Esileht » Uudis » Uudised »

Muinsuskaitseamet ootab taotlusi

24.08.2016 | | Rubriik: Uudised

Muinsuskaitseamet juhib tähelepanu, et pühakodade programmi 2017. aasta toetustaotluste esitamise tähtaeg on 30. september. Varasematel aastatel esitatud taotlused 2017. aasta taotlusvoorus ei osale. Taotlus soovitatakse esitada varakult, et oleks võimalik likvideerida selles esineda võivaid puudusi.
Erinevalt eelnevatest aastatest on nüüd oma- ja/või kaasfinantseering kohustuslik. Oma- või kaasfinantseeringu minimaalset piirmäära ei ole määratud.
Pühakodade programm on mõeldud kõigi konfessioonide kõikidele pühakodadele sõltumata sellest, kas need on tunnistatud kultuurimälestisteks. Kuid eri valdkondade ja erinevate tegevuste taotlused tuleb esitada eraldi.
Taotlusi on võimalik esitada kolmel viisil: läbi kultuurimälestiste riikliku registri (http://register.muinas.ee) või digitaalselt allkirjastatult aadressile info@muinas.ee või ka paberil (muinsuskaitseameti uus postiaadress on Pikk 2, 10123 Tallinn). Digitaalselt allkirjastatud taotluste puhul palutakse nii taotlusvorm kui ka kõik taotluse lisadokumendid allkirjastada ühes ümbrikus (st taotlus koos lisadega on kõik ühes dokumendis) ning koopia võib saata ka aadressile sille.sombri@muinas.ee.
Taotluse kohustuslik vorm asub aadressil www.muinas.ee/puhakoda. Taotlusele tuleb lisada vähemalt kaks kehtivat hinnapakkumist. Kui taotlussumma ületab 10 000 euro piiri, siis tuleb lisaks esitada ka halduskava. Need, kes taotlevad toetust projektdokumentatsiooni koostamiseks, peavad lisama ka investeeringukava. Võimalusel soovitatakse taotlusele lisada ka mõni foto. Ajakohased fotod on oluline informatiivne materjal, mis on abiks toetusotsuste langetamisel. Lisainfo ja kõik juhised on kättesaadavad kodulehelt www.muinas.ee/puhakoda.
Eesti Kirik

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)