Esileht » Uudis » Uudised »

Muinsuskaitseamet jagab aastapreemiaid

14.10.2020 | | Rubriik: Uudised

Suvel toimunud muinsus­kait­seameti ideekorjega aastapreemia nominentide hulka jõudis ka luteri kirikuis tehtud restaureerimistöid.

Avaliku ideekorje kaudu esitati muinsuskaitseametile kok­ku 86 ettepanekut. Nen­de põhjal on selgunud 45 no­mi­nenti, kes kandideerivad küm­nes kate­goo­rias välja antavatele aas­ta­preemiatele. 

Hästi restaureeritud kuns­ti­mälestise kategoorias on nominente kolm. Paber­vitraažid Nõva kirikus – tun­nustuse pälvisid EELK Nõva Püha Olevi kogudus, konserveerimistööde tegi­ja konserveerimis- ja digitee­rimis­keskus Kanut (Heige Peets, Maris Allik, Tea Šumanov).

Käsmu kiriku kroonlühter – tunnustuse pälvisid EELK Käsmu kogudus, konser­vee­rimistööde tegija Mandragora OÜ (Ene ja Jaak Sarap).

Ikoon-triptühhon „Jumala­ema, Kristus Kõigevalitseja ja Ris­tija Johannes“ – tunnustuse päl­vis Mustvee vanausuliste ko­gu­dus, konserveerimistöid tegi Kanut.

Nelja parima restauraatori kategooria nominentide hul­gas on ka Rändmeistri OÜ meeskond.

Aasta leiu kategoorias tun­nustati Koeru kiriku krutsi­fik­si maalingud. Tunnustuse pälvisid EELK Koeru Maarja-Magdaleena kogudus ning Ees­ti kunstiakadeemia uurimis­meeskond (Hilkka Hiiop ja Jüri-Martin Lepp). Maalingute leid on seotud Christian Acker­manni loomingu uuri­mis- ja näituseprojektiga. 6. no­vembrist on avastust või­ma­lik imetleda Niguliste muu­se­­umis näitusel, kuhu on koon­datud üle kuuekümne Eesti kirikutes­se Christian Acker­manni poolt loodud skulptuuri.

Muinsuskaitseameti aasta­­pree­miate kätteandmine toi­mub 14. oktoobril kell 17 Tallinnas Pro­to Avastustehases (Noblessneri ela­mus­keskus).

Eesti Kirik

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)