Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Mõttekaaslastele kodu ehitamise vajadus

27.06.2018 | | Rubriik: Ühiskond

Palverändurid tutvumas Anna Asumi tulevase paigaga Andruse kinnistu õuel.
3 x Anneli Tamme

Soomes saadud kogemused on Anneli Tammele andnud julguse luua elamisvõimalus kristlastele, kes on valmis elama ühises kogukonnas. Uus kodu Saaremaal hakkab kandma Anna Asumi nime.

Inimesele antakse teada ja näha korraga just parasjagu nii palju, kui Jumal seda vajalikuks peab – ei rohkemat ega vähemat. Inimestel on vaid pusletükikesed, millest Issanda juhtimisel hakatakse tervikut kokku panema. Alati ei pruugi ise arugi saada, et oled valitud üheks sipelgaks terviku kujunemisel. See teeb igast argipäevast erilise ja kordumatu mõtestatud liikumise.
Looja on andnud mulle rahutu inimhinge. Ehk selleks, et läbi oma keeruliste käikude jõuaksin lõpuks tagasi tema rüppe, kus hing leiab rahunemise. Looja oma kõigeväelises tarkuses on osanud rahutud hinged pöörata otsima, looma ja tegutsema. Nii on ka mind elu jooksul juhitud erinevate ettevõtmiste juurde.

Inimene ei ole loodud üksikuks
Tuleb meelde 2015. aasta juulikuu, kui käisime preester Jüri Ilvese eestvedamisel EAÕK Haapsalu Maarja-Magdaleena kogudusega Setomaal palverännakul. Pikkadel sõitudel ja ühistel rännakutel tekib häid mõttevahetusi. Vahetasime koguduseliikmetega mitmeid mõtteid. Pikem arutelu jätkus raadiomees Paavo Pihlakuga sellest, kuidas meile, kristlastele, oleks vaja sellist ühiskodu, kus igal oleks oma olemine, samas kogukondlik toetus.
Kui inimene vananeb, lapsed on kolinud üle maailma laiali, endised külakogukonnad on kas hääbunud või suvilateks muutunud, siis oleme ikka päris üksi. Aga inimene ei ole loodud üksikuks. Inimene vajab teist inimest, eriti endasuguseid, kellega saab olla osaduses ning kellega elu põhiväärtused kattuvad.
Üksinduse teema on ka Soomes tõusnud kõneaineks. Üksinduse all kannatavad kõige enam suurtes linnades või hajaasustusega piirkonnas elavad vanurid. Viimasel ajal räägitakse Soomes ka palju 18–25aastaste noorte üksindusest, nendest, kes on aktiivsest ühiskondlikust elust välja pudenenud. Põhjused on erinevad ja igal on oma lugu.
Tõsi, Soomes on loodud väga mitmekülgne ning suhteliselt hästi kaetud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste võrgustik, mis püüab toetada abivajavat inimest. Süsteem ei suuda aga asendada inimese suhet teisega, rääkimata siis veel inimese suhtest Jumalaga. Seetõttu on sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi toetus poolik, kuigi eesmärk võib olla hea.

Soome kogemus
Taoline süsteem peab tänapäevases lääne ühiskonnas olema poliitiliselt ja usuliselt sõltumatu. Ka kristliku traditsiooniga pinnasest välja kasvanud suured organisatsioonid on hüljanud kristliku usu põhiväärtused. Mõned näited Soomest. Tuntuimad on Betesda-säätiö (sihtgrupiks eakad ja puuetega inimesed), SOS-lasteküla (sihtgrupiks lastekaitse teenusel olevad lapsed ja pered), Rinnekoti-säätiö (sihtgrupiks igas vanuses arengupuuetega inimesed).
Hiljuti, kui käisin Betesda-säätiöl külas, vastas kena naerusuine juhatajaproua, et kes see tänapäeval ikka enam usuasju praktiseerib, pealegi, kristlus on palju muudki kui vaid traditsioonide täitmine. Kristlus väljendub ravimite andmises, arsti visiidis, toitlustamises, hooldamises. Teema lõpuks teatas juhataja, et neil on ka üks õigeusklik, kes tahab ikoone oma toas pidada. Selle loa vanainimene ka töötajatelt sai. Aga hing? Mida teeb inimhing?
Olen tihti jälginud nii ennast kui ka teisi, kuidas käitub inimese keha ning hing, kui inimene siseneb kirikusse ja osaleb jumalateenistusel. Esimesed paarkümmend minutit hüplevad mõtted siia-sinna, keskendumine on raske, keha niheleb, kuniks tasapisi saabub rahunemine. Inimene rahuneb palves ja regulaarses Jumala sõna lugemises ning kuulamises, kus lõpuks rakutasandil tajutakse osadust vertikaal- ning horisontaalsuundadel.
On väga kurb vaadata, kuidas ilmalikes süsteemides määravad arstid inimhinge rahustamiseks rahustavaid medikamente. Hea õnne korral on võimalik saada arstilt saatekiri terapeudile või psühholoogile.

Kuidas Anna Asumi ettevõtmine algas
Paavo, vend Kristuses, ütles tookord Setomaa reisil, et kristliku ühiskodu loomiseks on vaja mootorit, kes käivitaks. Küllap oli Issand seda kõike juba ette näinud, et ta puhus mu südames senini soojalt hõõgunud tule lõkkele, mis kutsus tegutsema.
Ka Soomes Salo evangeelses luteri koguduses tegutsev eesti ring toetas ühiskodu rajamise mõtet. Salo piirkonnas on palju eestlasi, ka ingerlasi, kes on jäänud või jäämas pensionile ning sooviksid tagasi pöörduda Eestisse. Kuid neil pole kohta, kuhu tulla. Inimesed on tunnistanud, et Eesti ühiskond on niivõrd palju muutunud, et sellega kohanemine on raske ning tagasikolimine tundub hirmutav ettevõtmine. Koos on aga kergem jagada ning kanda üksteise koormaid.
Erinevalt minu mõtetest näitas Issand tulevase kristliku kogukonna asukohaks Saaremaa, lähtudes Püha Eelkäija skiita asukohast. Mina olin vaadanud aga hoopis Nõva ja Noarootsi poole. Kui asukoht anti teada, oli vaja leida maa. Nii pöördusime Pihtla valla poole. Oli 29. veebruar 2016, kui tookordne Pihtla vallavanem Jüri Saar ootas meid kohtumisele. Läksime sinna neljakesi: ettevõtja Alar Maidla, EAÕK Kuressaare Püha Nikolai õigeusu koguduse tolleaegne preester Roland Tõnisson, mina ja minu lapselaps Steven.
Vallavanem Jüri Saar kiitis meie plaanid heaks ning tõdes, et sellest saab pioneerprojekt Eestis seetõttu, et taolist kogukonda siin ei ole. Eriline ka oma asukoha valiku tõttu – toimiva kloostri naabriks. Kolmandaks eripäraks on ka see, et elanikuks võib olla igaüks, sõltumata tema sotsiaalsest staatusest, ka ei eeldata asukalt usulisi veendumusi. Küll aga eeldatakse, et inimesel on tahe siduda end kogukondliku eluviisiga ning suhtuda austusega õigeusu traditsioonidesse.

Vana talu uus elu
Isa Rolandi kaudu tutvusime Reo külas elava kohaliku Tiit Aavikuga, kes on ustav ning tubli jumalasulane Reomäe Apostel Andrease kogudusest. Tema soovitusel leidsime meile sobiva maatüki. Selleks sai Andruse talu kinnistu, mis on Reo küla üks vanimaid talusid ja täitnud läbi aastakümnete omal moel ka külakeskuse rolli. Andruse kinnistu asub suure tee ääres, seal on ka bussipeatus. Varasematel aegadel kogunes külarahvas sinna piimaautot või autolavkat ootama.
Mitmete pusletükkide asetumisel oma kohale saigi lõpuks mittetulundusühing Anna Asum ametlikult registreeritud 12. mail 2017. Ühing on loodud Ida-Soomes Uus-Valamo kloostri kõrval paikneva Ksenia-rivitalot kogukonna eeskujul.
Ka ajalehe Eesti Kirik toimetajate rühm käis eelmisel aastal tutvumas Ksenia-rivitalot kogukonnaga, kus meid võttis vastu üks kogukonna elanikest, õmbleja ametis olev Ulla Niemelä. Ulla ja mitmed teised õigeusklikud õed-vennad Soomes on rääkinud, et Ksenia-rivitalot kogukonna elanikuks on raske saada, sest järjekorrad on pikad. Kes sinna kord on kolinud, on üldjuhul jäänud paigale oma maise elutee lõpuni. (Loe uuesti Eesti Kirik nr 34, 30.8.2017.)

Kohtumine heade inimestega
Anna Asumi majanduskonsultant on ettevõtja Martti Issakainen Soomest. Ka kohtumine Marttiga oli ilmselt Issandal juba ette teada. Leidsin Martti kontaktid täiesti suvaliselt internetist ning sügisel 2016 kohtusime temaga esimest korda Helsingis, kus esitlesin talle tulevast Anna Asumi projekti. Martti on Full Gospel Business Men’s Fellowship International Soome-poolse organisatsiooni juhataja.
Asumi vaimne konsultant on aga Roland Tõnisson. Palju on aidanud ja vaimselt toetanud ka isa Jüri Ilves ning preester Aabraham ja õigeusklikud õed-vennad Haapsalust. Väga oluline osa on eestpalvetel. Selles osas on meil Kuressaares tubli eestpalvetaja Ester Sõtsova, preester Andrei Sõtsovi ema, kes linna sotsiaalmaja perenaise ametis leiab aega hoida meile ka palvepöialt.
Pihtla vallast saime projekteerimistingimused, maa geodeetiline mõõdistus on tehtud ning valmimas on Anna Asumi esimese ridamaja eelprojekt. Käisime eelmisel aastal projekteerija Ants Rajandoga (EELK Vormsi Püha Olavi koguduse õpetaja) Reo külas kohapeal tutvumas tulevase töömaaga. Ants on andnud ehituslikult väga palju häid soovitusi, mida ka tänuga oleme vastu võtnud ning Jumala abiga soovime nähtavaks ehitada. Mittetulundusühingu raamatupidamisteenust osutab kohalik oma ala spetsialist Ruuta Turja (OÜ Meela).

Anna Asum otsib mõttekaaslasi
Selle aasta maikuus toimus Martti Issakaineni eestvedamisel palverännak Eestisse, kus üheks sihtkohaks oligi Saaremaal Püha Eelkäija skiita ning Anna Asumi töömaa ja kogukonna projekti tutvustamine.
Palverännakul oli 20 inimest Soomest. Giidiks oli Roland Tõnisson, kellele Taevaisa on kinkinud paljude muude huvide hulgas ka sügava huvi ajaloo ning kultuuri vastu, ka oskuse seda elavalt edasi anda. Palverändurite grupp liikus Saaremaalt edasi Pärnusse, kus üks palveränduritest, isa Mikko Ylinen teenis kaasa ka pühapäevases liturgias EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirikus koos ülempreester Ardalion Keskkülaga. Isa Mikko teenis eesti keeles. Varasemalt on ta mõned korrad ka Saaremaal teeninud.
Oleme küsinud rahalise toetuse võimalusi ehitustegevuse alustamiseks Leaderi ja PRIA projektide nõustajatelt, kuid sellel aastal meie tegevusega sobivaid rahalisi meetmeid ei leitud. Pankadest oleme pöördunud seni vaid LHV poole, kust saime ka eitava vastuse. Oleme tänulikud iga vihje ja nõuande eest rahastaja või investori kohta, mida ehk Issand tahab teist kellegi kaudu meile teada anda.
Anneli Tamme,
Anna Asumi mõtte algataja ja MTÜ asutaja

MTÜ Anna Asum on 1. juulist 2018 kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja. Tänu olgu Jumalale kõrges, et religiooni edendamine Eestis on maksu- ja tolliameti poolt toetatud tegevus.
Hea kaasteeline, Anna Asum on avatud ühing, kes võtab tänuga vastu uusi liikmeid. Liikmeks astumise soovi korral võid lugeda www.annakodu.ee internetilehel ühingu põhikirja ja saata oma andmed meiliga aadressil annakodusaarel@gmail.com. Liikmemaks on 25 eurot aastas.

Pildigalerii:

nunn ja tõnisson

Nunn Theohariti ja tema kõrval Roland Tõnisson Reomäe Apostel Andrease kirikus. Theohariti on pärit Saksamaalt, räägib puhast eesti keelt, tegeleb muude toimetuste kõrvalt ka ikoonimaalimisega.

isa mikko ja teised

Soome palverändurite grupp jõudis Saaremaalt Pärnusse, kus EAÕK Pärnu Issandamuutmise kirikus teenis kaasa ka isa Mikko Ylinen.

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)