Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Mõeldes peainglile

29.09.2021 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga
Jõhvi kiriku aknavitraažil on kujutatud peaingel Miikael. Jaak Eelmets.

Iga aasta 29. septembril tähistame Jõhvi koguduses mihklipäeva ehk peaingel Miikaeli päeva jumalateenistusega. 

Eestis on kümme peaingel Miikaelile pühitsetud kirikut, rahvakeeles nimetatakse neid Mihkli kirikuteks. 

Inglitest on pühakirjas vähe juttu, Uus Testament nimetab nimepidi vaid Gabrieli ja Miikaeli. Johannese ilmutuse raamatus on kirjutatud taevas sündinud sõjast Miikaeli ja lohe vahel, mille tulemusena lohe, see kurat ja saatan, heideti maa peale eksitama kõiki inimesi. Nagu pühakiri ütleb, on tal aega üürikeseks, aga selle aja jooksul võib ta teha palju kurja ja eksitada hulgaliselt inimesi. Me näeme seda selgelt tänapäeval, kus palju inimesi on eksiteele viidud. Enamasti nad ei kummarda küll sõnades saatanat, aga nende teod on sageli maa peale heidetud kuradile meelepärased.

Inglite vürst

Võib ütelda, et mihklipäeval, kui me mõtleme peainglile, kõigi inglite vürstile Miikaelile, on tema nähtamatult meie ligidal ning me saame osa tema kaitsest. Kui ta võitis saatana, langenud, Jumalale vastu hakanud valguse kandja Lutsiferi, siis saame tema abiga võitu ka kõikidest kiusatustest ja ahvatlustest. Need ümbritsevad meid alates Aadama ja Eeva pattulangemisest ja on meie juures nähtamatuna kogu aeg. 

Jeesus Kristus aga sai pattudest võitu, kui ta noore mehena, vast ristituna võitles kuradi kiusatustega, Jumala-vastane vägi viis ta ristisurma, ülestõusmises sai ta võidu kiusatuse, patu ja surma üle ning ülestõusnud Issandana on abiks kõikidele inimestele, kes teda appi kutsuvad. Ja ustavalt on tema kõrval ning koos temaga meie abiks peaingel Miikael. 

Seepärast on mõistlik ja praktiline, kui me Miikaeli peale mõtleme, eriti hea on see, kui me vahetevahel saame olla ka mõnes peaingel Miikaelile pühitsetud kirikus. Need jaotuvad ühtlaselt üle Eesti, nii et see peaks kõigile võimalik olema.

Eestkostet küsides

Me ei tohi Miikaelilt endalt abi otsida, kuid tohime paluda tema eestkostet Jumal-Isa juures. Kiriku valdkonnas ma ei tea ühtegi teemat, mis jääks väljapoole peaingel Miikaeli tegevusala, nii et tema vahendust taotleda on igati õigustatud.

Jõhvi Mihkli koguduses on enesestmõistetav, et me mihklipäeval jumalateenistust peame, viimastel aastatel oleme ka suvise kirikuvalvega siis lõpetanud ja täname kõiki neid, kes selles on osalenud. Mõnel aastal oleme kutsunud ka teiste Mihkli kirikute koguduste esindajaid külla, nii vaimulikke kui ka ilmikkristlasi. Kuna mihklipäeval toimuvad jumalateenistused ka teistes kogudustes, oleme viimasel ajal seda teinud vana stiili kalendri mihklipäeval. Mingeid muid üritusi sel puhul ei ole me korraldanud, kuid oma südames kanname inglite vürsti peaingel Miikaeli kogu aeg.

Peeter Kaldur,

Jõhvi  koguduse õpetaja

Peaingel Miikaelile pühitsetud kirikud

Juuru Mihkli

Jõhvi Mihkli

Kihelkonna Mihkli

Kodavere Mihkli

Rõngu Mihkli 

Tallinna Rootsi-Mihkli

Mihkli Miikaeli

Räpina Miikaeli

Häädemeeste Miikaeli

Keila Miikaeli

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)