Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Mõeldes haiglast tavaellu naasnutele

12.04.2019 | | Rubriik: Ühiskond

KennRiinaProjekti „Kuulja tugi“ koolitusel õpetatakse vabatahtlikke tuge pakkuma psühhiaatriahaiglast tavaellu naasnutele.

Kui inimene jääb oma sundmõtetega haiglaravilt tavaellu naates üksi, tekib oht uute haigussümptomite tekkeks, depressiooni süvenemiseks, isegi suitsiidiks, teavad kõik psüühikaprobleemidega tegelnud asjatundjad.
Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ja MTÜ Aed­orkester koostööst sündinud projekt „Kuulja tugi“ astub jõudsa sammu probleemi lahendamiseks. Plaanis on koolitada vabatahtlikke, kes aitavad psüühiliste erivajadustega inimestel erinevate emotsioonidega toime tulla. Eesmärgiks ei ole tegelda füüsiliste abivajadustega. Kuulaja roll on olla neutraalne osapool ning tunda ise inimlikku ja siirast huvi selle vastu, kuidas inimesel pärast haiglaravi läheb.
„Meie koolitatud vabatahtlikud pakuvad moraalset tuge ja aitavad maandada hirme ning on toeks rasketel hetkedel,“ selgitab projektijuht Riina Kenn (fotol), kelle sõnul on väga oluline, et haiglaravilt tulija saaks jagada kellegagi oma mõtteid ja võimalikke kartusi. See inimene ei tohiks olla tema raviarst, kellega tal on teatav alluvussuhe.
„See teenus, mille tarvis vabatahtlikke koolitame, peaks jõudma ennekõike nendeni, kellel puudub tugivõrgustik. Teenuse avaram eesmärk ongi sümptomite ennetamine ning sellest tulenevalt ka haigla voodikohtade hõivatuse vähendamine. Eesmärgiks on aidata inimestel tulevikus iseseisvalt hakkama saada ilma haiglaravita,“ selgitab Kenn.
Ta täpsustab, et „Kuulja tugi“ teenus on kliendile vabatahtlik ning selle võimalusi tutvustab potentsiaalsetele abi­saa­jatele haigla sotsiaaltöötaja, raviarst või psühholoog.
Riina Kenn kinnitab, et psüühikahäiretega inimeste emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamine aitab oluliselt vähendada riski uue kriisi tekkeks.
Projektil on kaks sihtgruppi: nii need, kes on valmis vabatahtlikena abivajajatele tuge pakkuma, kui need, kes sedasorti tuge pärast psühhiaatrilist statsionaarravi tavaellu naastes vajavad.
16.–17. aprillini Tartus toimuvale koolitusele on veel vabu kohti. Info Riina Kenn: tel 5397 1245, riinakenn@hot.ee.
Liina Raudvassar

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)