Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Missugused on interneti väljakutsed tulevikuks?

29.09.2021 | | Rubriik: Teated

Vastuseid sellele pakub Teekäija augustinumber, mis jõudis möödunud nädalal postkasti.

Päevakajaline on baptisti kiriku viimases ajakirjas vanematekogu esimehe Joosep Tammo artikkel jumalateenistuste ülekannetest digikanalites. Ta kirjutab, et edastatav sõnum peab olema visuaalselt ja sisuliselt köitev ning meie elu puudutav. Ja rõhutab, et koguduse väljakutseks on „ühendada reaalne ja digitaalne maailm, nii et see looks elava osaduse Jumala ja kaasinimestega ning ehitaks Jumala riiki üles meile antud ajas“. Samas meenutab Tammo, et me ei tohiks unarusse jätta koguduse kooskäimist.

Ajakirjast leiame ka meie kiriku peapiiskopi Urmas Viilma arvamusavalduse Usuteadusliku Ajakirja erinumbrile „Vabakiriklik identiteet ja kogudused ühiskonnas“. Peapiiskop sõnab, et erinumber kajastab sisukalt koroonakriisi ja sellega kaasnevaid väljakutseid ning võiks olla kohustuslikuks lugemismaterjaliks igas koguduses, sest abi ja nõu leiab sealt ohtrasti.

Loomulikult leiab ajakirjast vaimuliku sõnumi, kirjutisi koguduste tegemistest, aga ka ülevaate vaimulikust ärkamisest taasiseseisvumise taustal, milles on ka autori Peeter Võsu isiklikke mälestusi.

Ajakirja on võimalik tellida, aga ka lugeda interneti vahendusel kodulehel teek.ee. 

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)