Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Misjonikeskus pakub vabatahtlikele tööd

22.01.2020 | | Rubriik: Teated

Kes on vabatahtlik? Vabatahtlik on inimene, kes panustab millessegi oma aja, energia või oskustega, ilma et ta saaks selle eest rahalist või muud materiaalset kasu. Misjonikeskuse pakutavad nii ühekordsed kui ka regulaarsed tööd annavad uusi teadmisi ja kogemusi eelkõige kiriku- ja misjonitöö vallas, aga ka uusi sõpru ja tuttavaid. Vaba aeg saab kasuliku, mõtestatud sisu ja tegija meeldiva enesetunde. Ta kasvab kristlasena, tema maailmapilt avardub.
Milliseid vabatahtlikke Misjonikeskus vajab? Misjonikeskuse arhiivi korrastajat; Misjonikeskuse ajaloo uurijaid, soovitavalt koostöös kõrgkooliga; raamatukogule veebi kaudu ligipääsu rajajat, koostöö arendajat teiste raamatukogudega; misjonipäevade või -konverentsi korraldamises kaasaaitajaid. Tänavu vajatakse misjonitelgi korraldamiseks Viljandis kirikupäeva ja laulupeo ajal 3.–5. juulini telgi monteerijaid, helitehnikut, toolide-laudade paigaldajaid jne. Samuti vajatakse abilisi Plussmeedia väljaandmisel; koolituste läbiviijaid kogudustes, vabatahtliku töö koordineerijat jt.
Vabatahtlikust tööst huvitatuil palutakse endast teada anda aadressil mk@eelk.ee.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)