Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Misjonikeskus kutsus kokku misjonärid

22.03.2017 | | Rubriik: Kirikuelu

Misjonäride kohtumise juurde kuulub ka ühine söömine.
Kai Lappalainen

EELKsse välismaalt meie kutsel tööle läkitatud spetsialistidele korraldab misjonikeskus kaks korda aastas misjonäride päeva.

Kokkutulekul pakutakse sarnase tausta ja elunägemusega töötajaile võimalust jagada rõõme ja muresid. Kutsutud on ka nende nn esimehed – koguduste või organisatsioonide juhid, kus misjonärid tööl on. Alati kuulub päeva juurde ettekanne mõnel olulisel teemal ja ühine eine.
15. märtsil olid misjonärid kokku kutsutud Pae palvekotta Lasnamäel, kus tegutseb suuresti just misjonäride Kai ja Mirva Lappalaise ning Kirsti Malmi eestvedamisel linnaossa rajatav kogudus.
Piiblitunni eest hoolitses Keila koguduse õpetaja Marek Roots, Saue abikoguduses töötavate Anu ja Juha Väliaho nn esimees. Teema oli „Mina olen tee, tõde ja elu“. Palju kuulajate jaoks uusi vajalikke fakte sisaldanud ettekande usumaastikust tänapäeva Eestis pidas Tartu ülikooli doktorant Indrek Pekko Tartu Maarja kogudusest.
Toidulaua eest hoolitses lastejuhist misjonär Mirva Lappalainen, kellel see nelja lapse emana väga hästi välja tuleb. Muusikalist vaheldust pakkus noorte missamuusika arendaja misjonär Tero Ruotsala koos EELK rahvusvahe­liste suhete assistendi Eva-Liisa Luhametsaga.
Iga misjonär tutvustas eraldi oma tööga seonduvat ning kõige kuuldu üle vahetati mõtteid rühmades. Järgmine misjonäride päev on plaanis sügisel. EELKs on tööl 14 misjonäri välisriikidest, peamiselt Soomest.
Allikas: http://misjonikeskus.eelk.ee/

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)