Sotsioloog Andrus Saar pidi kahjuks lahkuma veel enne, kui said taas avalikkuse ette toodud ja läbi analüüsitud tema abil tehtud Saar-Polli religioonisotsioloogilise uuringu tulemused Usust, elust, usuelust. Teatud küsimustele vastuseid otsides ei saa lihtsalt Andrus Saare ekspertarvamust enam küsida. Leinale vaatamata tuleb tema missiooni jätkata.